Рекомендації комітетських слухань з питань впровадження Закону України «Про співробітництво територіальних громад», що відбулися у м. Полтава 11 – 12 червня 2015 року, схвалено Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Під час обговорення даного питання на засідання Комітету, яке відбулося 17 червня, члени Комітету зазначили, що органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на території Полтавської області проведено значний обсяг роботи та досягнуто позитивних результатів щодо розвитку співробітництва територіальних громад.

Водночас зауважувалось, що співробітництво територіальних громад не набуло досі широкого поширення в усіх регіонах України, що обумовлено різноманітними проблемами організаційного, інституційного, фінансового, правового, інформаційного та іншого характеру, що потребують належної уваги та вирішення вже найближчим часом у тісній співпраці Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських об’єднань, наукових установ тощо.

З метою вирішення встановлених проблем та активізації співробітництва територіальних громад Рекомендації містять пропозиції:

– Верховній Раді України та її комітетам, а саме продовжити у співпраці з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, іншими заінтересованими організаціями аналіз практики застосування Закону України «Про співробітництво територіальних громад»;

– Кабінету Міністрів України, а саме вжити усіх передбачених чинним законодавством заходів щодо інтенсифікації співробітництва територіальних громад, заохочення органів місцевого самоврядування до розвитку такого співробітництва; забезпечити належне фінансове та ресурсне забезпечення співробітництва територіальних громад, зокрема через діяльність Державного Фонду регіонального розвитку, інших інноваційних інструментів регіонального та місцевого розвитку; поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування про проблеми, які виникають в ході реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та шляхи їх вирішення; забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів з питань розвитку міжмуніципального співробітництва, зокрема шляхом впровадження відповідних модулів у навчальні програми в усіх навчальних закладах, що входять до національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; посилити інформаційне забезпечення процесів співробітництва територіальних громад;

– органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям, а саме сприяти у поширенні міжнародного та вітчизняного досвіду, кращих практик співробітництва територіальних громад; забезпечити необхідну інституційну підтримку подальшому розвитку співробітництва територіальних громад, зокрема шляхом утворення відповідних ресурсних центрів («центрів компетенцій») з питань міжмуніципального співробітництва; розвивати взаємодію з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями, насамперед з метою залучення додаткових ресурсів для співробітництва територіальних громад; посилити інформаційну та просвітницьку роботу серед депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування, громадян щодо пропагування різних аспектів міжмуніципального співробітництва; забезпечити консультації  з громадськістю, належний рівень взаємодії та співпраці між владою та громадянами в процесі  підготовки та реалізації проектів співробітництва територіальних громад. 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів новин попередніх скликань”

18 грудня 2015 10:59
17 грудня 2015 14:46
17 грудня 2015 10:22
16 грудня 2015 16:56
16 грудня 2015 11:53
Голова Комітету Сергій Власенко взяв участь в урочистому заході з нагоди 30-річчя відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування та 20-річчя членства України в Раді Європи, який був організований Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015 – 2017 роки
15 грудня 2015 15:55
15 грудня 2015 09:57
14 грудня 2015 10:50
11 грудня 2015 14:11
10 грудня 2015 09:40