Комітет за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесних звань в авіаційній галузі) (реєстр. №3356), поданий народним депутатом України Ю.Мамчуром.

Законопроектом пропонується розширити перелік почесних звань, визначений статтею 10 Закону України «Про державні нагороди України», встановивши нові почесні звання для осіб льотного складу України – «Заслужений льотчик України», «Заслужений льотчик-випробувач України», «Заслужений штурман України».

У пункті 2 пояснювальної записки до законопроекту зазначається, що метою його розробки є «стимулювання до досягнення працівниками авіаційної галузі високих показників у виконанні завдань, забезпеченні безаварійної льотної роботи та відновлення соціальної справедливості відносно осіб, яким раніше були присвоєні ці почесні звання».        

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за підсумками розгляду законопроекту у своєму висновку зауважив, що законопроект має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету), у зв’язку з чим до законопроекту належало надати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) і пропозиції про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості, як це передбачено частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції за результатами здійснення антикорупційної експертизи даного законопроекту дійшов висновку, що у проекті нормативно-правового акту не виявлено корупціогенних факторів – проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Міністерство оборони України надіслало до Комітету листа щодо підтримки даного законопроекту без зауважень.

  Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, погоджуючись у цілому з ініціатором розробки законопроекту щодо необхідності підняття престижу професії працівників авіаційної галузі та відзначення їх особливих заслуг перед державою, водночас зауважує на недоцільності запровадження кількох почесних звань в одній і тій самій галузі, оскільки це призведе, по-перше, до збільшення кількості почесних звань, що значно переобтяжить їх перелік, встановлений законом та який формується в основному за галузевим принципом їх присвоєння, а, по-друге, спричинить зниження соціального престижу інституту почесних звань як складової частини системи державних нагород України.

На думку Головного управління існуюча система державних нагород України дозволяє повною мірою відзначати заслуги працівників авіаційної галузі існуючими орденами, медалями, почесними званнями. При цьому Головне управління наголошує, що запропоновані у законопроекті почесні звання є відзнаками класності, ними нагороджуватимуть громадян льотних професій залежно від їх вузької спеціалізації, що не відповідає загальнодержавному характеру почесних звань, а отже виглядає доцільним об’єднати запропоновані почесні звання в одну назву, що не суперечить принципу галузевості.

 Таким чином, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає за доцільне за результатами розгляду законопроекту в першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

    Враховуючи викладене, всебічно обговоривши дане питання, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесних звань в авіаційній галузі) (реєстр. №3356), поданий народним депутатом України Ю.Мамчуром, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчуку.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку