Діяльність Комітету

20 травня 2011, 11:08

3144

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (щодо питань організації діяльності комісії)

(реєстр. № 3144 від 23.09.2008)

 

Комітет за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (щодо питань організації діяльності комісії)(реєстр. № 3144 від 23.09.2008), поданий народним депутатом України О.Л. Лукаш.

Законопроектом пропонується внести окремі зміни до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» з метою законодавчого врегулювання питань присутності народних депутатів на засіданнях Центральної виборчої комісії, розгляду скарг Комісією, дострокового припинення повноважень її керівництва, призначення на посади та звільнення з займаних посад керівництва Секретаріату ЦВК та Служби розпорядника реєстру, а також вирішення інших питань внутрішньої діяльності Центральної виборчої комісії.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики вважає, що положення законопроекту не суперечать Конституції України, а також що його доцільно за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету вирішив, що зазначений законопроект є таким, що не має впливу на доходну та видаткову частини бюджету, а також на його виконання у поточному бюджетному періоді.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює окремі зауваження до законопроекту та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Заслухавши з цього питання інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.П. Подгорного та заступника Голови Центральної виборчої комісії Ж.І. Усенко-Чорної, Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту Закону України Закону України про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (щодо питань організації діяльності комісії) (реєстр. № 3144) у першому читанні прийняти його за основу відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України зі співдоповіддю з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян – народному депутату України С.П. Подгорному.