Головна > Текстові публікації > Архів новин попередніх скликань
16 листопада 2015, 11:26

Проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр.№2466)

Проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр.№2466) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за наслідками розгляду в першому читанні пропонує Парламенту прийняти за основу.

Під час доповіді голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко наголосила, що розроблення проекту Закону, за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, зумовлено тим, що окремі положення чинного Закону України «Про органи самоорганізації населення» суперечать Конституції України, не узгоджуються із нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не унормовують належним чином правовий статус органів самоорганізації населення. З огляду на зазначене, законопроект має на меті покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового статусу органів самоорганізації населення і створення умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення шляхом, зокрема, уточнення та розширення понятійного апарату, що вживається у Законі, спрощення процедури утворення та скорочення терміну легалізації органу самоорганізації населення, розширення повноважень органу самоорганізації населення тощо.

Доповідач вказала, що до Комітету надішли висновки:

- Комітету з питань правової політики та правосуддя, який дійшов висновку, що законопроект не суперечить положенням Основного Закону України;

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який висловивши низку зауважень до законопроекту, в той же час зазначає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства;

- Комітету з питань бюджету, який вказує, що законопроект має вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і збільшення видатків місцевих бюджетів) та рекомендує при доопрацюванні законопроекту узгодити положення статті 17 з вимогами Бюджетного кодексу України в частині формування і виконання місцевих бюджетів України;

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке вказує на передчасність перегляду правил функціонування органів самоорганізації населення в умовах проголошеного курсу на реформу місцевого самоврядування та вважає, що прийняттю запропонованих законодавчих новел має передувати прийняття змін до Конституції України, де буде втілено нову концепцію місцевого самоврядування. Крім того, як наголосила доповідач, Головне управління вважає сумнівним запропонований порядок створення органів самоорганізації населення (яким, по суті, встановлюється обов’язок сільської, селищної, міської, районної у місті ради надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення у разі ініціювання даного питання громадянами) з точки зору відповідності такого порядку приписам частини шостої статті 140 Конституції України, яка закріплює дозвільний, а не повідомний характер утворення органів самоорганізації населення. Зауваження Головного управління викликають також норми законопроекту в частині наділення районних у місті рад повноваженнями щодо утворення органів самоорганізації населення, переліку «власних» та «делегованих» повноважень, якими пропонується наділити органи самоорганізації населення, та порядку їх надання тощо. У зв’язку з наведеним Головне науково-експертне управління за результатами аналізу законопроекту дійшло висновку щодо доцільності його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

О.Бойко поінформувала членів Комітету, що з метою широкого залучення представників наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань до обговорення закладеної у законопроекті концепції функціонування органів самоорганізації населення в Україні Комітет звернувся з пропозиціями надати свої коментарі до законопроекту до Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Академії муніципального управління, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Громадської ради при Херсонському міському голові стосовно законопроекту. Попри значну кількість отриманих від експертів пропозицій і зауважень до законопроекту, їх аналіз дозволяє стверджувати про актуальність та схвальне сприйняття громадськістю ідеї оновлення законодавства у сфері організації і діяльності органів самоорганізації населення. 

Голова підкомітету також наголосила, що Комітет у лютому 2015 року звернувся з листом до голів обласних рад та голів обласних державних адміністрацій з пропозицією надати інформацію про створені протягом 2001-2014 років в межах відповідної області органи самоорганізації населення із зазначенням, зокрема, найменування адміністративно-територіальної одиниці, на території якої було створено орган самоорганізації населення; способу легалізації (шляхом створення або повідомлення про заснування) органу самоорганізації населення; кількості жителів на території повноважень органу самоорганізації населення; строку повноважень органу самоорганізації населення; переліку делегованих повноважень та обсягу фінансування органу самоорганізації населення тощо.

О.Бойко вказала, що аналіз отриманої інформації дозволяє дійти наступних висновків:

- за вказаний період в Україні було створено 6193 органи самоорганізації населення, з яких 5584 органи є діючими;

- загальна кількість жителів на території повноважень органів самоорганізації населення – 4655150 осіб;

- найбільшу кількість органів самоорганізації населення – 2680 – утворено у Дніпропетровській області;

- за видами органи самоорганізації населення розподілились таким чином: ОСН мікрорайонів – 3,7%, ОСН кварталів – 24%, ОСН вулиць – 18%, ОСН будинків – 40,7%, інше (сумнівна приналежність до ОСН) – 12%;

- за способом утворення 43% органів самоорганізації населення створені шляхом реєстрації, інші – шляхом повідомлення про заснування;

- 53% органів самоорганізації населення отримали делеговані повноваження, проте в жодній області показник делегованих повноважень не досяг 100% органів самоорганізації населення.

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Донецька і Луганська області у проведеному дослідженні участі не брали.

За наслідками обговорюваного питання було прийнято рішення - рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. №2466 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Корисні посилання: