Під час заходу:

·представником Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України презентовано узагальнені результати попереднього засідання Робочої групи;

·представником Будівельної Палати України ознайомлено з напрацьованими підгрупою Г-23 «ЦІНОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ» пропозиціями та окреслено основні засади і цілі сфери житлового будівництва, що мають бути відображені у МБК:

-гармонізація нового містобудівного законодавства із законодавством з питань закупівель, спрямована на уникнення потенційних ризиків, таких як: неефективність та непрозорість закупівель, недобросовісна конкуренція, дискримінаційні кваліфікаційні вимоги, умисний ціновий демпінг при закупівлях інтелектуальних послуг (розроблення проектної документації тощо);

-перегляд однієї з головних складових вартості проектних робіт – заробітної плати проектувальників, як одного із основних стимуляторів процесу відновлення країни, встановлення єдиного системного підходу до визначення справедливого рівня оцінки інтелектуальних послуг та гарантій балансу інтересів всіх учасників процесу будівництва;

-створення єдиного системного підходу до формування і перевірки проектно-кошторисної документації;

·представником кафедри землеустрою і кадастру факультету геоінформаційних систем та управління територіями КНУБА, ГО «Інститут просторового розвитку», ГО «Українське співтовариство будівельного права» представлено результати роботи підгрупи Г-12 «КОМПЕНСАТОРНІ МЕХАНІЗМИ» та запропоновано основні аспекти, які необхідно врахувати під час розробки кодексу:

- визначення правових механізмів регулювання питань компенсації будівельних та експлуатаційних порушень життєвого циклу об’єкта;

-врегулювання питань розмежування відповідальності держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, власників нерухомого майна, мешканців, користувачів (в тому числі орендарів) за порушення прав інших та виникнення підстав для компенсації;

-заснування спеціальних фондів компенсації, визначення джерел їх формування та порядку виконання запитів на компенсацію гарантами (органами влади, банками, страховими компаніями);

· представником Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України» ознайомлено з напрацьованими підгрупою Г-11 «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» шляхами врегулювання існуючих на теперішній час проблем:

-створення постійно діючого загальнодержавного центру інформаційно-комунікаційних технологій у містобудуванні та автоматизованої системи моніторингу земель на основі використання даних дистанційного зондування Землі;

- запровадження системи моніторингу вилучення землі (land consumption, land take) у відповідності до Європейських директив;

-вдосконалення механізмів розроблення комплексних планів території територіальних громад з урахуванням умов сьогодення для забезпечення створення повноцінних комплексних електронних документів розвитку територій.

Доповіді супроводжувалися обговоренням та дискусіями стосовно необхідності врахування представлених результатів роботи підгруп при формуванні концепції Містобудівного кодексу України та розробці його проекту.

Захід відбувся 25 квітня 2024 року в режимі відеоконференції на платформі ZOOM.

Матеріали заходу:

Робота у підгрупах над концепцією МБ Кодексу України. Доповіді 18 квітня 2024. Г-21. ТРАНСПОРТ. Г-20. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА СФЕРИ. Г-15. ПРОЄКТУВАННЯ.

Результати роботи підгрупи Г-11. ЗЕМЛЕУСТРІЙ.

Результати роботи підгрупи Г-12. КОМПЕНСАТОРНІ МЕХАНІЗМИ.

Результати роботи підгрупи Г-23. ЦІНОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

15 травня 2024 17:25
13 травня 2024 19:52
13 травня 2024 15:09
13 травня 2024 13:29
11 травня 2024 11:14
10 травня 2024 10:58
09 травня 2024 15:02
09 травня 2024 11:48
06 травня 2024 16:52
03 травня 2024 12:32