Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
31 січня 2019, 09:00

Протягом десятої сесії Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування продовжить опрацювання законопроектів, необхідних для реалізації реформ державного управління та місцевого самоврядування

  План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на період десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання передбачає опрацювання низки проектів законодавчих актів, з підготовки та попереднього розгляду яких Комітет визначено головним.

Зокрема, у контексті реформування державного управління Комітет планує розглянути    проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. №9456), внесений Кабінетом Міністрів України. Метою цього законопроекту є регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади: принципів, суб’єктного складу адміністративного провадження, процедури проведення адміністративного провадження, прийняття, оскарження та виконання адміністративного акту. У сфері демократії участі Комітетом планується внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної нормотворчості», підготовлений Робочою групою Комітету. Даним законопроектом передбачається уточнення порядку реалізації різних форм локальної демократії (загальних зборів, громадських слухань, місцевих ініціатив) та посилення ролі статутів територіальних громад у регламентації питань місцевого значення.

Комітет також продовжує працювати над розробкою проекту закону України із комплексного вдосконалення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, положеннями, які пропонується включити до законопроекту, пропонуватиметься:

доповнити існуючий перелік принципів здійснення місцевого самоврядування принципом відкритості;

виключити положення про можливість скасування радою актів її виконавчих органів з питань здійснення делегованих повноважень;

визначити, що з клопотанням до Парламенту України з питання призначення позачергових виборів звертається секретар ради;

вдосконалити процедури прийняття рішень у частині врахування голосу сільського, селищного, міського голови при прийнятті рішень ради, повноважень сільського, селищного, міського голови щодо зупинення рішень ради, також врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті актів радою та її комісіями;

збільшити мінімальні кількісні показники для проведення зборів з питання відкликання сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою.