Головна > Текстові публікації > Архів новин попередніх скликань
07 квітня 2011, 13:07

Доопрацьовані Комітетом з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та схвалені 17 березня 2011 року Парламентом проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади"

Доопрацьовані Комітетом з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та схвалені 17 березня 2011 року Парламентом проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України підписано Президентом України В.Ф.Януковичем.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено внесення змін до низки статей цього Закону, якими:

- із Закону виключається положення щодо визначення підставою звільнення члена Кабінету Міністрів України внесення Прем'єр-міністром України відповідного подання (зміни до статті 18);

- законодавчо закріплюється можливість очолення Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України  міністерств (зміни до статті 43);

- ліквідуються правові інститути: 1) урядових комітетів; 2) урядових органів; 3) міністрів, які не очолюють міністерство (зміни до статей 20, 21, 23, 25, 42, 43, 44, 47, 48);

- закріплюється право Прем'єр-міністра України надавати доручення членам Кабінету Міністрів України (зміни до статті 42);

- закріплюється право центральних органів виконавчої влади, діяльність яких не спрямовується членами Кабінету Міністрів України, та місцевих державних адміністрацій самостійно вносити на розгляд Уряду держави проекти актів Кабінету Міністрів України (зміни до статті 51). За чинною редакцією Закону таке право належить лише міністерствам;

- ліквідується посада Міністра Кабінету Міністрів України, натомість запроваджується посада Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України (зміни до статті 26). Законом також передбачено, що Керівник Секретаріату має не більше трьох заступників, в тому числі одного першого. Встановлюється порядок призначення на посаду та звільнення з посади Керівника Секретаріату та його заступників - ці питання вирішуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, при цьому передбачається право Керівника Секретаріату вносити стосовно кандидатур на посади своїх заступників пропозиції Прем'єр-міністрові України (зміни до статті 48);

- змінюється порядок забезпечення діяльності віце-прем'єр-міністрів України - передбачено утворення їх патронатних служб у складі апаратів відповідних міністерств (за нині чинною редакцією Закону України «Про Кабінет Міністрів України» патронатні служби віце-прем'єр-міністрів України утворювались у складі Секретаріату Уряду держави). Патронатна ж служба Першого віце-прем'єр-міністра України за Законом і надалі залишатиметься у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України, її працівники призначатимуться на посади та звільнятимуться з посад Керівником Секретаріату за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України (зміни до статей 44 і 48);

- встановлюється, що граничну чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Керівника Секретаріату Уряду держави (нова редакція частини дев'ятої статті 48).

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» реалізовано конституційну вимогу щодо законодавчого врегулювання питань організації, повноважень та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади (пункт 12 частини першої статті 92, частина друга статті 120 Основного Закону держави).

Законом визначено систему органів виконавчої влади.

Законом також визначено статус міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (юридичні особи публічного права), передбачено порядок утворення (шляхом утворення нового центрального органу виконавчої влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) існуючого центрального органу виконавчої влади) та порядок припинення (шляхом ліквідації, реорганізації) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. При цьому встановлені законодавчі гарантії забезпечення безперервності виконання державних функцій.

Законом визначено повноваження міністрів як керівників міністерств, окремо визначено їх повноваження у відносинах з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через міністра.

Законом законодавчо закріплено обмеження щодо кількості заступників міністра.

Врегульовано статус територіальних органів міністерства, порядок призначення та звільнення керівників територіальних органів.

 

 

Корисні посилання: