Діяльність Комітету

25 серпня 2022, 14:21

Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування та провідні українські експерти підтримують проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. №6504)

 

Законопроект відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування та є вагомим кроком на шляху до вступу в Європейський Союз.

Його прийняття сприятиме реформі децентралізації публічної влади, пріоритетним напрямом якої є удосконалення принципів служби в органах місцевого самоврядування, процедур добору та проходження служби, соціальних гарантій та відповідальності службовців місцевого самоврядування, стимулювання кар’єрного зростання, деполітизація служби та інше.

Проект Закону було обговорено на комітетському круглому столі у широкому колі вітчизняних та міжнародних експертів.

Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, що підтримали даний законопроект:

Асоціація міст України у своєму висновку відзначає про врахування при підготовці законопроекту концептуальних ідей, які були висловлені Правлінням Асоціації, та підтримує його прийняття за наслідками розгляду у першому читанні за основу з поправками щодо збільшення мінімального розміру посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ», а також виключення верхньої межі посадових окладів таких службовців;

Асоціація об’єднаних територіальних громад визнає законопроект важливим кроком на шляху реформи місцевого самоврядування та наголошує на необхідності внесення змін до його розділу VI «Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії»;

Всеукраїнська асоціація громад вважає, що ухвалення законопроекту може стати першим кроком до майбутнього єдиного розуміння та законодавчого регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як публічної служби;

Українська асоціація районних та обласних рад також підтримує прийняття законопроекту, текст якого був опрацьований у тісній співпраці з представниками районних та обласних рад.

Законопроект також підтримали провідні українські експерти Національного інституту стратегічних досліджень, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної асоціації адвокатів України, Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей», висловивши до нього окремі зауваження техніко-юридичного характеру.