Діяльність Комітету

20 травня 2011, 11:10

3654

Про повторний розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення

(реєстр. № 3654 від 26.01.2009)

 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 20 травня 2009 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. №3654 від 26.01.2009), внесений Кабінетом Міністрів України та запропонував суб’єкту права законодавчої ініціативи   доопрацювати законопроект.

Проектом Закону пропонується внесення змін до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” з метою створення на законодавчому рівні належних правових механізмів реалізації громадянами як безпосередньо, так і через інститути громадянського суспільства своїх конституційних прав на участь в управлінні  державними справами, вирішенні питань місцевого значення.

Комітет вважає за необхідне наголосити, що зазначений законопроект не містить визначення понять “громадськість”, “консультації з громадськістю”, “громадська експертиза”, “систематичне інформування”, “моніторинг громадської думки”. Законопроект не дає повного уявлення про спосіб, у який мають діяти місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, не визначено суті діяльності “громадськості” у запропонованих відносинах, кола суб’єктів цієї діяльності. Натомість органам місцевого самоврядування пропонується власними рішеннями визначити порядок проведення тих чи інших  заходів, передбачених законопроектом, що не в повній мірі узгоджується з приписами частини другої статті 19 Конституції України.

Комітет відзначає, що у законопроекті не враховані вже існуючі конкретні форми взаємодії органів влади з громадськістю, передбачені чинним законодавством, зокрема Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Комітет з питань правової політики у своєму висновку від 14.05.2009 № 04-29/22-635 підтримує законопроект та рекомендує Верховній Раді України взяти його до розгляду.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України у своєму висновку від 22.02.2009 № 04-32/5-125 має зауваження до оформлення проекту Постанови Верховної Ради України.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 22.05.2009 № 04-14/7-745 вважає, що законопроект не впливає на дохідну та видаткову частини бюджету, а також на його виконання у поточному бюджетному періоді.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 05.05.2009 № 16/3-503/3654 висловлює зауваження до законопроекту та пропонує повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Міністерство юстиції України у своєму листі від 04.06.2009 № 6567-0-4-09-18 пропонує при розгляді у першому читанні законопроект прийняти за основу.

Заслухавши інформацію з цього питання народного депутата України - голови підкомітету з питань місцевого самоврядування М.Трайдука,  з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та обговоривши питання, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховій Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. № 3654) при розгляді у першому читанні  прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України – голову підкомітету з питань місцевого самоврядування Трайдука М.Ф.