Предмети відання підкомітетів

07 жовтня 2019, 11:05

ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ ПІДКОМІТЕТІВ КОМІТЕТУ

З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії:

1) вибори, референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення громадян, зокрема:

- вибори Президента України;

- вибори народних депутатів України;

- вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

- всеукраїнські та місцеві референдуми;

- інші форми безпосереднього волевиявлення громадян (загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо);

2) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

3) правовий статус Центральної виборчої комісії та її членів;

4) Державний реєстр виборців;

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, державних символів і нагород:

1) законодавче забезпечення діяльності Президента України;

2) законодавче забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) законодавче забезпечення діяльності органів влади Автономної Республіки Крим;

4) попередній розгляд кадрових питань щодо осіб, призначення та звільнення яких здійснюється Верховною Радою України;

5) державні символи України;

6) державні нагороди України;

7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань державної служби:

1) державна служба;

2) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування:

1) адміністративно-територіальний устрій України;

2) добровільне об’єднання територіальних громад;

3) засади місцевого самоврядування;

4) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;

5) служба в органах місцевого самоврядування;

6) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

7) спеціальний статус міст Києва та Севастополя;

8) законодавче забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади;

9) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур:

1) засади організації надання адміністративних послуг;

2) адміністративна процедура;

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів:

1) засади регіональної політики;

2) співробітництво територіальних громад;

3) спільна власність територіальних громад;

4) місцеві бюджети;

5) органи самоорганізації населення;

6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови:

1) засади містобудівної діяльності;

2) планування і забудова територій;

3) реставрація об’єктів культурної спадщини;

4) благоустрій територій;

5) похоронна справа;

6) земельні відносини (у межах територій забудови);

7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань будівництва та проектування:

1) будівництво;

2) проектування у будівництві;

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві:

1) державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд;

2) ліцензування і страхування у будівництві;

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній галузі:

1) технічне регулювання у будівництві;

2) ціноутворення у будівництві;

3) енергоефективність у будівельній галузі;

4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань будівельних матеріалів:

1) виробництво будівельних матеріалів;

2) видобування та обробка будівельної сировини;

3) виробництво будівельних конструкцій та виробів;

4) імплементація міжнародних правових актів у сфері виробництва будівельних матеріалів;

5) основі вимоги до будівель і споруд під час будівництва та експлуатації об'єктів;

6) ринковий нагляд за будівельною продукцією;

7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва:

1) житлова політика (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, гуртожитки тощо);

2) житлове господарство;

3) захист інвестицій в об’єкти будівництва;

4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.