Діяльність Комітету

07 червня 2011, 12:17

2553

Про проект Закону України про внесення змін до

Закону України “Про державну службу”

(щодо використання мови)

(реєстр. № 2553 від 23.05.2008 р.)

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2553 від 23.05.2008 р.), внесений народним депутатом України Ю.Гнаткевичем, яким пропонується доповнити певні норми статей зазначеного Закону вимогою щодо додержання державними службовцями конституційної норми про «державність» української мови.

По результатах розгляду даного законопроекту Комітет вважає за доцільне висловити такі зауваження до цього законопроекту:

- у нормах законодавства України (Конституції України, чинному Законі УРСР «Про мови в Українській РСР», Рішенні Конституційного Суду України від 14.12.99 № 10-рп/99) закріплений обов’язок державних службовців застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб під час виконання ними службових обов’язків, зважаючи на що внесення запропонованих змін до статті 5 Закону, яка регламентує загальні принципи етичної поведінки державного службовця, є недоречним;

- законопроект містить недоліки змістовного та редакційного характеру:

·        у пояснювальній записці до законопроекту визначено, що законопроект має на меті, у тому числі, «забезпечити… права національних меншин на використання їхньої рідної мови в населених пунктах, де вони компактно проживають», однак положення, яким би врегульовувалось зазначене питання у законопроекті  відсутнє;

·        абзац третій статті 5 Закону України «Про державну службу» не містить слово «мовної» щодо культури спілкування, як це подано у пункті 1 законопроекту;

·        положення про термін набрання чинності законом (другий розділ законопроекту) потребує редагування з метою усунення неоднозначності;

·        текст законопроекту викладений з порушенням вимог законотворчої техніки в частині формулювання запропонованих змін до Закону (зокрема, не конкретизовані структурні частини Закону, до яких пропонується внести зміни, а самі ці частини доцільно викласти у новій редакції).

Комітет з питань культури та духовності вважає, що зазначений законопроект потребує суттєвого доопрацювання, оскільки першочергово слід прийняти Закон про мови в Україні, в якому й слід врахувати положення даного законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку вважає за доцільне за результатами розгляду даного законопроекту в першому читанні відхилити його.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2553 від 23.05.2008 р.), внесений народним депутатом України Ю.Гнаткевичем, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати його до другого читання.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, першого заступника Голови Комітету О.Боднар.