Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
03 березня 2017, 11:10

Висновок Комітету про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800 від 08.05.2015 р.)

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800  від 08.05.2015 р.), поданий народним депутатом України О.Сугонякою.

Вказаним законопроектом встановлюються підстави та механізми розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 

У законопроекті пропонуються зміни до статей 26 та 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких передбачається можливість розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не тільки шляхом прийняття такого рішення на пленарному засіданні відповідної місцевої ради, а й за рішенням суду, яке набрало законної сили. Відповідно до запропонованих у законопроекті змін, суд ухвалює рішення про розпуск виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, якщо прийде до висновку, що відповідний виконавчий комітет своїми діями та/або бездіяльністю та/або рішенням порушує права та/або інтереси особи (фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи-підприємця), або кола осіб (фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців).

Комітет з питань бюджету у висновку від 22.07.2015 р. № 04-13/8-1848 зазначає, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджетів (призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів за умови виконання рішення суду про стягнення судового збору з органу місцевого самоврядування). Також звертається увага, що до законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки та пропозиції щодо джерел проведення таких видатків для збалансування місцевих бюджетів.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у висновку від   26.10.2015 р. № 04-19/17-3142 вказує, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет з питань правової політики та правосуддя у висновку від 24.12.2015 р. № 04-29/21-6828 зазначає, що законопроект суперечить положенням Конституції України. Зокрема, у висновку звертається увага на те, що виконавчий комітет місцевої ради є колегіальним органом, а законопроектом пропонується передбачити, що орган судової влади своїм рішенням може припинити повноваження органу місцевого самоврядування - зазначена законодавча ініціатива не узгоджується з частиною другою статті 61 Основного Закону, якою передбачено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у висновку від 26.01.2016 р. № 5-10 пропонує за результатами розгляду у першому читанні законопроект відхилити. У висновку Асоціації зазначається, що неприйнятною є пропозиція позбавити виключно сільську, селищну, міську раду права розпускати її виконавчий комітет, надавши таке право суду. Такий підхід, на думку фахівців Асоціації,  суперечить принципу організаційної самостійності органів місцевого самоврядування, закріпленому Європейською хартією місцевого самоврядування; такий підхід не враховує положень законодавства України про судочинство, яке не визначає процедуру судового розгляду подібних питань.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 21.12.2015 р. № 16/3-1837/2800 пропонує за результатами розгляду в першому читанні законопроект відхилити. На думку фахівців Управління, втручання в роботу місцевої ради з боку інших органів влади, зокрема, суду є неприпустимим. Виконання судом функцій установчої влади не відповідає правовій природі судової влади. Суд не уповноважений приймати рішення про розпуск виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. У висновку звертається увага на те, що законодавче закріплення можливості розпуску виконавчого комітету ради за рішенням суду не узгоджується з одним із базових принципів організації та діяльності органів влади (в тому числі органів місцевого самоврядування) – безперервністю їх функціонування, який знайшов відображення у приписі частини першої статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, взявши до уваги висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та всебічно обговоривши питання,  

 

Комітет   у х в а л и в:

 

Запропонувати Голові Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800  від 08.05.2015 р.), поданий народним депутатом України О.Сугонякою, повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України як такий, що суперечить положенням Конституції України, на підставі частини першої, пункту 1 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України.