Правова основа

02 вересня 2019, 09:00

Про доступ до публічної інформації

У питаннях доступу до публічної інформації Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування керується:

1. Законом України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VІ від 13.01.2011 р.

2. Розпорядженням Голови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України» №393 від 11 травня 2011 р.

3. Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.05.2011 р. №2941 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України 230 від 30.01.2012)

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і Розпорядження Голови Верховної Ради України "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України" розпорядником публічної інформації є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації:

·        що  була отримана або створена в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України;
·       
що  була отримана або створена Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України.

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

·        адресованими безпосередньо до народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України;
·       
стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
·       
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

Структурним підрозділом з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Апарат Верховної Ради України, визначене Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.