Головна > Текстові публікації > Архів новин попередніх скликань

Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Архів новин попередніх скликань

16 березня 2011, 15:59

Круглий стіл 16.03.11

 

У Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування відбувся "круглий стіл" з питань обговорення третього Додаткового протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва.

Народні депутати зазначили, що "життя ставить перед українським суспільством нові виклики зовнішнього і внутрішнього походження, які спричиняють різку диференціацію українських регіонів, передусім прикордонних, за показником рівня людського розвитку". "Така диференціація спричинює соціальну напруженість і призводить до зростання відчуженості між громадами та регіонами, що становить загрозу національній безпеці української держави" - зауважили народні обранці та  наголосили, що важливим кроком для виходу із такого становища є використання потенціалу транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної регіональної політики.

Під час засідання наголошувалось, що Європейський Союз та Рада Європи здійснюють планомірні заходи для створення "Європи без роз‘єднуючих кордонів", забезпечення "територіального вирівнювання" між регіонами з метою зменшення диспропорцій у їх розвитку. За його словами, в ЄС розроблено низку важливих правових інструментів, які застосовуються для підтримки транскордонного співробітництва, а саме: Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами та додаткові Протоколи до неї.

Було зосереджено увагу присутніх на Третьому додатковому протоколі до Мадридської Конвенції, який був розроблений із урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1082/2006 про Європейські угрупування з міжтериторіального співробітництва (EGTC) від 5 липня 2006 року. За його словами, цей документ було створено з метою вирішення проблем, пов´язаних з відмінностями у політичних системах, функціях і повноваженнях місцевих і регіональних влад, правових традиціях, мовах країн прикордонного співробітництва. Документ передбачає розробку єдиних правових рамок утворення та діяльності єврорегіонів.

Під час обговорення було акцентовано увагу на тому, що Протокол, зокрема, містить визначення поняття "об‘єднання єврорегіонального співробітництва" (ОЄС), яке можуть створювати територіальні общини або владні органи країн, мети його діяльності, членство в ОЄС, порядок його заснування тощо.

Як зазначалося під час "круглого столу", основною метою його проведення є підготовка до ратифікації Україною цього документа. В ході обговорення зазначалося, зокрема, що 19 із 25 регіонів України є прикордонними, а їх сукупна площа становить близько 77% усієї території держави. Сьогодні, наголошували учасники заходу, на території України діють 8 єврорегіонів, а саме: "Буг" (Україна, Польща, Білорусь), "Карпатський євро регіон" (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), "Нижній Дунай" (Україна, Молдова, Румунія), "Верхній Прут" (Україна, Молдова, Румунія), "Дніпро" (Україна, Росія, Білорусь), "Слобожанщина" (Україна, Росія), "Ярославна" (Україна, Росія), "Донбас" (Україна, Росія). До того ж, у 2008 році за ініціативою Ради Європи було утворено Чорноморський єврорегіон.

Оскільки сьогодні завершується процес інституціоналізації транскордонного співробітництва у вигляді єврорегіонів по усьому периметру державного кордону України, учасники заходу підкреслили, зокрема, що питання ратифікації відповідного документа, який унормував би їх діяльність відповідно до законодавчих норм ЄС, є надзвичайно важливим і актуальним.