Діяльність Комітету

22 червня 2015, 13:21

Висновок Комітету про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (реєстр. № 2218 від 24.02.2015)


Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (реєстр. № 2218 від 24.02.2015), поданий народними депутатами України Д.Макар’яном, О.Гончаренком, Д.Ліньком, Т.Пастухом.

Законопроектом пропонується заохочувати державних службовців до навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (дала – НАДУ) шляхом присвоєння після навчання 9 рангу в межах категорії посади, яку обіймав державний службовець на момент направлення на навчання. Якщо на момент закінчення навчання державному службовцю вже присвоєно 9 або вищий ранг, у такому випадку передбачається присвоєння наступного рангу позачергово і невідкладно в межах категорії посад або поза її межами.

Особам, які пройшли навчання у НАДУ і не є державними службовцями, в разі їх прийняття на державну службу законопроектом також пропонується присвоювати не нижче ніж 9 ранг в межах категорії посад або поза її межами. У випадку присвоєння особі вищого ніж 9 рангу при прийнятті на державну службу, за особистою заявою такої особи присвоюється наступний ранг позачергово і невідкладно в межах категорії посад або поза її межами.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 29 Закону України "Про державну службу" від 16.12.1993 р. № 3723-XII (далі – Закон).

Комітет з питань запобігання і протидії корупції вважає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку на даний законопроект зауважує, що реалізація його положень має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). При цьому всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до нього не надано належне фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зауважує, що закладений у законопроекті підхід щодо присвоєння державному службовцю певних рангів як заохочення за проходження навчання у НАДУ не узгоджується з вимогами Закону, до якого пропонуються зміни.

Крім того, Головне управління зазначає, що НАДУ не є єдиним навчальним закладом у системі професійного навчання державних службовців, до якої входять також регіональні інститути, магістратури у вищих навчальних закладах України IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба", галузеві заклади післядипломної освіти тощо. Тому встановлення конкурентної переваги у просуванні по службі для державних службовців, які пройшли навчання саме в НАДУ, має ознаки дискримінації для державних службовців, які пройшли навчання в іншому закладі.

З огляду на зазначене Головне управління вважає за доцільне за результатами розгляду у першому читанні законопроект відхилити.

Під час обговорення питання народні депутати України – члени Комітету зауважили, що внесення будь-яких змін до Закону, який втрачатиме чинність з прийняттям проекту Закону України "Про державну службу" (реєстр. № 2490 від 30.03.2015), що готується до другого читання, є не доцільним. Крім того, запропонований законопроектом альтернативний спосіб присвоєння 9 або вищого рангу державному службовцю в межах категорії посади або поза її межами не узгоджується із закладеними у Законі принципами та правилами. Так, згідно із статтею 26 Закону для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. Достроково черговий ранг у межах відповідної категорії посад може бути присвоєно державному службовцю за виконання особливо відповідальних завдань, а поза межами відповідної категорії посад черговий ранг може бути присвоєно лише при виході на пенсію.

З’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, Комітет  ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (реєстр. № 2218 від 24.02.2015), поданий народними депутатами України Д.Макар’яном, О.Гончаренком, Д.Ліньком, Т.Пастухом, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум.