Комітет рекомендує відхилити законопроект про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо обов’язковості навчання державних службовців основ кібербезпеки) (реєстр. №9268)

22 вересня 2023, 07:28

     Законопроектом пропонуються зміни до Закону України «Про державну службу», відповідно до яких:

- особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зобов’язується подавати до конкурсної комісії копію державного сертифіката з питань кібербезпеки, що підтверджує рівень знань з комп’ютерної грамотності, методів захисту інформації та основ кібербезпеки;

- до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відноситься організація навчання державних службовців основам кібербезпеки та затвердження форми державного сертифіката;

- на керівника державної служби покладається обов’язок здійснювати планування навчання персоналу державного органу основам кібербезпеки.

 За наслідками обговорення Комітет ухвалив висновок відхилити законопроект, оскільки навчання державних службовців з питань кібербезпеки не потребує додаткового законодавчого врегулювання, а необхідність подання державного сертифіката з питань кібербезпеки для участі у конкурсі призведе до обтяження конкурсної процедури та обмеження права громадян на рівний доступ до державної служби.

Розгляд законопроекту відбувся на засіданні Комітету 20 вересня 2023 року.