№8306

03 червня 2011, 16:19

До проекту Закону України про Державний земельний кадастр (р.№8077), що прийнятий Парламентом за основу 19 травня і готується у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин до другого читання, члени Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Віктор Сінченко, Сергій Гордієнко та Василь Демчишен подали свої пропозиції.

Даний законопроект був предметом розгляду на засіданні Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у ході його підготовки до першого читання. Підтримуючи, загалом, необхідність законодавчого регулювання питань земельного кадастру в окремому законі, вважаючи цілком прийнятними багато положень данного законопроекту, члени Комітету, водночас, вказали на неприйнятність цілої низки норм, яка носить концептуальний характер.

Зокрема, йшлося про намагання авторів законопроекту поруч із питаннями, пов’язаними із земельними ділянками як об’єктами права власності, врегулювати також питання територіального устрою та Державного кордону України, які відображають інші за природою правовідносини, де певні території виступають у якості об’єктів юрисдикції та просторової основи діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Також зазначалося, що законопроект суттєво звужує повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, що суперечить принципам демократичної децентралізації влади та субсидіарності.

Керуючись вищезазначеною позицією Комітету, народні депутати України С.Гордієнко, В.Сінченко, В.Демчишен 1 червня 2011 року подали до Комітету з питань аграрної політки та земельних відносин низку пропозицій до проекту Закону України про Державний земельний кадастр для їх можливого врахування у тексті документу при його підготовці до другого читання.

Члени Комітету пропонують вилучити з тексту законопроекту всі положення, що пов’язані з врегулюванням питань Державного кордону України та територіального устрою. Також внесено пропозиції залишити в силі нині чинні норми Земельного кодексу України щодо державних актів та інших документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку і мають високу юридичну силу на відміну від виписки з кадастру, якою їх планується замінити.

Представники Комітету також вважають за необхідне переглянути і вдосконалити порядок взаємодії органів ведення кадастру з органами державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, пропонується, щоб їхні запити розглядалися у позачерговому порядку з невідкладним наданням відповіді. А для органів влади загальної компетенції, якими є місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, передбачається оперативне надання всієї інформації, що стосується відповідної території і внесена до кадастру. Також внесено кардинальну пропозицію, щоб визначити виконавчі органи сільських, селищних, міських рад органами безпосереднього ведення Державного земельного кадастру разом із територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Окрім того, народний депутат України С.Гордієнко пропонує відмовитися від внесення плати за вчинення тих чи інших дій щодо відомостей реєстру, а перейти до справляння за це державного мита, що дозволить уникнути комерціалізації влади при супроводі кадастру. На його думку функції Адміністратора Державного земельного кадастру має виконувати орган виконавчої влади, а не госпрозрахункове державне підприємство і працівники, на яких не розповсюджуються досить суворі обмеження та жорстка відповідальність, притаманні державній службі.

У Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування висловлюється сподівання, що органи місцевого самоврядування та їх провідні асоціації також не залишаться осторонь процесу підготовки до другого читання проекту Закону України про Державний земельний кадастр, який на сьогодні опрацьовується в Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин.