Комітет рекомендуватиме Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України про встановлення парламентського контролю за реформуванням державної служби в Україні та сприяння імплементації європейських принципів урядування (реєстр. №3452) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання

17 грудня 2015, 10:22

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендуватиме Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України про встановлення парламентського контролю за реформуванням державної служби в Україні та сприяння імплементації європейських принципів урядування (реєстр. №3452) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

На засіданні зазначалось, що за визначенням суб‘єктів права законодавчої ініціативи, метою даного проекту є ініціювання проведення системної реформи державної служби в Україні. Для досягнення цієї мети пропонується створити Спільну парламентсько-урядову комісію з проведення комплексного реформування державної служби в Україні. Основним завданням вказаної комісії є надання Кабінету Міністрів України пропозицій та рекомендацій з проведення комплексного реформування державної служби в Україні, виконання аналізу та контролю своєчасності, ефективності та результатів здійснення Кабінетом Міністрів України відповідних заходів. При цьому проектом рекомендується Кабінету Міністрів України здійснити функціональне обстеження державних органів та розробити нову організаційно-функціональну модель державної служби; затвердити граничну чисельність працівників, нових штатних розписів державних органів, мінімальні вимоги щодо професійної компетентності претендентів на посади державної служби та розміри посадових окладів; провести тотальну позачергову атестацію працюючих державних службовців та організувати конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців відповідно до нової моделі державної служби в Україні.

При ухваленні висновку до проекту постанови, члени Комітету виходили з такого.

У статті 19 Конституції України закладений один із основоположних принципів діяльності органів державної влади, згідно з яким ці органи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, Верховна Рада України здійснює повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання (стаття 85), а порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (стаття 83).

Крім того, статтею 89 Конституції України передбачено, що Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України, а також у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань та тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Таким чином створення Верховною Радою України спільних парламентсько-урядових комісій Конституцією та законами України не передбачено, а здійснення парламентського контролю належить до повноважень комітетів Верховної Ради України.

Крім того, члени Комітету врахували, що Верховною Радою України буде прийнято у другому читанні та в цілому Закон України "Про державну службу" (у новій редакції), який якраз і передбачає нову модель державної служби в Україні та відповідні завдання певним державним органам у зв’язку із системним реформуванням цієї служби згідно із вказаною моделлю.

Члени Комітету зауважили, що даний проект Постанови значною мірою повторює за змістом проект Постанови з реєстр. № 2552а від 31.08.2015, який було розглянуто Комітетом 30 жовтня 2015 р. та ухвалено висновок щодо його відхилення.

У підсумку члени Комітету ухвалили висновок - рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 р. №1861-VІ, проект Постанови Верховної Ради України про встановлення парламентського контролю за реформуванням державної служби в Україні та сприяння імплементації європейських принципів урядування (реєстр. №3452) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.