Проект Закону України про внесення зміни до статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо окремих питань здійснення керівництва виконавчими апаратами обласних та районних рад у Донецькій та Луганській областях (реєстр. №3381) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує Парламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу

10 грудня 2015, 09:40

Проект Закону України про внесення зміни до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо окремих питань здійснення керівництва виконавчими апаратами обласних та районних рад у Донецькій та Луганській областях (реєстр. №3381) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує Парламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Автори законопроекту – члени Комітету М.Федорук та О.Дехтярчук поінформували Комітет, що метою подання даного проекту закону є створення законодавчої основи для належного забезпечення діяльності виконавчих апаратів обласних, районних рад на окремих територіях Донецької та Луганської областей у разі відсутності голів відповідних рад та їх заступників або неможливості виконання ними своїх повноважень. Вказана мета досягається шляхом доповнення статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» двома новими частинами, якими передбачається, що на територіях Донецької та Луганської областей, на яких сесії відповідних обласних та районних рад не скликаються і не проводяться, а повноваження цих рад виконують військово-цивільні адміністрації, утворені відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», у разі відсутності голів обласних, районних рад, перших заступників голів обласних рад, заступників голів обласних, районних рад, а також у разі неможливості виконання зазначеними посадовими особами своїх обов’язків з інших причин, виконавчий апарат відповідної ради тимчасово очолює за посадою керуючий справами виконавчого апарату ради. При цьому, для забезпечення керівництва виконавчим апаратом обласної, районної ради керуючий справами виконавчого апарату ради наділяється повноваженнями голови відповідної ради, передбаченими пунктами  6, 9, 10, 11, 13, 14, 15  частини  шостої статті 55 цього Закону в частині, що стосується діяльності виконавчого апарату ради і припиняє здійснення зазначених повноважень у день обрання голови новообраної ради.

Автори зазначили, що вищезгадані проблемні питання були предметом розгляду на засіданні правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», що відбулося 9 жовтня 2015 року і на якому висловлювалась глибока стурбованість з приводу обставин, що склалися або можуть скластися у діяльності виконавчих апаратів районних, обласних рад на територіях Донецької та Луганської областей. Члени правління Асоціації підтримали прагнення щодо необхідності врегулювання вищевказаного кола проблемних питань шляхом розробки, внесення та розгляду у Верховній Раді України проекту закону відповідного спрямування. Аналогічного характеру пропозиції надходили і від керівництва Донецької обласної ради, працівників її виконавчого апарату.

Народні обранці звернули увагу Комітету на те, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку до законопроекту від 11 листопада 2015 року відзначає необхідність зусиль щодо врегулювання порядку функціонування  органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської областей у надзвичайних умовах, які склались протягом останніх років. Водночас, з огляду на разовий характер врегулювання питання і його обмеженість територією двох областей, доцільність внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ставиться під сумнів та звертається увага на можливість внесення таких змін у спеціальні закони України, наприклад, «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про військово-цивільні адміністрації» тощо. Також висловлюється сумнів щодо ефективності механізму наділення керуючого справами виконавчого апарату обласної, районної ради окремими повноваженнями голови відповідної ради та пропонується доопрацювати законопроект.

Члени Комітету наголосили, що на сьогодні внесення змін до законів України «Про правовий режим надзвичайного стану» та «Про правовий режим воєнного стану» не матиме жодного впливу на регулювання будь-яких правовідносин, оскільки ні надзвичайного, ні воєнного стану загалом в Україні чи на окремих її територіях не введено. Також, з огляду на винятковість ситуації у Донецькій та Луганській областях, до деяких законів України вже внесено зміни, які носять тимчасовий характер і обмежуються територіями саме цих областей. Так, Законом України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» Бюджетний кодекс України доповнено новою статтею 67-2 відповідного змісту, а Законом України від 17 липня 2015 року № 650-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій» до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 12, 78, 79) та «Про місцеві державні адміністрації» (статті 10, 11) внесено зміни, що містять посилання на Закон України «Про військово-цивільні адміністрації», дія якого теж обмежена певними територіями і часом.

Крім того на засіданні зазначалось, що чинна редакція Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»    не    передбачає    жодних   варіантів,   особливостей   чи   специфіки нормативного регулювання діяльності місцевих рад, їх виконавчих органів та виконавчих апаратів, сільських, селищних, міських голів в залежності від фактичних обставин при утворені військово-цивільних адміністрацій. Частина перша статті 3 цього Закону містить однозначний припис про те, що одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-цивільної адміністрації Президент України приймає рішення про припинення повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та/або виконавчих органів відповідних рад, місцевих державних адміністрацій, їх посадових та службових осіб. Тобто йдеться виключно про припинення повноважень як єдину можливість розвитку подій.

На засіданні Комітету було також підкреслено, що законодавча ініціатива видається своєчасною, спрямованою на вирішення законодавчим шляхом реальних проблемних питань здійснення місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей: забезпечення збереження об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні обласних і районних рад, документації, напрацьованої за останні п’ять років, діяльності депутатів, які залишилися вірними Українській державі, правонаступництва, безперервності здійснення місцевого самоврядування, недопущення втрати висококваліфікованого, досвідченого у сфері місцевого самоврядування складу фахівців, які у складний для держави час випробувань не зрадили присязі посадових осіб місцевого самоврядування.

Комітет рекомендував Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо окремих питань здійснення керівництва виконавчими апаратами обласних та районних рад у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 3381) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.