Інформацію Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України на забезпечення діяльності органів державного управління у 2013 – 2014 роках Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування взято до відома.

На засіданні Комітету представником Рахункової палати вказувалось, що впродовж 2013 – 2014 років використання органами виконавчої влади коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення їх діяльності, здійснювалося в умовах постійних організаційних змін шляхом утворення нових, реорганізації, ліквідації, змін підпорядкування та перейменування існуючих органів. В цілому у стані організаційних і структурних перетворень перебували 17 центральних органів виконавчої влади, що потребувало додаткових витрат Державного бюджету України, пов’язаних з проведенням таких заходів. 

Згідно інформації Рахункової палати, проведена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 оптимізація системи центральних органів виконавчої влади не ґрунтувалася на результатах комплексного функціонального обстеження цих органів, внаслідок чого намічені цілі не були досягнуті, а процес їх реорганізації продовжувався у часі. Запроваджені Кабінетом Міністрів України у 2014 році заходи з економії бюджетних витрат на утримання апаратів центральних органів виконавчої влади були проведені без урахування специфіки і сфер діяльності кожного конкретного органу, переліку їх функціональних повноважень та фактичного, неспівставного з потребами, стану забезпечення фінансовими і матеріальними ресурсами.

Як стверджує Рахункова палата, вжиті Урядом заходи із зменшення видатків на оплату праці посадових осіб органів державної влади порівняно з 2012 роком призвели до економії лише на 622 млн. грн. (5,7 відсотка). Проте таке зменшення спричинило зниження матеріальної зацікавленості працюючих в цих органах, а відтак значну плинність кадрів та необхідність проведення постійних змін структур, штатних розписів, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників, порушення змісту існуючої системи оплати праці державних службовців, а також призвело до істотних диспропорцій в умовах оплати праці окремих категорій працівників, особливо керівного складу.

За інформацією Рахункової палати чинна на сьогодні нормативно-правова база, яка регулює діяльність центральних органів виконавчої влади, має суттєві прогалини, зокрема, положення про 12 центральних органів виконавчої влади, а також гранична чисельність працівників окремих новоутворених органів не затверджені, що унеможливлює належне виконання ними покладених завдань та функцій.

Беручи до уваги контрольні функції комітетів, визначені статтею 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності, запрошених на засідання представників Рахункової палати, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання,  Комітет  вирішив інформацію Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України на забезпечення діяльності органів державного управління у 2013 – 2014 роках взяти до відома.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку