Діяльність Комітету

07 червня 2011, 12:05

3215

Про проект Закону України про канцелярію Президента України,

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби,

що забезпечують здійснення повноважень Президентом України

(реєстр. №3215)

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув проект Закону України про канцелярію Президента України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби, що забезпечують здійснення повноважень Президентом України (реєстр. №3215 від 24.09.2008), внесений народним депутатом України Ю.Кармазіним. Цей Закон, за визначенням автора, спрямовано на реалізацію статей 19, 92 та 106 Конституції України з метою законодавчого врегулювання діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів та служб, що забезпечують здійснення повноважень Президентом України. Канцелярія Президента України  утворюється i функціонує як постійно діючий апарат Президента України для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України і здійснення ним відповідно до Конституції України своїх повноважень як глави держави у межах коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України. Законопроект також спрямовано на запобігання втручанню посадових осіб канцелярії Президента України у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У ході обговорення було заслухано автора законопроекту, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету і запрошених осіб, розглянуто зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо законопроекту.

Підтримуючи, загалом, запропонований підхід до правового врегулювання діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів та служб, що забезпечують здійснення повноважень Президентом України нормами саме закону, а не іншого нормативно-правового акту, народні  депутати України – члени Комітету  висловили  низку  зауважень  до окремих його положень. Зокрема не узгодженою із Конституцією України та Законом України “Про державну службу” видається норма статті 19 законопроекту щодо призупинення посадовими особами канцелярії Президента України, які є членами партій,  членства у партіях на час виконання ними обов’язків посадових осіб канцелярії. Детальнішого обгрунтування потребують показники граничної чисельності працівників канцелярії Президента України, також виголошено зауваження щодо визначення  правового статусу канцелярії  в системі органів державної влади та  їх  апаратів. З  огляду  на  вищевказане  та  за  наслідками  всебічного  обговорення питання, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про канцелярію Президента України,  консультативні,  дорадчі  та  інші  допоміжні  органи  та  служби, що  забезпечують  здійснення  повноважень  Президентом  України  (реєстр.№3215), поданий народним депутатом України Ю. Кармазіним, прийняти за основу, доручивши Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

2. Доручити  виступити  зі співдоповіддю від Комітету на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради України під час розгляду цього питання голові підкомітету з питань органів виконавчої влади, народному депутату України В.Петренку