Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
01 жовтня 2020, 09:00

Комітет схвалив пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000)

 
Зважаючи на звернення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», «Українська асоціація районних та обласних рад», «Асоціація об’єднаних територіальних громад», Всеукраїнської асоціації громад, Міністерства розвитку громад та територій України, Національного агентства України з питань державної служби, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо недопущення зменшення фінансової спроможності місцевих бюджетів у 2021 році та забезпечення необхідним фінансовим ресурсом місцевого самоврядування, підтримки реформи державного управління та відновлення фінансування державних житлових програм, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 30 вересня 2020 року схвалив та відповідно до частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України направив до Комітету з питань бюджету пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000), якими, зокрема пропонується:

– забезпечити зарахування на постійній основі частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування;

– передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розширення мережі (будівництво/реконструкцію/ремонт) центрів надання адміністративних послуг в обсязі 2,0 млрд грн.;

– передбачити додаткову дотацію на підвищення рівня фінансової забезпеченості районних бюджетів на період визначення наявних фінансових ресурсів і їх обсягів достатніх для забезпечення повноважень районних рад в обсязі 459,2 млн грн.;

– доповнити окремою статтею наступного змісту: «Установити, що розподіл коштів на здійснення виконавчої влади між обласними державними адміністраціями та районними державними адміністраціями в межах обсягів, зазначених у додатку 3 до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

– передбачити обсяг державного фонду регіонального розвитку не менше 14,2 млрд грн (1,5% прогнозного обсягу доходів загального фонду державного бюджету на відповідний бюджетний період, що відповідатиме статті 24-1 Бюджетного кодексу України) задля розвитку регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури тощо;

– виключити статтю 28 щодо застосування у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів розмірів та умов оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року;

– передбачити видатки на бюджетні програми: «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла»;

– передбачити не менше 14 млрд грн додаткової дотації на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (в тому числі переданих з районного рівня) із відповідним розподілом такої дотації між бюджетами місцевого самоврядування;

– передбачити освітню субвенцію в розмірі не менше 138 млрд грн, що врахує підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 грн та підвищення заробітної плати педагогічним працівникам на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;

– передбачити додаткову субвенцію бюджетам місцевого самоврядування в обсязі щонайменше 33,7 млрд грн на відшкодування витрат на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;

– передбачити збільшення тарифу за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, що встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта на 2021 рік, не менше ніж 900 грн без зменшення коригувальних коефіцієнтів та з урахуванням збільшення середньої заробітної плати;

– передбачати видатки на реалізацію Програми державних гарантій медичного обслуговування населення не менше 175,8 млрд грн, які покриють реальні витрати за надані послуги та врахують зростання мінімальної заробітної плати, інфляцію;

– передбачити кошти на здійснення переданих державою повноважень на безкоштовне та пільгове забезпечення медикаментами громадян відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №  303, засобами реабілітації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 та безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 66;

– доповнити перелік лікарських засобів у програмі «Доступні ліки» медикаментами для лікування хворих на цукровий діабет та передбачити видатки на відшкодування таких ліків;

– передбачити видатки на фінансування проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів окремих категорій працівників бюджетної сфери (зокрема, вчителів, лікарів ) та призовників;

– передбачити 1,7 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах для організації надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи;

– передбачити кошти в розмірі не менше 7 млрд грн на сплату енергопостачальним підприємствам штрафних санкцій по рішеннях суду, які виникли внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на пільги та субсидії протягом минулих періодів;

– передбачити 2,2 млрд грн на погашення боргів за надані гарантовані державою пільги (зокрема, пільг на проїзд та послуг зв’язку) у 2015-2016 роках;

– передбачити 6 млрд грн субвенції на оплату гарантованих державою пільг, зокрема, пільг на проїзд та послуг зв’язку;

– передбачити належний обсяг субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

– списати заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками за 2009–2014 роки;

– передбачити субвенцію у розмірі 19 млрд грн на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на підставі складених обласними державними адміністраціями актів за участі надавачів послуг;

– передбачити в державному бюджету державну програму щодо забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти громад;

– передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утворення та розвиток Центрів професійного розвитку педагогічних працівників;

– передбачити фінансову підтримку місцевим бюджетом на розвиток об’єднаних територіальних громад (субвенція на розвиток громад);

– передбачити компенсацією втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок не наданих державою додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг, у 2020 році, як виняток з положень частини першої статті 103 Бюджетного кодексу України (зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік») та відновити цю норму на 2021 рік;

– запровадити бюджетну програму «Забезпечення видатків районних рад» у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою на субрегіональному рівні;

– вирішити питання щодо обов’язковості передачі коштів на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районних рад, в управлінні яких перебувають об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, до передачі таких об’єктів до комунальної власності територіальних громад.