ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики

та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 4

 

26 грудня 2014 року

12 год. 00 хв.

м. Київ

вул. Садова, 3 а, к. 416

 

Голова Комітету Власенко С.В.

Перший Заступник Голови Комітету Ледовських О.В.

 

Присутні: члени Комітету: Гончаренко О.О., Курило В.С., Бойко О.П.,  Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., Березюк О.Р., Матвійчук Е.Л.

Відсутні:  Кудлаєнко С.В., Балога І.І., Гуляєв В.О., Добкін М.М.

 

 

Відповідальні працівники секретаріату  Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В.; заступник Завідувача секретаріату  Комітету  Данилюк О.А.; головний консультант Маковський О.А.; старший консультант Падалко О.В.

 

Запрошені:

Негода В.А. – заступник міністра - керівник Апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Гоголь О.В. – заступник Начальника Управління планування місцевих бюджетів, Начальник відділу регіонального розвитку Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України;

Бережницький Я.В. – заступник директора Департаменту регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України - завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав;

Пітцик М.В. – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”;

Слобожан О.В. – директор Центру аналізу та розробки законодавства - заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”;

Скопненко Г.П. – керівник Управління по звязках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України;

Колісніченко В.Є. – заступник керівника Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;

Андрійчук Ю.М. – Голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Українська асоціація районних та обласних рад.

Фурсенко М.І. – Голова Всеукраїнської Асоціації  сільських та селищних рад;

Марченко С.М. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Українська асоціація районних та обласних рад.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557)

2. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578)

3. Про пропозиції Комітету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000).

 

***

 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої зауваження і пропозиції до нього.

 

Пропозицій не надійшло,

 порядок денний прийнято за основу.

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому.

 

***

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557).

2. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578).

3. Про пропозиції Комітету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000).

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

1.

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка та підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557).

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, М.Пітцик, О.Гоголь.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. №1557), а саме:

1. Абзац другий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:

"Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати всі міські ради".

2. Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:

"3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати трьох відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету".

3. У частині п’ятій статті 43 абзац другий виключити.

4. Абзац другий частини третьої статті 56 виключити.

5. У пункті 30 частини першої статті 64 слова " а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.

6. У пункті 3 частини першої статті 69 слова "а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.

7. В абзаці другому пункту 10 частини першої статті 71 слова "(крім пунктів 1, 1-1, 2-5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1-1, 2-6 частини першої статті 66, пунктів 20-1, 20-2, 20-5 частини першої статті 69)" та слова "таких" виключити.

8. У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків".

9. Частину шосту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками – протягом п’яти операційних днів".

10. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-1 в такій редакції:

"20-1 ) фінансову підтримку громадських об'єднань на конкурсних засадах для виконання завдань регіональної політики;

11. Частину першу статті 100 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"суттєвої зміни фінансового стану суб'єктів господарювання за фактичними показниками підсумків року;"

12. Частину першу статті 103-2 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"позашкільні навчальні заклади, методичні кабінети районних, міських відділів освіти;"

13. У частині третій статті 103-2 словосполучення "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики," замінити словосполученням "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти,".

14. Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції:

"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти".

15. Доповнити статтю 103-2 частиною п’ятою у такій редакції:

"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."

16. Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції:

"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров’я".

17. Доповнити статтю 103-4 частиною п’ятою у такій редакції:

"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків медичних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."

18. Частину першу статті 116 доповнити пунктом такого змісту:

"10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках;"

19. Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту:

"7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;"

20. Частину першу статті 123 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів".

21. Пункт 12-3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"12-3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюються видатки на делеговані повноваження за рахунок міжбюджетних трансфертів (в обсязі не меншому ніж розраховано за нормативами 2014 року) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики."

22. Пункт 12-4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходяться на обліку в Державній казначейській службі України. До законодавчого врегулювання списання середньострокових позик їх погашення не здійснюється."

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету як суб’єктам права законодавчої ініціативи внести зазначені пропозиції на розгляд Комітету з питань бюджету, визначеного головним з опрацювання та підготовки даного законопроекту до другого читання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка та підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578).

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, М.Пітцик, О.Гоголь.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578), а саме:

1. У пункті 271.2 статті 271 слова "розташованих у межах населених пунктів" виключити.

2. У пункті 287.6 статті 287 слова "державної реєстрації" замінити словами "виникнення".

3. Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Установити, що у 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків не застосовуються вимоги, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У зв’язку з цим пункти 3-9 вважати пунктами 4-10.

4. Вилучити з тексту законопроекту положення, якими запроваджується оподаткування нежитлової нерухомості фізичних осіб.

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету як суб’єктам права законодавчої ініціативи внести зазначені пропозиції на розгляд Комітету з питань податкової та митної політики, визначеного головним з опрацювання та підготовки даного законопроекту до другого читання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Утримались» –  3 народних депутати України.

Рішення прийнято.

 

3.

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка та підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності про пропозиції Комітету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000).

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, М.Пітцик, О.Гоголь.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити пропозиції Комітету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік" (реєстр. № 1000), а саме:

1. Статтю 21 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей законопроекту.

2. Абзац другий пункту 6 Прикінцевих положень законопроекту виключити.

3. У Додатку № 3 до законопроекту:

- передбачити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України бюджетну програму "Державний фонд регіонального розвитку" в обсязі 4,5 млрд. грн., зменшивши на цю суму обсяг видатків Міністерству фінансів України за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України";

- визначити Міністерство освіти і науки України головним розпорядником бюджетної програми "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" (код 3511170) в обсязі 42 577 768,1 тис. гривень.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 народних депутатів України, «Утримались» –   4 народних депутати України.

Рішення прийнято.

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

26 грудня 2014 року

 

1. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557).

2. Про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578).

3. Про пропозиції Комітету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000).

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“1 сесія 8 скликання ”