На розгляд Парламенту внесено проект Закону щодо вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у період дії воєнного стану (реєстр. №8056)

21 вересня 2022, 11:41

 
Проект подано народними депутатами України Віталієм Безгіним, Оленою Шуляк, Олександром Аліксійчуком та іншими народними депутатами України.

Безпосереднє напрацювання даного проекту здійснювалося на майданчику підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету за ініціативи Донецької обласної військової адміністрації та наслідками аналізу і вивчення практики застосування суб’єктами владних повноважень чинних законодавчих положень.

   Серед змін, які пропонуються можна відзначити такі:

-розширено можливості Президента України щодо утворення військових адміністрацій та визначено кореспондуючі повноваження суб’єктів, які можуть порушувати перед ним це питання;

-уточнено положення щодо можливості призначення начальником військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голови;

-надано можливість посадовим особам місцевого самоврядування, які займали керівні посади (перша – третя категорії) у представницьких та виконавчих органах територіальних громад, що в умовах воєнного стану не здійснюють свої повноваження, знайти іншу тимчасову роботу за аналогією із посадовими особами місцевого самоврядування нижчих категорій;

-забезпечено необхідну правову основу для майбутніх рішень Президента України про утворення військово-цивільних адміністрацій на територіях, де в період воєнного стану діяли відповідні військові адміністрації;

-запропоновано, що в разі утворення військової адміністрації населеного пункту на території територіальної громади, де діяла відповідна військово-цивільна адміністрація, така військово-цивільна адміністрація набуває статусу військової;

-розширено та вдосконалено норми, що регулюють правовідносини у випадах тимчасового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення;

-узгоджено норми законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про правовий режим воєнного стану».

На думку авторів законопроекту застосування Закону після його прийняття надасть органам публічної влади додаткові правові важелі реагування та впливу на ситуативні та стратегічні виклики у сферах своєї відповідальності, сприятиме оперативному прийняттю рішень, посиленню керованості територіями.