Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендуватиме Верховній Раді України проект Закону України про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання (реєстр. №2467) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Під час доповіді голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко наголосила, що розроблення проекту Закону, як зазначається у пояснювальній записці до нього, зумовлено застарілістю чинного законодавства у сфері проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та відсутністю належної регламентації порядку скликання та проведення конференцій представників членів територіальної громади. На думку авторів законодавчої ініціативи, прийняття закону про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання сприятиме суттєвому покращенню існуючої ситуації у сфері регламентації форм локальної демократії і створенню умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, що дозволить членам територіальних громад брати більш активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та посилить їхню відповідальність за стан справ у відповідній територіальній громаді.

Доповідач вказала, що до Комітету надішли висновки:

- Комітету з питань правової політики та правосуддя, який проаналізувавши даний законопроект на відповідність Конституції України, дійшов висновку, що законопроект не суперечить положенням Основного Закону України;

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який висловивши низку зауважень до законопроекту, в той же час зазначає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства;

- Комітету з питань бюджету, який ухвалив рішення, що законопроект може призвести до збільшення видатків місцевих бюджетів та зауважив на необхідності дотримання вимог статті 27 Бюджетного кодексу України під час подання і розгляду законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів;

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке проаналізувавши поданий законопроект, дійшло висновку, що він, по суті, не залишає простору для регулювання питань проведення загальних зборів громадян за місцем проживання статутами територіальних громад. З огляду на зазначене, на думку Головного управління, є підстави стверджувати, що прийняття даного законопроекту призведе до необґрунтованого звуження прав місцевого самоврядування на самостійне вирішення питань місцевого значення. Зауваження Головного управління викликають також положення законопроекту в частині запропонованих визначень понять «мікрогромада», «питання місцевого значення», норми, що стосуються підстав скликання конференцій членів територіальних громад, механізму реалізації рішень загальних зборів (конференцій), яким бракує належної деталізації, тощо. Враховуючи наведене, Головне науково-експертне управління не підтримує прийняття даного законопроекту.

О.Бойко поінформувала членів Комітету, що з метою широкого залучення представників наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань до обговорення закладеної у законопроекті концепції організації і проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання Комітет звернувся з пропозиціями надати свої коментарі до законопроекту до Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Академії муніципального управління, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Громадської ради при Херсонському міському голові стосовно законопроекту. Попри значну кількість отриманих від експертів пропозицій і зауважень до законопроекту, їх аналіз дозволяє стверджувати про актуальність та схвальне сприйняття громадськістю ідеї унормування на законодавчому рівні питань організації і проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання.

За наслідками обговорюваного питання було прийнято рішення - рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. №2467 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів новин попередніх скликань”

18 грудня 2015 10:59
17 грудня 2015 14:46
17 грудня 2015 10:22
16 грудня 2015 16:56
16 грудня 2015 11:53
Голова Комітету Сергій Власенко взяв участь в урочистому заході з нагоди 30-річчя відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування та 20-річчя членства України в Раді Європи, який був організований Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015 – 2017 роки
15 грудня 2015 15:55
15 грудня 2015 09:57
14 грудня 2015 10:50
11 грудня 2015 14:11
10 грудня 2015 09:40