№2030а

11 листопада 2015, 09:17

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вимог до кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів (реєстр. №2030а) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує відхилити.

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко вказала, що даним законопроектом, за визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи,  пропонується низка змін до законів України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою встановлення підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування депутата, сільського, селищного, міського голови за наявності громадянства іноземної держави та підстав відмови у реєстрації і обранні депутатом, сільським, селищним, міським головою.

Даний законопроект, як зазначено авторами в Пояснювальній записці до нього, розроблено з метою підвищення рівня національної безпеки та збереження суверенітету України, недопущення впливу іноземних держав на внутрішню та зовнішню політику України, збереження державної таємниці.

Голова підкомітету поінформувала, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши даний законопроект, висловило низку зауважень до нього, які, насамперед, стосуються невідповідності окремих запропонованих положень Конституції України. Головне управління акцентує увагу на вирішенні проблеми подвійного громадянства в Законі України «Про громадянство України». Водночас припинення громадянства, в тому числі в результаті його втрати, відповідно до чинного законодавства вже є підставою для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (пункт 2 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») та  порушенням умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, що є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування (частина перша статті 5, абзац 3 частини першої статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Управління вважає, що даний законопроект необхідно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Заступник директора Центру професійного розвитку та правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» В.Кравченко вказав, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у висновку до законопроекту акцентує увагу на неузгодженості положень законопроекту з конституційними приписами та нормами чинного законодавства України. Зокрема, він зазначив, що дискримінація громадян України за ознакою наявності у них громадянства іншої держави суперечить принципу рівноправності громадян, закріпленому в статті 25 Конституції України. При цьому правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення тощо чітко визначені Законом України «Про громадянство України». Асоціація міст України водночас звернула увагу на те, що законопроектом пропонуються зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», який вже втратив чинність, а отже запропоновані авторами обмеження потребують внесення змін до чинного Закону України «Про місцеві вибори». Асоціація вважає, що законопроект доцільно повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За результатами розгляду питання Комітет прийняв рішення вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань правової політики та правосуддя, визначеного головним з опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вимог до кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів (реєстр. №2030а), поданий народними депутатами України Ю.Македоном та І.Мельничуком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.