Загалом від усіх суб’єктів звернень було отримано 16 запитів, з яких 14 (88%) надійшло в електронному вигляді, а 2 (12%) – надіслані на паперових носіях.
Найбільш запитуваною була інформація статистично-довідкового характеру: надійшло 12 запитів такого змісту, або 75 % від загальної кількості надісланих до Комітету запитів на інформацію. Разом із тим, було отримано 4 запити стосовно надання правової інформації, що склало 25 % від їх загального показника.
У вказаних запитах порушувалися питання щодо призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, зокрема Луцького та Миколаївського міського голів, надання копій протоколів засідань Комітету, надання копій висновків Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та низки вітчизняних наукових установ щодо проекту Закону України «Про публічні консультації», перейменування населених пунктів, встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, надання копій нормативно-правових актів, якими визначається порядок використання та захисту державної символіки тощо.
Ініціаторами 14 (88%) запитів на інформацію, що надійшли до Комітету, були громадяни України, а 2 (12%) – юридичні особи. При цьому жоден із отриманих запитів не був переданий іншим органом влади до Комітету як належного розпорядника відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Разом з тим, один із запитів, що надійшов на адресу Комітету, з огляду на приписи вищевказаної частини було направлено до Адміністрації Президента України як належного розпорядника.
Отримані Комітетом запити на інформацію відповідали, в основному, вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Водночас, окремі запитувачі просили надати інформацію, яку Комітет раніше не створював, яка не надходила на його адресу від інших суб’єктів і яка не була відображена і зафіксована на будь-яких носіях, що були в розпорядженні Комітету. В таких випадках готувалися мотивовані роз’яснення з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» про те, що даний Закон не уповноважує органи публічної влади та їх посадових осіб створювати нову інформацію і тому відповідь таким запитувачам має надаватися в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».
Окрім того, запитувачам, з посиланням на частину першу статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», де наводиться визначення розпорядників інформації, пояснювалося, що парламентські комітети не можуть вважатися розпорядниками інформації в розумінні даного Закону, оскільки вони не є суб’єктами владних повноважень: тобто не є органами державної влади, не здійснюють владних управлінських функцій, не приймають рішень, обов’язкових до виконання. Натомість, з огляду на зміст частини першої статті 32 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», комітети розглядають виключно звернення.
Незважаючи на вищевказані обставини, всі відповіді на звернення, що реєструвалися як інформаційні запити, надавалися в межах граничного п’ятиденного строку розгляду запитів на інформацію, передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації», що вкотре засвідчило дотримання Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування принципів відкритості і прозорості у своїй роботі, готовності до конструктивного діалогу з громадянським суспільством.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

15 травня 2024 17:25
13 травня 2024 19:52
13 травня 2024 15:09
13 травня 2024 13:29
11 травня 2024 11:14
10 травня 2024 10:58
09 травня 2024 15:02
09 травня 2024 11:48
06 травня 2024 16:52
03 травня 2024 12:32