ПРОЕКТ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо правового статусу територіальних громад сіл, селищ, міст, які перебувають у складі інших територіальних громад

 

Учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо правового статусу територіальних громад сіл, селищ, міст, які перебувають у          складі інших територіальних громад, що відбулися 11 січня 2012 року, відзначають наступне.

Багаторічні прагнення удосконалення системи адміністративно-територіального устрою, територіальної організації виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі децентралізації та деконцентрації владних повноважень, зміцнення правових, організаційних, фінансово-матеріальних основ місцевого самоврядування  продовжують залишатися на рівні намірів і декларацій. Натомість на окремих напрямах державного будівництва та місцевого самоврядування спостерігаються зворотні тенденції до згортання місцевого самоврядування, відновлення адміністративної вертикалі управління, які знаходять відображення у законодавчих ініціативах та закріплюються у правовому полі держави.

Однією із надзвичайно складних, актуальних і неврегульованих проблем, яка стосується декількох сотень населених пунктів у більшості регіонів України, є проблема перебування територіальних громад сіл, селищ, міст у складі інших територіальних громад та на територіях інших адміністративно-територіальних одиниць (складні адміністративно-територіальні утворення – так звані «матрьошки»), що не лише суперечить положенням статей 133 та 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», але й призводить до виникнення низки правових колізій, компетенційних спорів та проблемних питань у сферах бюджету, податків, власності, земельних відносин, соціальних та гуманітарних галузях тощо.

Зокрема, це стосується якості та своєчасності надання органами місцевого самоврядування таких сіл, селищ та міст адміністративних та інших послуг, їх спроможності здійснювати надані законом повноваження, захищати права та інтереси жителів територіальних громад, самостійно розробляти бюджети сіл, селищ, міст, оскільки їх діяльність значною мірою залежить від рішень міських рад «вищого» рівня.

В містах – «матрьошках» обирається та функціонує складна система представницьких органів місцевого самоврядування і сформованих ними виконавчих органів. Окрім міських рад та міських голів цих міст на одній і тій же території здійснюють повноваження сільські, селищні, міські ради, сільські, селищні, міські голови сіл, селищ, міст, що віднесені до їхнього складу. А в окремих містах з районним поділом жителі обирають ще й районні у місті ради, які, у свою чергу, обирають голів цих рад. З іншої сторони, власне міська громада великого міста, до якої віднесено інші громади, залишається без достатнього представлення свої інтересів, оскільки прямо не обирає міську раду та міського голову, а лише за участі жителів «прикріплених» сіл, селищ, міст.

Всебічно обговоривши та проаналізувавши проблемні питання організації та здійснення місцевого самоврядування у територіальних громадах сіл, селищ, міст, які перебувають у складі інших територіальних громад, констатуючи різноманітність історичних, географічних, економічних, соціальних передумов виникнення такої ситуації у всіх регіонах України та відзначаючи необхідність її врегулювання і приведення у відповідність із вимогами Конституції України, загальновизнаними демократичними принципами, закладеними у Європейській хартії місцевого самоврядування,

учасники слухань    р е к о м е н д у ю т ь:

 

1.     Верховній Раді України та комітетам Верховної Ради України:

 

у разі внесення Кабінетом Міністрів України проекту Закону щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечити його публічну підготовку, опрацювання та розгляд із залученням органів місцевого самоврядування, їх провідних асоціацій, вітчизняних та міжнародних неурядових організацій, науковців, експертів;

сприяти законодавчим ініціативам, спрямованим на вдосконалення правової основи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, в тому числі шляхом внесення змін до Конституції України;

при підготовці, опрацюванні та розгляді законодавчих ініціатив, що зачіпають права та інтереси територіальних громад, сформованих ними органів місцевого самоврядування враховувати відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» пропозиції та висновки всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування;

не допускати звуження обсягу власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в тому числі в процесі законодавчого забезпечення вдосконалення адміністративно-територіального устрою України;

при прийнятті щорічних законів України про Державний бюджет України в обов’язковому порядку передбачати фінансування делегованих органам місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів державного бюджету в повному обсязі;

при прийнятті нових законів не допускати випадків надання органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади без їх одночасного ресурсного (матеріального, фінансового, організаційного, кадрового тощо) забезпечення;

2. Кабінету Міністрів України:

 

розробити Методику врегулювання правового статусу територіальних громад сіл, селищ, міст, які перебувають у складі інших територіальних громад з використанням варіантів створення  об’єднаних громад і утворення на їх місці єдиної адміністративно-територіальної одиниці або ж виділення зі складу міст – «матрьошок» сіл, селищ та міст з набуттям ними самостійного статусу суб’єкта місцевого самоврядування. Така Методика має базуватися на основі глибокого вивчення й комплексної оцінки внутрішнього природного, економічного, демографічного, трудового потенціалу, існуючих реалій і тенденцій розвитку кожної складної адміністративно-територіальної одиниці та можливостях вибору кращої стратегії розвитку;

прискорити розроблення проекту Закону про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою, в тому числі щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів, віднесення їх до певних категорій тощо;

при моделюванні меж адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі при реформуванні «матрьошок», виходити з необхідності використання механізмів прямої демократії, врахування інтересів кожної окремої громади, забезпечення її фінансової спроможності, чіткого визначення кола повноважень на основі принципу субсидіарності;

розглянути за участі всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування можливість удосконалення нормативного регулювання міжбюджетних відносин територіальних громад сіл, селищ, міст, які перебувають у складі інших територіальних громад;

 

3. Органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям:

 

напрацювати та подати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підготовлені в ініціативному порядку пропозиції щодо врегулювання проблемних питань перебування територіальних громад сіл, селищ, міст у складі інших територіальних громад;

інформувати комітети Верховної Ради України про неузгодженості, суперечності, прогалини чинного законодавства, що стосується сфери компетенції і складає предмет інтересу місцевого самоврядування та ініціювати внесення необхідних змін до нормативно-правових актів;

 

Учасники слухань висловлюють впевненість у тому, що ці рекомендації буде враховано органами державної влади та місцевого самоврядування при врегулюванні комплексу проблем адміністративно-територіального устрою та організації місцевого самоврядування.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“8 сесія 6 скликання_арх”