Діяльність Комітету

03 серпня 2022, 13:38

Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель"

 

Цей Закон сприятиме реалізації проектів із впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель. Його прийнято Верховною Радою України 9 липня цього року за наслідками розгляду в другому читанні законопроекту з реєстр. № 6485.

Закон спрямований на:

- скорочення кількості процедур та часу їх здійснення для впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель;

- створення можливості здійснення часткової, а не комплексної, енерго- та термомодернізації;

- запровадження комплексного підходу щодо формування політики у сфері енергоефективності будівель за рахунок стратегії термомодернізації будівель в Україні та створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель;

- впровадження системи енергетичного менеджменту в будівлях державного сектору;

- усунення прогалин у положеннях Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" у зв’язку зі зміною повноважень центральних органів виконавчої влади в цій сфері тощо.