Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
03 листопада 2022, 14:15

3 листопада Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504), підготовлений народними депутатами України – членами Комітету на повторне перше читання

Проектом Закону пропонується нова редакція Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», якою передбачається низка новацій, зокрема, щодо:

- розмежування посад та правових статусів посадових осіб місцевого самоврядування на службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб;

- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій, передбачених виборчим законодавством;

- створення інституту керівника служби в органі місцевого самоврядування;

- формування окремого структурного підрозділу або визначення уповноваженої посадової особи з питань персоналу;

- можливості переведення службовця місцевого самоврядування на державну службу без обов’язкового оголошення конкурсу;

- забезпечення прозорого відбору і призначення на посади з огляду на персональні досягнення і здобутки;

- професійного навчання службовців місцевого самоврядування протягом проходження служби шляхом підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіти;

- оцінювання результатів службової діяльності відповідно до поставлених завдань;

- неможливості вступу на службу особи, яка має громадянство іншої держави тощо.

При підготовці законопроекту на повторне перше читання народними депутатами України – членами Комітету були враховані пропозиції всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Так, з тексту законопроекту були виключені положення, якими встановлювався мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб та обмежувався максимальний розмір преміювання посадових осіб місцевого самоврядування 30 % посадового окладу.