Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
03 березня 2017, 11:12

Висновок Комітету про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною) (реєстр. № 2140а від 22.06.2015 р)


Комітет за дорученням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною) (реєстр.№2140а), поданий народними депутатами України Ю.Мамчуром та О.Дехтярчуком.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до статті 9 Закону України «Про державні нагороди України» віднести волонтерів до переліку осіб, які мають право на нагородження відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» з метою «стимулювання волонтерської діяльності для досягнення високих показників у виконанні волонтерської роботи та відновлення соціальної справедливості відносно осіб, які проводять таку роботу».

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за наслідками розгляду законопроекту ухвалив висновок про те, що даний проект Закону матиме вплив на показники державного бюджету (потребуватиме витрат бюджету, що здійснюватимуться в межах щорічно визначених бюджетних призначень на здійснення відповідних заходів) і у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції у своєму висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи зазначив, що у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів, тобто законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Міністерством оборони України також було опрацьовано даний проект Закону і підтримано його без зауважень.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України за наслідками розгляду законопроекту висловило низку пропозицій та зауважень щодо його змісту.

Зокрема, Головне управління вважає, що пропозиція законопроекту щодо встановлення відзнаки «Іменна вогнепальна зброя» для нагородження волонтерів викликає певний сумнів, оскільки Законом України «Про державні нагороди України» та Положенням про відзнаку Президента України «Іменна вогнепальна зброя», затвердженого Указом Президента України від 29 квітня 1995 року № 341/95, така відзнака передбачена для нагородження осіб виключно офіцерського складу, які мають офіцерське звання. Визначені законодавством критерії наявності у особи офіцерського звання обумовлюються володінням навиками та вміннями, психологічними характеристиками щодо належного поводження з вогнепальною зброєю. З іншого боку, виходячи зі змісту положень Закону України «Про волонтерську діяльність», діяльність волонтерів має гуманітарну спрямованість, що не є обґрунтованою підставою для нагородження їх відзнакою «Іменна вогнепальна зброя».

Головне управління також вважає, що досягнення мети законопроекту можливе не стільки за рахунок встановлення для волонтерів відзнаки «Іменна вогнепальна зброя», скільки за рахунок удосконалення існуючої системи державних нагород, запровадження для волонтерів такої державної нагороди, яка б повною мірою відповідала основним засадам волонтерської діяльності, або ж шляхом відзначення волонтерів вже існуючими державними нагородами.

Отже, Головне науково-експертне управління вважає, що за результатами розгляду даного законопроекту в першому читанні його доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Враховуючи викладене, всебічно обговоривши дане питання, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною) (реєстр.№2140а), поданий народними депутатами України Ю.Мамчуром та О.Дехтярчуком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчуку.