№№3017, 3018

08 вересня 2015, 15:25

Проект Постанови Верховної Ради України про внесення зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» (реєстр. №3017) та проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеві вибори» (реєстр. №3018) внесено народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Парламенту.

На засіданні Комітету, яке відбулося 2 вересня 2015 року, було розглянуто питання про постанови Центральної виборчої комісії від 29 серпня 2015 року «Про неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських,  селищних рад Донецької області та відповідних сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» (№207) та «Про неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських,  селищних рад Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» (№208), що були прийняті ЦВК на виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України №645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році».

Зазначеними постановами Центральної виборчої комісії затверджені переліки районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької та Луганської областей, в яких неможливо на сьогодні забезпечити підготовку та проведення чергових виборів депутатів та відповідних сільських, селищних, міських голів, оскільки вони перетинаються лінією розмежування або розташовані у безпосередній близькості до неї та/або в яких відповідні військово-цивільні адміністрації, а також територіальні підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України не в змозі забезпечити безпеку громадян України, проведення виборів з дотриманням стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та у разі неможливості уникнення терористичної загрози.

Відповідно до пункту 4 Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» рішення Центральної виборчої комісії про неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей невідкладно після його прийняття подається Центральною виборчою комісією до Верховної Ради України для затвердження.

Було взято до уваги, що переліки місцевих рад до згаданих постанов Центральної виборчої комісії були складені на підставі подань Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, оскільки згідно з пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях віднесено до повноважень обласних військово-цивільних адміністрацій.

Разом із тим, народні депутати України – члени Комітету зауважили, що пунктом 7 частини першої статті 24 Закону України «Про місцеві вибори», який набув чинності після прийняття Постанови Верховної Ради України №645-VIII, встановлено дещо відмінний від зазначеного у пункті 4 цієї Постанови порядок врегулювання правовідносин щодо прийняття рішень про неможливість проведення місцевих виборів. Згідно із вказаним пунктом, Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України «Про Центральну виборчу комісію», «у разi встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень цього Закону на окремих територіях приймає рiшення про неможливiсть проведення виборiв до відповідних органів місцевого самоврядування». При цьому Закон України «Про місцеві вибори» не передбачає затвердження відповідного рішення Центральної виборчої комісії Верховною Радою України на відміну від припису пункту 4 вищезгаданої парламентської Постанови.

Окрім того, наголошувалося, що серед повноважень Верховної Ради України, які визначені виключно Конституцією України, відсутні положення щодо затвердження Верховною Радою України рішень Центральної виборчої комісії і додатково наділити Парламент такими повноваженнями можна виключно шляхом зміни Основного Закону, а не прийняттям звичайного закону чи постанови Верховної Ради України.

У ході розгляду було висловлено та підтримано пропозицію щодо необхідності внесення зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» з метою узгодження змісту цього пункту з положеннями пункту 7 частини першої статті 24 Закону України «Про місцеві вибори» та дотримання конституційної вимоги щодо обсягу повноважень Верховної Ради України.

Також на засіданні Комітету було заслухано позицію представників Центральної виборчої комісії, інших запрошених на засідання осіб та ухвалено рішення підтримати пропозицію народних депутатів України - членів Комітету щодо виключення з тексту пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» положення про затвердження Верховною Радою України рішення Центральної виборчої комісії про неможливість проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Беручи до уваги, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітет при здійсненні законопроектної функції має право розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів відання комітетів, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України членами комітету за його рішенням, Комітет доручив народним депутатам України – членам Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про зміну пункту 4 Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому.

У ході розгляду даного питання члени Комітету також звернули увагу на необхідність внесення узгоджених змін до Закону України «Про місцеві вибори» (далі – Закон).

Цей Закон був прийнятий Верховною Радою України 14 липня 2015 року та набув чинності 8 серпня 2015 року. Пункт 7 частини першої статті 24 даного Закону передбачав, що «Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України «Про Центральну виборчу комісію» … у разi встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень цього Закону на окремих територіях приймає рiшення про неможливiсть проведення виборiв до відповідних органів місцевого самоврядування».

Пунктом 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення даного Закону встановлено, що «чергові місцеві вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на території Автономної Республіки Крим, а також депутатів обласних рад, окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, сільських голів та рад об’єднаних громад на території Донецької і Луганської областей, призначені на 25 жовтня 2015 року, не проводяться у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією тимчасової окупації та збройної агресії проти України та неможливістю забезпечення дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, визначається Верховною Радою України у постанові про призначення місцевих виборів».

Було взято до уваги, що пунктом 4 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» було встановлено, що «у разі неможливості організувати та підготувати відповідно до положень закону проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, неможливістю дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, уникнення терористичної загрози, необхідністю забезпечення безпеки громадян України Центральна виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Таке рішення невідкладно після його прийняття подається Центральною виборчою комісією до Верховної Ради України для затвердження».

Припис вищевказаного Закону про визначення Верховною Радою України у постанові про призначення місцевих виборів переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року набрав чинності лише 8 серпня 2015 року і об’єктивно не міг бути відображений у тексті раніше прийнятої Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII.

Разом із тим пункт 4 цієї Постанови фактично передбачав формування Центральною виборчою комісією переліку саме місцевих рад, вибори депутатів яких та відповідних сільських, селищних, міських голів неможливо провести, а не переліку адміністративно-територіальних одиниць. Ця норма Постанови повністю відповідала пункту 7 частини першої статті 24 Закону, де також йшлося про визначення органів місцевого самоврядування, а не адміністративно-територіальні одиниці, а також змісту першого речення пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Також зазначалось, що припис про безпосереднє визначення Верховною Радою України переліку адміністративно-територіальних одиниць, де місцеві вибори не проводяться, не вповні корелюється з положеннями Конституції України, відповідно до яких Верховна Рада України уповноважена вирішувати питання про призначення (а не проведення) виборів до органів місцевого самоврядування (а не адміністративно-територіальних одиниць).

З огляду на зазначене, члени Комітету констатували, що існує практична необхідність внесення зміни до пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення даного Закону і вилучення з нього положення про визначення Парламентом переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, оскільки Центральна виборча комісія, діючи в межах своїх повноважень відповідно до Закону встановила неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, сформувавши відповідні переліки з назвами місцевих рад і жодних інших переліків чи рішень будь-яких органів державної влади з цього приводу для належної організації та проведення виборчого процесу не потребується

На Комітеті вказувалось, що головною метою розробки цих проектів є забезпечення вимоги частини другої статті 19 Конституції України, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» та узгодження рішень Верховної Ради України, відображених в різних актах, з одного й того ж кола питань, що сприятиме впорядкуванню та правовій визначеності питань призначення, організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.