8309

23 червня 2011, 16:40

 Проект закону про внесення змін до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо вдосконалення правового регулювання) (реєстр.№8309), що розроблений членами Комітету С.Гордієнком, В.Сінченком, С.Подгорним та М.Трайдуком, Комітетом з питань правової політики визнано таким, що відповідає Конституції України.

Законопроектом пропонується вилучити із чинного закону положення, внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», які дублюють норми Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Водночас, передбачається залишити положення узагальнюючого характеру про те, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комітет з питань правової політики у своєму висновку відзначив, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (частина перша статті 140 Конституції України).

Установивши в статтях 140, 141, 142, 143, 144, 145 Конституції України основні засади функціонування місцевого самоврядування, його органів, матеріальну і фінансову основу тощо, Конституція України решту питань організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його органів віднесла до визначення законом (стаття 146 Конституції України). Тим самим на конституційному рівні передбачено створення правових умов для подальшого законодавчого врегулювання суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування.