Діяльність Комітету

22 червня 2015, 13:28

Висновок Комітету про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами"(реєстр. №1742-1 від 17.01.2015)


Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами» (реєстр. № 1742-1 від 17.01.2015 р.), поданий народними депутатами України О.Кодолою, С.Скуратовським, А.Шиньковичем, І.Крульком, В.Сташуком, Д.Андрієвським, В.Сидорчуком.   

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державно-приватне партнерство», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії» комплексно врегулювати питання поводження з побутовими відходами, удосконалити механізми державного регулювання у цій сфері на основі директиви 2008/98/ЄС про відходи та підвищити ефективність дії законів України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 27 квітня 2015 року № 16/3-650/1742-1 висловлює низку зауважень та пропозицій до законопроекту.

Зокрема, є неприйнятними пропозиції до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На думку Головного управління запропоновані законопроектом зміни до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад пропонується віднести визначення суб’єкта господарювання виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, не узгоджується із змінами до статті 30 цього Закону, згідно з якими визначення суб’єктів господарювання з вивезення побутових відходів віднесено до повноважень виконавчих органів цих рад. Зазначене випливає із запропонованих законопроектом змін до статті 1 Закону України «Про відходи», відповідно до яких термін «вивезення побутових відходів» охоплюється терміном «поводження з побутовими відходами».

Крім того, є нелогічними запропоновані законопроектом зміни до статей 26 та 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких виконавчі органи сільських, селищних, міських рад затверджують порядок визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, а визначатиме такого виконавця сільська, селищна, міська рада.

Запропоновані законопроектом зміни до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких до питань, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної та обласної ради пропонується віднести затвердження схеми санітарного очищення відповідно району та області, потребують узгодження із статтею 21 Закону України «Про відходи», згідно з якою до компетенції органів місцевого самоврядування віднесено затвердження вказаних схем тільки населених пунктів.

У зв’язку із вищенаведеним, Головне управління пропонує за результатами розгляду у першому читанні повернути законопроект на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку від 18 березня 2015 року (Протокол №17) вказав, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у своєму листі від 27 січня 2015 року № 5-29 не підтримує запропоновані законопроектом зміни до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги».

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю. Бублика, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в:

 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, який визначено головним з підготовки і опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами»  (реєстр. № 1742-1 від 17.01.2015 р.), поданий народними депутатами України О.Кодолою, С.Скуратовським, А.Шиньковичем, І.Крульком, В.Сташуком, Д.Андрієвським, В.Сидорчуком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

  

2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.