Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонуватиме Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо забезпечення права на пільговий проїзд найменш захищеним верствам населення) (реєстр. №2919) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання

11 грудня 2015, 14:11

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонуватиме Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо забезпечення права на пільговий проїзд найменш захищеним верствам населення) (реєстр. №2919) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

На засіданні Комітету зазначалось, що даний законопроект спрямований на уточнення повноважень органів місцевого самоврядування, пов’язаних із забезпеченням пільгового (безкоштовного) проїзду окремих категорій громадян.  Вказувалось, що автори законопроекту пропонують надати виконавчим органам місцевого самоврядування додаткові самоврядні повноваження щодо забезпечення пільгового проїзду ветеранів праці, пенсіонерів, осіб, які супроводжують інвалідів дитинства або інвалідів першої і другої груп, а також інших категорій осіб, визначених органами місцевого самоврядування. При цьому органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють розміри і порядок відповідних виплат за рахунок місцевих бюджетів. Крім того, районним, обласним радам буде надано аналогічні повноваження та додатковий обов’язок щодо забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому.

Члени Комітету взяли до уваги, що Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства; Комітет з питань бюджету зазначає, що законопроект матиме вплив на показники бюджетів (призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів). Крім того, у висновку звертається увага, що до законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджетів та джерел додаткових надходжень бюджетів для досягнення збалансованості  місцевих бюджетів, що є порушенням частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Представники Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» запропонували відхилити цей законопроект. У висновку Асоціації, зокрема, звертається увага на те, що передача законом органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади, без надання державою відповідних фінансових ресурсів, суперечить частині третій статті 143 Конституції України, пункту 2 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування та призведе до непосильного навантаження на місцеві бюджети.

За результатами розгляду питання члени Комітету дійшли до висновку, що прийняття запропонованих змін виглядатиме як звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина (частина третя статті 22 Конституції України) і при наданні законом органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади держава повинна фінансувати здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевих бюджетів у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків. Однак, у проекті не пропонуються механізми реалізації цього конституційного припису. Зауважувалось також, що положення законопроекту не відповідають змісту пункту другого статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з яким обсяг фінансових ресурсів місцевих влад має відповідати функціям, передбаченим конституцією або законом.