Розгляд звернень громадян та сприяння вирішенню зазначених у них проблем завжди було і залишається одним із першочергових завдань Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, адже право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.

Так, за період роботи першої та другої сесій парламенту до Комітету надійшло близько 3700 інформаційних матеріалів, доручень і розпоряджень керівництва Верховної Ради України та Апарату, законопроектів та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, рішень органів місцевого самоврядування, інформаційних запитів та звернень, висновків міжнародних та вітчизняних інституцій на законопроекти, пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України. Заяв, скарг, повідомлень, пропозицій від усіх категорій заявників (юридичні особи, органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни) надійшло понад 2200. З них письмових звернень від громадян України за першу-другу сесії – близько 300, при цьому авторами близько 100 з них були жінки.

Аналіз звернень свідчив, що найбільш актуальними питаннями були питання соціальної сфери, планування органами місцевого самоврядування місцевих бюджетів на 2015 рік, адміністративної відповідальності та повноважень органів місцевого самоврядування, видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, практики управління майном територіальних громад, надання матеріальної допомоги громадянам, допомоги у ремонті будівель і споруд, дахів будинків, застосування та використання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та антикорупційного законодавства.

Переважна більшість питань, що підняті у зверненнях юридичних осіб та громадян України, належать до компетенції місцевих органів влади. Так, протягом даного періоду понад 1200 листів направлено Комітетом на адреси органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів різних рівнів, підприємств, організацій різних форм власності, громадян. Близько 50 інформаційних листів скеровано на адресу керівництва Верховної Ради України.

Статистика свідчить, що 71 % заяв і скарг, розглянутих Комітетом за даний період, надійшли від соціально незахищених верств населення. Зокрема від людей похилого віку – 47, інвалідів – 10.

Найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Харківської, Дніпропетровської, Вінницької, Волинської, Чернігівської областей, але найчастіше звертались жителі м. Києва та Київської області. За результатами розгляду більшість звернень вирішується позитивно, водночас близько 130 заявників звернулись до Комітету повторно.

Про активну позицію депутатського корпусу місцевих рад у вирішенні проблем громад свідчать депутатські звернення до Комітету. За звітний період роботи Комітетом розглянуто 139 депутатських звернень, які стосуються найбільш гострих питань життєдіяльності територіальних громад. На даний час на виконанні знаходиться 69 депутатських запитів та звернень. У більшості з них ставились вимоги щодо усунення порушень чинного законодавства, які, на думку депутатів, мають місце з боку окремих установ і організацій, посадових осіб. Окремі запити торкались вирішення соціальних проблем. На депутатські звернення надавались роз’яснення та відповіді Комітету, вони скеровувались для розгляду до уповноважених органів та посадових осіб як виконавчої гілки влади так і місцевого самоврядування.

У зверненнях громадян, що надходили до Комітету, порушувались питання вдосконалення чинного законодавства, в тому числі шляхом внесення пропозицій до законопроектів, які розглядалися і продовжують розглядатися Комітетом, його підкомітетами та робочими групами, роз’яснення і розуміння норм чинних законів, незадовільного становища в окремих сферах суспільно-політичного життя, недоліків у роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема конкретні скарги на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб.

Громадяни висловлювали стурбованість безпідставністю відмов у виділенні земельних паїв, переймалися проблемами одержання державних актів на землю, порушеннями умов договорів оренди, суперечками за межі та розміри індивідуальних земельних ділянок. Продовжують надходити звернення щодо врегулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою. Так, за вказаний період щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, перейменування окремих населених пунктів, віднесення до категорії та зняття з обліку населених пунктів надійшло понад 25 звернень.

Надходили звернення й щодо діяльності місцевих рад, серед яких переважна більшість – це скарги на бездіяльність, некоректну поведінку та неправомірні дії міських, сільських та селищних голів. Так, протягом вказаної сесії Комітетом розглянуто близько 60 звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян України стосовно удосконалення законодавства з місцевих виборів, надані роз’яснення щодо застосування окремих норм законодавства про державні нагороди, щодо ситуацій, які склалися в окремих сільських, селищних, міських радах.

Більше 100 звернень надійшло щодо питання детальної процедури припинення служби в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах, щодо їх права на соціальні гарантії, гарантовані Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», умов виплати грошової допомоги тощо; пропозиції про законодавче врегулювання питання щодо віднесення осіб, які працювали в органах державного управління, певних установах та організаціях до набрання чинності Законом України «Про державну службу», до державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування з метою покращення їх пенсійного забезпечення; з’ясування питання віднесення певних періодів роботи до стажу державної служби; роз’яснення щодо нарахування пенсії відповідно до законодавства про державну службу; стосовно необхідності збільшення видатків на утримання органів місцевого самоврядування у зв’язку з вкрай недостатньою за розміром оплатою праці посадових осіб місцевого самоврядування, а також працюючих в районних державних адміністраціях державних службовців, посади яких належать до найнижчих категорій посад; питання антикорупційного законодавства відносно державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування; зауваження та пропозиції концептуального характеру до норм проекту Закону України «Про державну службу», підготовленого до розгляду у другому читанні, що надійшли від юридичних і фізичних осіб, які не належали до суб’єктів права законодавчої ініціативи, та вимагали відповіді.

Зацікавленість у суспільстві продовжує викликати проблема із державними символами України, бажання до їх вдосконалення. Так, з початку каденції Верховної Ради України VIII скликання до Комітету надійшло понад 30 звернень щодо конкретних варіантів зміни тексту Державного Гімну України, зображення великого Державного Герба та Державного прапора України.

Під час обговорення даних питань в рамках засідання Комітету, народні депутати України зауважували, що вони потребують суспільного консенсусу і повинні вийти за межі політичної доцільності. Тому остаточне визначення видається дискусійним і малоперспективним. Водночас, Комітет продовжуватиме збирати інформацію, накопичувати та аналізувати матеріали відповідного спрямування.

Понад 50 звернень стосувались порядку застосування окремих положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». Порушувались та потребували роз’яснення питання порядку формування виконавчого комітету ради; призначення на посаду та звільнення з посади тих осіб, які на постійній основі працюють у складі виконавчого комітету ради та чи поширюється на них принцип несумісності з депутатським мандатом; щодо права сільського, селищного, міського голови декілька раз пропонувати раді одну і ту ж кандидатуру на посаду свого заступника, та чи може рада сама пропонувати таку кандидатуру без згоди відповідного голови.

У багатьох зверненнях йшлося про порядок припинення повноважень тих посадових осіб місцевого самоврядування, які входять до складу виконавчого комітету ради; права та обов’язки секретаря сільської, селищної, міської ради та питання про можливість покладення на нього додаткових обов’язків у складі виконавчого комітету, права та обов’язки керуючого справами виконавчого комітету ради; кількість заступників голови районної та обласної ради; порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних і обласних рад та про ту роль, яку відіграють в цьому процесі місцеві державні адміністрації, порядок набрання чинності актів органів місцевого самоврядування, повноваження місцевої ради скасовувати свої рішення тощо.

Деякі депутатські запити, звернення, скарги на неналежне виконання чи перевищення своїх повноважень місцевими радами, їх виконавчими комітетами, сільськими, селищними, міськими головами, секретарями рад, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад скеровувалися Комітетом до правоохоронних органів.

За період роботи першої-другої сесій Комітет близько 20 раз звертався до Кабінету Міністрів України з проблемних питань місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, функціонування органів місцевого самоврядування в межах складних адміністративно-територіальних утворень, врахування зауважень Комітету при доопрацюванні законопроектів «Про Державний бюджет України на 2015 рік», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності».

Цілком прогнозований і зростаючий обсяг надходжень звернень (близько 100) щодо проблем адміністративно-територіальної реформи, викликаний практичними кроками з впровадження Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», почав отримувати Комітет з березня місяця поточного року від сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських, районних і обласних рад, асоціацій органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, які також переймаються питаннями реформування системи місцевого самоврядування. У зверненнях йшлося про відсутність добровільності при об’єднанні, неврахуванні при цьому органами влади об’єктивних обставин і пропозицій громад та їх представницьких органів, неконституційність об’єднання сільських і селищних громад з міськими, критичні зауваження щодо конкретних варіантів об’єднання, зафіксованих у перспективних планах, затверджених обласними радами, необхідність збереження районів, неможливість завершення процесу об’єднання громад до чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Бюджетного кодексу України тощо.

Саме листи з регіонів критичного змісту, повідомлення народних депутатів України стали причиною розгляду відповідного питання на засіданні Комітету 1 липня 2015 року, де було заслухано і взято до відома інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо схвалення обласними радами перспективних планів формування територій громад та щодо звернень окремих органів місцевого самоврядування стосовно не дотримання Методики формування спроможних територіальних громад при розробленні таких планів та з інших проблемних питань, які виникають в процесі добровільного об’єднання територіальних громад. Комітет продовжує уважно відстежувати ситуацію, що складається навколо питання добровільного об’єднання територіальних громад, її правові, організаційні, фінансові та суспільно-політичні аспекти і повернеться до її аналізу під час роботи третьої сесії.

За звітний період члени Комітету зустрічалися з представниками територіальних громад, перебуваючи під час тижнів роботи в округах з робочими візитами в областях України. Така форма роботи сприяла безпосередньому спілкуванню мешканців окремих населених пунктів із представниками Комітету, дозволяла оперативно клопотати про допомогу, а головне – вирішувати низку питань на місці, заощадивши час і кошти на дорогу до столиці. У свою чергу це допомагало представникам Комітету виявляти ті проблеми, розв’язання яких потрібно шукати на законодавчому рівні.

Зважаючи на важливість роботи зі зверненнями громадян, керівництво та члени Комітету у своїй діяльності намагалися використовувати усі можливі механізми захисту прав і свобод людини, поєднуючи при цьому небайдужість, наполегливість, принциповість і доброзичливість.

Серед інших категорій звернень, у Комітеті опрацьовувалися також звернення народних депутатів України, яких надійшло за звітний період понад 110. Вони стосувалися проблематики діяльності органів самоврядування та їх посадових осіб, місцевих органів виконавчої влади, вирішення питань територіального устрою, призначення на посади в органах місцевого самоврядування, позиції Комітету щодо застосування тих чи інших положень законів України, віднесених до його відання, а також поданих пропозицій до законопроектів, над якими працював і продовжує працювати Комітет та утворені ним робочі групи. Розглянуто та надано відповідь на 44 таких звернення, інші звернення опрацьовуються, в т.ч. у ході підготовки законопроектів до другого читання.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів новин попередніх скликань”

18 грудня 2015 10:59
17 грудня 2015 14:46
17 грудня 2015 10:22
16 грудня 2015 16:56
16 грудня 2015 11:53
Голова Комітету Сергій Власенко взяв участь в урочистому заході з нагоди 30-річчя відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування та 20-річчя членства України в Раді Європи, який був організований Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015 – 2017 роки
15 грудня 2015 15:55
15 грудня 2015 09:57
14 грудня 2015 10:50
11 грудня 2015 14:11
10 грудня 2015 09:40