Діяльність Комітету

11 червня 2015, 11:31

Протокол №14 від 22.04.2015р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Комітет

з питань державного будівництва, регіональної політики

та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 14

 

22 квітня  2015 року

15 год. 00 хв.

м. Київ

вул. Садова, 3 а, к. 416

 

 

Головує Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В.

за Секретаря Комітету Заступник Голови Комітету Кудлаєнко С.В.

 

Присутні: члени Комітету: Курило В.С., Березюк О.Р., Бойко О.П.,    Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., Балога І.І., Гуляєв В.О., Матвійчук Е.Л.

Відсутні:  Власенко С.В., Гончаренко О.О., Бублик Ю.В., Добкін М.М.

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату Комітету Малюга А.В.;  заступники Завідувача  секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В.,       Корнієнко Т.М., Рибак О.Ф.; старші консультанти Падалко О.В., Степанян Г.С.

 

Запрошені:

 

Бережницький Я.В. – заступник директора Департаменту регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав;

Богачов С.В. – заступник директора Департаменту з питань правового забезпечення Рахункової палати України;

Бродський Д.В. – експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ»;

Ващенко Костянтин Олександрович – Голова Національного агентства України з питань державної служби;

Вовченко О. Л. – директор Департаменту фінансів органів державного управління Міністерства фінансів України;

Вдовиченко С.В. – головний консультант відділу підбору, навчання та розвитку кадрів Департаменту з управління персоналом Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України;

Жулідова А.С. – заступник начальника юридичного Департаменту Національного банку України;

Жураковський де Сас Т.Б. – в.о. керівника Департаменту з питань кадрової політики та організаційної роботи Головного департаменту регіональної політики Адміністрації Президента України.

Заболотний А.В. – директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби;

Колісніченко В.Є. – заступник керівника Управління по зв’язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України;

Коліушко І.Б. – Голова Правління Центру політико-правових реформ;

Кодоненко К.В. – керівник Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України

Кравченко В.В. – заступник директора Центру професійного розвитку та правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;

Кошова І.А. – головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною Радою України Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Купрій В.О. – виконавчий директор Благодійного фонду «Творчий центр ТЦК»;

Мягкоход В.М. – аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;

Нікітіна Т.В. – голова Профспілки працівників державних установ України;

Сорока С.В. – координатор проектної групи «Реформа державної служби в Україні»громадянської платформи «Нова країна»;

Тимощук В.П. – науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, заступник Голови правління Центру політико-правових реформ;

Усенко-Чорна Ж.І. – заступник Голови Центральної виборчої комісії;

Цибитовський С.Ю. – начальник відділу з питань правової політики Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» ;

Шульженко В.В. – начальник відділу державної служби управління роботи з персоналом Департаменту персоналу Національного банку України;

Юрчак О.С. – головний спеціаліст відділу з питань розвитку місцевого самоврядування Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування      (реєстр. № 2489, КМУ, А.Яценюк).

2. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490, КМУ, А.Яценюк).

3. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490-1, н.д. С.Мельничук).

 

***

 

СЛУХАЛИ: Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських ознайомила членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонувала висловити свої зауваження і пропозиції до нього.

О.Ледовських запропонувала змінити черговість розгляду питань, розглянувши законопроекти про державну службу першими та додатково розглянути питання організаційного характеру.

Пропозицію підтримано.

Порядок денний прийнято за основу.

 

Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490, КМУ, А.Яценюк).

2. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490-1, н.д. С.Мельничук).

3. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування      (реєстр. № 2489, КМУ, А.Яценюк).

4. Організаційні питання.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала, що відповідно до частини другої статті 35 Закону «Про комітети Верховної Ради України» – у разі відсутності Голови Комітету з поважних причин – обов’язки Голови Комітету виконує Перший заступник Голови Комітету.

Вона наголосила, що Голова Комітету Сергій Власенко відсутній на засіданні Комітету, оскільки відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України № 552 перебуває у відрядженні у м. Страсбург для участі у Другій частині сесії 2015 року Парламентської асамблеї Ради Європи.

Інформацію взято до відома.

 

Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських також поінформувала, що секретар Комітету О.Гончаренко відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України № 552 перебуває у відрядженні у м. Страсбург для участі у Другій частині сесії 2015 року Парламентської асамблеї Ради Європи – тому є пропозиція повноваження секретаря сьогоднішнього засідання покласти на народного депутата України, Заступника Голови Комітету С.Кудлаєнка.

Пропозицію підтримано.

 

 

1.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А. Шкрум про проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490), поданий Кабінетом Міністрів України.

Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала надати слово для презентації Голові Національного агентства України з питань державної служби К.Ващенку.

Доповідач вказав, що даний законопроект розроблено Нацдержслужбою України відповідно до Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаної у травні 2014 року у м. Брюссель, відповідно до якої здійснюється підтримка реформ Уряду, зокрема, з напрямку реформування системи державного управління; а також на виконання відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Уряду, якою передбачено розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державну службу» у І кварталі 2015 року.

К.Ващенко наголосив, що законопроект враховує прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний досвід реформ у європейських країнах, рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби і визначений експертами програми SIGMA/ОЕСР за підсумками проведених експертних місій таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

Голова Національного агентства вказав, що метою розроблення законопроекту є встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності, а також гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби.

А.Шкрум наголосила на певних новаціях, запропонованих у даному законопроекті, а саме вказала на:

- чітке окреслення сфери дії закону та виведення за його межі політичних посад та патронатної служби, а також працівників, які виконують функції з обслуговування та допоміжні функції;

- введення поняття та визначення повноважень керівника державної служби у державних органах, яким здійснюватиметься управління державною службою у цих органах;

- введення більш зрозумілої та чіткої системної класифікації посад державної служби в залежності від характеру та обсягу повноважень державних службовців, їх кваліфікації та професійної компетентності;

- визначення єдиних умов вступу на державну службу шляхом проведення відкритого конкурсу;

- заміну атестації та щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього обов’язків і завдань на щорічне оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, яке певним чином впливатиме на розмір призначеної державному службовцю премії та виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності;

- встановлення нових підходів до оплати праці державних службовців шляхом посилення ролі посадового окладу в структурі заробітної плати державного службовця та оптимізації кількості інших її складових;

- встановлення системи дисциплінарної відповідальності державних службовців з вичерпним переліком підстав щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та порядком накладення стягнень за дисциплінарні проступки;

- встановлення вичерпного переліку підстав для припинення державної служби та ін.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, К.Ващенко, Т.Нікітіна.

А.Шкрум поінформувала про зауваження, висловлені у висновках Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України, які вважають, що у законопроекті не враховано специфіку проходження служби в судових органах та у разі прийняття законопроекту в такій редакції відбудеться значне звуження обсягу прав державних службовців в частині оплати праці та соціальних гарантій, що суперечить частині третій статті 22 Конституції України.

Голова підкомітету вказала про зауваження концептуального та техніко-юридичного характеру від Міністерства оборони України,  Національного банку України, Головного науково-експортного управління Апарату Верховної Ради України.

Т.Нікітіна вказала, що в даному законопроекті при збільшенні відповідальності державних службовців та звуженні їх прав та соціальних гарантій відсутні норми щодо компенсування встановлених обмежень. Зважаючи на зазначене, пропонується внести зміни до законопроекту щодо поетапного (впродовж 2015-2016 років) підвищення мінімального розміру посадового окладу на найнижчій посаді державної служби з метою досягнення його рівня двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Під час обговорення питання члени Комітету підтримали необхідність встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності.

А.Шкрум запропонувала до розгляду висновок підкомітету – рекомендувати парламенту під час розгляду у першому читанні прийняти проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490), поданий Кабінетом Міністрів України за основу.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490 від 30.03.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» 11 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490-1), поданий народним депутатом України С.Мельничуком.

А.Шкрум вказала, що даний законопроект теж розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави й суспільства, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби.

Положеннями даного законопроекту пропонується визначити основи державної служби, правовий статус державних службовців, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, питання дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців, засади їх соціального і правового захисту. А.Шкрум наголосила, що більшість положень цього законопроекту враховані в урядовому № 2490.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, К.Ващенко.

Під час обговорення питання члени Комітету відзначили, що переважна більшість положень даного законопроекту збігається зі змістом поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту з реєстр. № 2490 від 30.03.15 р., до якого він є альтернативним. Водночас даний проект містить ряд принципових новел, головними серед яких є: поділ посад державної служби на 5 груп; віднесення до посад державної служби посад патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, його заступників, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України.

А.Шкрум поінформувала, що Головне науково-експортне управління Апарату Верховної Ради України у висновку до законопроекту зауважує, що він має певні переваги порівняно із законопроектом з реєстр. № 2490, поданим Кабінетом Міністрів України, однак при цьому має фактично ті ж недоліки. З огляду на це Головне управління вважає, що законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Голова підкомітету запропонувала до розгляду висновок підкомітету – рекомендувати парламенту під час розгляду у першому читанні проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490-1) відхилити.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 95, пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про державну службу (реєстр. № 2490-1 від 10.04.2015 р.), поданий народним депутатом України С.Мельничуком, за наслідками розгляду у першому читанні відхилити.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.

Рішення прийнято.

 

 

3.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону України
про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489 від 30.03.2015), поданий Кабінетом Міністрів України.

Перший Заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала надати слово для презентації Голові Національного агентства України з питань державної служби К.Ващенку.

Доповідач вказав, що положення законопроекту спрямовані на встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування. Проектом передбачається створення правових передумов для: підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування; врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування; рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг; прозорого прийняття на службу до органів місцевого самоврядування; стимулювання кар’єрного зростання; деполітизації; нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника; впровадження ефективного механізму запобігання корупції; підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

А.Шкрум поінформувала, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень законопроекту з дня набрання чинності Законом (з 1 червня 2015 року) втрачає чинність чинний Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 2493-ІІІ від 07.06.2001, крім статті 21 у частині пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, яка застосовується для службовців органів місцевого самоврядування до моменту введення в дію закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету, К.Ващенко, Т.Нікітіна.

А.Шкрум також поінформувала, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у своєму висновку від 20.04.2015 підтримуючи прийняття законопроекту за основу, висловлює зауваження щодо запропонованого надання центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повноважень з надання методичних рекомендацій органам місцевого самоврядування, оприлюднення на своєму сайті інформації про вакантні адміністративні посади та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення.

Т.Нікітіна вказала, що Професійна спілка працівників державних установ України з метою забезпечення гарантій для посадових осіб органів місцевого самоврядування пропонує встановити в законопроекті розмір їх мінімального посадового окладу, а також звертає увагу на необхідності приведення положень законопроекту у відповідність із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489 від 30.03.2015), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.

Рішення прийнято.

 

4.

4.1

СЛУХАЛИ: інформацію Першого Заступника Голови Комітету О.Ледовських про список учасників робочої групи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з опрацювання законопроектів «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету.

А.Шкрум вказала, що до складу робочої групи включено народних депутатів України – членів Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, представників органів влади та місцевого самоврядування, провідних асоціацій та громадськості.

Список учасників робочої групи Комітету

затверджено одноголосно.

 

4.2

СЛУХАЛИ: інформацію Першого Заступника Голови Комітету О.Ледовських щодо звернення Програми «Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» про проведення у стінах парламенту 23 та 24 квітня заходу – моделювання роботи парламенту «Ліга молодих парламентарів».

О.Ледовських зазначила, що тема заходу «Децентралізація в Україні: можливості об’єднання молоді для участі у процесі прийняття рішень на місцях» і Програма пропонує Комітету виступити його партнером.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – члени Комітету.

Пропозицію підтримано.

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

22 квітня 2015 року

 

1. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490, КМУ, А.Яценюк).

2. Про проект Закону про державну службу (реєстр. № 2490-1, н.д. С.Мельничук).

3. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування      (реєстр. № 2489, КМУ, А.Яценюк).

4. Організаційні питання.