ЗВІТ

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань державного

будівництва та місцевого самоврядування

(за період Ш скликання)

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад (з 1.02.2000 р. Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування) було утворено Постановою Верховної Ради України 14.05.1998 року у складі 21 народного депутата України (станом на 15.03.02  у складі Комітету - 20 народних депутатів України).

У 1998 році в складі Комітету було утворено три підкомітети:

- з питань державного будівництва;

- з питань діяльності рад та органів місцевого самоврядування;

- з питань органів виконавчої влади.

В липні 2000 року було утворено четвертий підкомітет - з питань бюджетного забезпечення органів місцевого самоврядування.

За період Ш скликання Верховної Ради України діяльність Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування була спрямована на вирішення питань подальшого розвитку правової бази органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вдосконалення виборчого законодавства розв'язання проблем адміністративно-територіального устрою України.

Ця робота сприяла досягненню певних результатів.

Зокрема, в 1998 році в Комітеті була завершена складна робота по підготовці Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", який було ухвалено в січні 1999 року.

Одним з головних напрямів роботи Комітету було вдосконалення виборчого законодавства.

У березні 1999 року було прийнято в новій редакції Закон України "Про вибори Президента України", за яким і було проведено вибори глави Держави 31 жовтня 1999 року.

Значна і складна робота проведена у Комітеті по підготовці нової редакції Закону України "Про вибори народних депутатів України", який остаточно був підписаний Президентом України в редакції від 18 жовтня 2001 року.

Це була кропітка і відповідальна робота по пошуку правових компромісів різних політичних сил. Достатньо відзначити, що з січня по жовтень минулого року на згаданий Закон п'ять разів накладалося вето Президента України, було розглянуто три різні принципові концепції проведення виборів, близько 1000 пропозицій і зауважень до окремих редакцій Закону. З метою вдосконалення виборчих процедур та ліквідації неузгодженостей між різними виборчими Законами, Комітетом підготовлено зміни до законів "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", які ухвалено Парламентом України вже в січні 2002 року.

У Комітеті було також проведена багатогранна робота по опрацюванню нової редакції Закону "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", та "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", які ухвалено Верховною Радою України, але які не набрали чинності через вето Президента України з огляду на різні концептуальні підходи.

Завдяки наполегливій діяльності членів Комітету і його секретаріату Парламентом було ухвалено в першому читанні законопроект про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади, які потребує ретельного узгодження з блоком виборчого законодавства і має бути прийнятий народними депутатами України наступного скликання.

Значне місце в діяльності Комітету посідала робота по правовому забезпеченню державного будівництва.

У квітні 1999 року було завершено трирічну складну роботу по підготовці Закону України про місцеві державні адміністрації, а в березні 2000 року Верховною Радою України прийнято такі суттєві правові акти, як Закон "Про державні нагороди України" та Закон "Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим".

Працюючи над пошуком нових форм реалізації самоврядних функцій представницьких органів, у Комітеті узагальнено велику кількість пропозицій і зауважень щодо існуючої редакції Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і підготовлено нову редакцію цього Закону, який ухвалено Парламентом України в січі 2002 року у першому читанні.

Суттєвим практичним кроком на шляху вдосконалення правової бази місцевого самоврядування стало прийняття законів:

- "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпіні, селищах Буча, Гостомель, Коцюбинське, Ворзель Київської області";

- "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- "Про органи самоорганізації населення".

У Комітеті було також підготовлено ряд законопроектів, які з різних мотивів не були схвалені Верховною Радою України або на них накладено вето Президента України.

Серед них законопроекти:

-  Про статус депутатів місцевих рад (нова редакція, вето Президента);

- Про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади (прийнято в першому читанні);

- Про забезпечення додержання вимог щодо несумісності службової діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади (вето Президента);

-  Про місто-герой Севастополь (Верховна Рада України не ухвалила жодного з 2-х проектів);

-  Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (нова редакція відхилена Верховною Радою України).

Зазначені законопроекти можуть стати основою для подальшої діяльності Комітету в наступному скликанні.

За звітний період Комітетом підготовлено проекти 61 постанови Верховної Ради України, які ухвалено Парламентом.

Переважна більшість таких постанов стосується питань адміністративно-територіального устрою України (зміна меж районів і міст, надання містам нового статусу, найменування і перейменування населених пунктів).

У 2000 році Комітет підготував для розгляду Верховною Радою України матеріали по звіту Уряду щодо стану реалізації адміністративної реформи стосовно вдосконалення діяльності органів виконавчої влади. Постанова Верховної Ради України з цього питання була ухвалена в жовтні 2000 року.

Протягом звітного періоду Комітет провів 123 засідання, на яких розглянуто різноманітні питання законотворчого процесу, стан виконання чинного законодавства.

Комітетом проведено два виїзних засідання (у грудні 1999 року у м.Ірпіні Київської області та в квітні 2001 року в м.Ялта Автономної Республіки Крим). Проведення виїзних засідань сприяло більш повному і глибокому ознайомленню з проблемами місцевого самоврядування в регіонах, допомогло в роботі по опрацюванню відповідних правових актів.

Реалізуючи свої контрольні функції, а також права щодо підтримки місцевого самоврядування, як інституту демократичних засад, протягом вказаного періоду Комітет двічі розглядав подання представників місцевих територіальних громад щодо порушення норм законодавства (стосовно ситуації в Черкаській і Криворізькій міських радах), давав доручення відповідним робочим групам вивчити стан справ на місцях, висловлював свою рішучу позицію щодо захисту представницьких   органів.

Такі дії Комітету сприяли збереженню районних рад у містах Кривий Ріг і Черкаси.

За цей період у Комітеті розглянуто майже 5000 звернень, заяв, скарг фізичних і юридичних осіб, по яких давалися відповіді або доручення відповідним органам виконавчої влади.

Комітет приймав активну участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів за участю керівників органів місцевого самоврядування. За період 3-го скликання підготовлено і проведено 40 таких заходів.

В той же час ряд проблем законодавчого регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, проблем державного будівництва на сьогодні залишилися не врегульованими з різних причин.

Залишається невирішеною проблема законодавчого забезпечення адміністративно-територіального устрою України. Закон про адміністративно-територіальний устрій України було прийняте ще в 1997 році і на нього було накладено вето Президента України. Незважаючи на те, що з цього питання була створена спеціальна парламентська комісія з представників усіх депутатських груп і фракцій, нова редакція законопроекту підготовлена цією Комісією, не знайшла підтримки у Верховній Раді України під час голосування  у вересні 2001 року.

Через значне політичне протистояння Комітет не вирішив проблему законодавчого врегулювання питань державної символіки (закони про Державний Прапор України, про Державний Герб України, про Державний Гімн України не розглянуто навіть у першому читанні).

Протягом скликання через різні концептуальні підходи не вдалося прийняти Закон про місто-герой Севастополь, залишаються не врегульованими ряд питань діяльності органів влади Автономної Республіки Крим (не прийнято закони про Раду Міністрів АРК, про статус депутатів Верховної Ради АРК).

Як свідчать пропозиції з місць, потребує негайного доопрацювання Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Висновки і пропозиції

 

1. Виходячи з того, що переважна більшість правових актів, які належать до предмету відання Комітету мають політичне забарвлення, виникає гостра потреба в наявності стабільної парламентської більшості, через яку можна буде вирішувати концептуальні підходи законотворчого процесу.

2. Негативно впливає на ефективність роботи Комітету відсутність спеціального правового акту, в якому було б чітко визначено предмет відання кожного парламентського Комітету, в тому числі і Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

З. На нашу думку слід негайно внести на розгляд Верховної Ради і ухвалити Закон про Регламент Верховної Ради України, після чого прийняти нову редакцію Закону про комітети Верховної Ради України.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“3 скликання*”

14 жовтня 2014 16:37