Діяльність Комітету

07 червня 2011, 11:57

3591

Про Проект Постанови Верховної Ради України

“Про відповідальність Кабінету Міністрів України”

(реєстр. № 3591)

 

За дорученням Голови Верховної Ради України В. Литвина Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув проект Постанови Верхової Ради України “Про відповідальність Кабінету Міністрів України” (реєстр. №3591 від 12.01.2009), внесений народним депутатом В. Януковичем та іншими 164 народними депутатами України. Проектом зазначеної Постанови пропонується прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України, розглянувши питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за соціально-економічну ситуацію в Україні відповідно до частини першої статті 87 Конституції України.

У ході обговорення було оголошено позицію підкомітету з питань органів виконавчої влади, з’ясовано точки зору на питання народних депутатів України – членів Комітету, розглянуто висновок Комітету з питань правової політики щодо неузгодженості проекту Постанови Верхової Ради України “Про відповідальність Кабінету Міністрів України” (реєстр. №3591 від 12.01.2009) з нормами Конституції України та Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

Не заперечуючи права не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України ініціювати розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та внести відповідний проект резолюції недовіри, Комітет звертає увагу на невідповідність Конституції України, Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, Регламенту Верховної Ради України проекту Постанови Верхової Ради України “Про відповідальність Кабінету Міністрів України” (реєстр. №3591 від 12.01.2009), внесеного народним депутатом В. Януковичем та іншими 164 народними депутатами України.

Комітет зауважує, що відповідно до статті 87 Конституції України передбачено можливість прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Водночас у статті 91 Конституції України йдеться про те, що Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу. З цього випливає висновок про відмінність резолюції як форми рішення Верховної Ради України від закону і постанови та не виключається можливість прийняття інших актів. Це узагальнення знаходить підтвердження у статті 46 Регламенту Верховної Ради України, де на сьогодні передбачено такі форми актів Верховної Ради України як закон, постанова, резолюція, декларація, звернення, заява і, зрештою, власне Регламент Верховної Ради України.

Про прийняття Верховною Радою України саме резолюції недовіри Кабінету Міністрів України свідчать норми статті 14 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”. При цьому назва зазначеної статті – Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри – однозначно вказує, що відставка настає не в результаті прийняття якогось довільного акту, а саме резолюції недовіри.

Аналогічним чином положення про прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України містяться у статті 232 Регламенту Верховної Ради України.

Керуючись подібною логікою, можна відмітити той  факт, що стаття 89 Регламенту Верховної Ради України, котра стосується права законодавчої ініціативи, вказує на проект постанови і проект резолюції як на різні документи і чітко розмежовує зазначені терміни.

Окрім цього Комітет констатує практичну відсутність мотивувальної частини проекту Постанови Верхової Ради України “Про відповідальність Кабінету Міністрів України” (реєстр. №3591 від 12.01.2009), де немає посилань на порушення, дії чи бездіяльність, допущені Урядом, що стали приводом для ініціації питання про його відповідальність. Поданий проект постанови та пояснювальна записка до нього не містять жодних цифрових показників та текстових матеріалів аналітичного характеру, які б обгрунтовували причини внесення проекту, розкривали суть питання відповідальності саме за соціально-економічну ситуацію в державі, давали прогноз наслідків, що можуть настати в результаті прийняття Верховною Радою України рішення з такого надзвичайно важливого питання. З огляду на вищезазначене,  Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Постанови Верхової Ради України “Про відповідальність Кабінету Міністрів України” (реєстр. №3591 від 12.01.2009), внесений народним депутатом України В.Януковичем та іншими 164 народними депутатами України.

2. Доручити представляти позицію Комітету під час розгляду цього на пленарному засіданні Верховної Ради України Голові Комітету, народному депутату України О. Омельченку .