Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
14 серпня 2022, 09:00

Комітет рекомендує Парламенту прийняти за основу проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504)

Проектом Закону пропонується нова редакція Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», якою, на відміну від чинної, передбачається низка новацій, зокрема, щодо:

- розмежування посад та правових статусів посадових осіб місцевого самоврядування на службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб;

- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій, передбачених виборчим законодавством;

- створення інституту керівника служби в органі місцевого самоврядування;

- формування окремого структурного підрозділу або визначення однієї уповноваженої посадової особи з питань персоналу;

- можливості переведення службовця місцевого самоврядування на державну службу без обов’язкового оголошення конкурсу;

- забезпечення прозорого відбору і призначення на посади з огляду на персональні досягнення і здобутки;

- професійного навчання службовців місцевого самоврядування протягом проходження служби шляхом підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіти;

- щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;

- нової системи оплати праці в органах місцевого самоврядування.