ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

     Комітет

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 100/15

                                                                                07 липня 2010 року                                                                                   15 год. 00 хв.

                                                                                 м. Київ,

        вул. Садова, 3а, к. 416

                                       

Голова Комітету Омельченко О.О.

За Секретаря Комітету Сінченко В.М.

 

Присутні: члени Комітету: Боднар О.Б., Черноморов О.М., Петренко В.М., Подгорний С.П., Трайдук М.Ф., Горбатюк А.О., Демчишен В.В., Єгоров О.М., Касянюк О.Р., Матвієнко А.С., Надоша О.В., Фомін О.В.

Відсутні: Гордієнко С.В., Ключковський Ю.Б., Павленко В.В.

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., заступник Завідувача секретаріату Комітету      Данилюк О.А., головні консультанти секретаріату Комітету:           Бережницький Я.В., Дмитрук Л.В., Корнієнко Т.М., Рибак О.Ф., Шкуріна Л.Б., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

Запрошені:

Федоренко В.Л. – директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України;

Стефаник І.Б. – заступник директора департаменту з питань надходження та використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати;

Негода В. А. – керівник секретаріату Української асоціації місцевих та реґіональних влад, директор Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Пітцик М. В. – Віце-президент з виконавчої роботи Асоціації міст України;

Скопненко Г.П. – Заступник Керівника Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;

Кравченко В. В. – Перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України;

Cамійленко С.І. – начальник відділу взаємодії (який це департамент, управління?), Міністерство оборони України;

Шамбір Н.В. – заступник завідувача секретаріату Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори) (реєстр. №6478, КМУ, М.Азаров).

2. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення в окремих галузях суспільної діяльності) (реєстр. №6502, КМУ, М.Азаров).

3. Про проект Закону про громадські об'єднання (реєстр. №4633, н.д. Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І.).

4. Про проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (реєстр. №2565, друге читання).

5. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

6. Про звернення Національного конгресу місцевого самоврядування до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності запровадження дієвого механізму взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

 

***

СЛУХАЛИ: Голова Комітету О.Омельченко ознайомив членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: За” – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

О.Омельченко вніс пропозицію включити до порядку денного питання про проект Постанови про звільнення Віце-прем'єр-міністра України Сівковича В.Л. (реєстр.№ 6667, н.д. С.Олійник) та про проект Постанови про звільнення Цушка В.П. з посади Міністра економіки України (реєстр.№ 6657, н.д. О.Боднар).

Пропозицію підтримано.

 

Голова Комітету ознайомив членів Комітету з оновленим проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував визначитися шляхом голосування щодо його прийняття за основу та в цілому з такою послідовністю питань:

1. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори) (реєстр. № 6478, КМУ, М.Азаров).

2. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення в окремих галузях суспільної діяльності)                (реєстр. № 6502, КМУ, М.Азаров).

3. Про проект Закону про громадські об'єднання (реєстр. № 4633,        н.д. Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І.).

4. Про проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (реєстр. № 2565, друге читання).

5. Про проект Постанови про звільнення Віце-прем'єр-міністра України Сівковича В.Л. (реєстр. № 6667, н.д. С.Олійник).

6. Про проект Постанови про звільнення Цушка В.П. з посади Міністра економіки України (реєстр. № 6657, н.д. О.Боднар).

7. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

8. Про звернення Національного конгресу місцевого самоврядування до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності запровадження дієвого механізму взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

9. Різне.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 12 народних депутатів України, “Утримався” - 1 народний депутат України (А.Матвієнко), “Не брав участі в голосуванні” – 1 народний депутат України.

Рішення прийнято.

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів виконавчої влади В.Петренка про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори) (реєстр. №6478, КМУ, М.Азаров)

Доповідач зазначив, що законопроектом з реєстр. № 6478 врегульовується порядок призову на навчальні збори військовозобов’язаних. При цьому Закон України «Про Кабінет Міністрів України» пропонується узгодити з окремими положеннями Закону України «Про внесення змін до статті 29 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу» від 21 січня  2010 року № 1835-VI.

Голова підкомітету ознайомив членів Комітету з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, в якому вважається за доцільне законопроект з реєстр. №6478 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори) (реєстр. № 6478) при розгляді у першому читанні прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України – першому заступнику Голови Комітету Боднар О.Б.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів виконавчої влади В.Петренка про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення в окремих галузях суспільної діяльності), (реєстр. №6502, КМУ, М.Азаров).

Доповідач зазначив, що законопроектом з реєстр. № 6502 пропонується законодавчо закріпити повноваження Кабінету Міністрів України щодо заснування премій та стипендій за особливі досягнення в різних сферах суспільного життя, а також визначення їх розміру та порядку призначення.

Голова підкомітету ознайомив членів Комітету з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, в якому вважається за доцільне законопроект з реєстр. №6502 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України, В.Федоренко.

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення  в окремих галузях суспільної діяльності) (реєстр. № 6502) при розгляді у першому читанні  прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України – заступнику Голови Комітету Сінченку В.М.

ГОЛОСУВАЛИ:За – 13 народних депутатів України, “Утримався” – 1 народний депутат України (О.Фомін).

Рішення прийнято.

3.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднання громадян С.Подгорного про проект Закону про громадські об'єднання (реєстр. №4633, н.д. Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І.)

Доповідач зазначив, що законопроектом з реєстр. № 4633 пропонується визначити правові та організаційні основи реалізації права осіб на свободу об`єднання у громадські організації, а також засади утворення і діяльності громадських об`єднань. У проекті пропонується поряд з видами об’єднань громадян, передбачених Конституцією України: політичними партіями та громадськими організаціями, запровадити ще й поняття “громадське об’єднання”, передбачивши можливість бути його учасниками та засновниками також для юридичних осіб. Запропонований законопроект докорінно змінює концепцію створення й діяльності громадських організацій.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України зазначає, що частиною восьмою статті 90 Регламенту Верховної Ради України визначено - якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі “Перехідні положення”.

За висновком Міністерства фінансів України, реалізація законопроекту призведе до зменшення надходжень до бюджету від податку на прибуток підприємств. Разом із тим, Міністерство фінансів України зазначає, що внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, відповідно до яких членські внески, безповоротна фінансова допомога, благодійна допомога чи добровільні пожертвування, що перераховуються юридичними особами - членами громадських об'єднань цим організаціям, враховується у складі валових витрат таких юридичних осіб без будь-яких обмежень у розмірі, може спричинити загрозу використання запропонованих норм як альтернативу розподілу прибутку з метою мінімізації податку на прибуток підприємств.

Комітет з питань правової політики також вказує на те, що назва та текст проекту Закону в частині використання поняття “громадські об'єднання” не узгоджується з положеннями частини першої статті 36 Конституції України, згідно з якою громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Крім того, положення проекту Закону потребують узгодження з Цивільним Кодексом України та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та потребують доопрацювання з урахуванням тлумачення Конституційного Суду України наданого в Рішенні № 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року.

Також проектом Закону України не передбачається втрата чинності Законом України “Про об'єднання громадян”, що, за таких умов, означає одночасне регулювання одних і тих же відносин двома спеціальними законами та використання одночасно двох термінів (“громадське об'єднання”, “громадська організація”) на позначення одного й того ж поняття, що не забезпечує дотримання принципу юридичної визначеності та не узгоджується з правилами нормопроектувальної техніки.

Голова підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднання громадян С.Подгорний ознайомив членів Комітету з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо законопроекту, яке вважає за доцільне його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати авторам законопроекту – народним депутатам України Мойсику В.Р., Карпуку В.Г. та Гуменюку О.І. доопрацювати проект Закону України “Про громадські об`єднання” (реєстр. № 4633 від 10.06.2009 р.) з врахуванням висловлених зауважень з наступним розглядом законопроекту на засіданні Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

4.

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (реєстр. №2565, друге читання).

Доповідач поінформувала присутніх про те, що підкомітетом з питань органів виконавчої влади підготовлено до другого читання проект Закону України про внесення зміни до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (реєстр. №2565 від 26.05.2008 р.), внесений народним депутатом України В.Сушкевичем та прийнятий Верховною Радою України за основу 14 травня 2010 року.

До законопроекту було подано 2 пропозиції від народного депутата України Ю.Кармазіна, які не отримали підтримки на засіданні підкомітету.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту                3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України (реєстр. №2565), внесений народним депутатом України В.Сушкевичем, прийняти у другому читанні та в цілому.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді цього питання народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету О.Боднар.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

5.

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Омельченка про проект Постанови про звільнення Віце-прем’єр-міністра України Сівковича В.Л. (реєстр. № 6667, н.д. С.Олійник).

Доповідач зазначив, що суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує Верховній Раді України звільнити Сівковича Володимира Леонідовича з посади Віце-прем’єр-міністра України та відзначає при цьому, що прийняття Постанови дозволить забезпечити реалізацію конституційних повноважень Верховної Ради України щодо звільнення членів Кабінету Міністрів України.

Обгрунтовуючи необхідність подання зазначеного проекту Постанови, народний депутат України С.Олійник вказує на погіршення ситуації з рейдерством в країні та пов’язує цю обставину з неналежною діяльністю В.Сівковича на посаді Віце-прем’єр-міністра України.

Голова Комітету відзначив, що внесення народним депутатом України проекту Постанови щодо звільнення члена Кабінету Міністрів України відповідає вимогам пункту 12 частини першої статті 85, частини першої статті 93 Конституції України, пункту 3 частини другої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

Водночас Верховна Рада України, керуючись положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, частин другої, третьої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” може звільнити члена Кабінету Міністрів України із займаної посади.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України, В.Сівкович.

Більшість членів Комітету не погодилися з оцінками діяльності В.Сівковича на посаді Віце-прем’єр-міністра України, вказуючи, зокрема, на незначний період часу, впродовж якого він займає згадану посаду.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати звільнення Сівковича Володимира Леонідовича з посади Віце-прем’єр-міністра України та прийняття проекту Постанови про звільнення Віце-прем'єр-міністра України Сівковича В.Л. (реєстр. № 6667), поданого народним депутатом України С.Олійником.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання народному депутату України, Голові Комітету О.Омельченку.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 9 народних депутатів України, “Утрималися” -  4 народних депутати України, “Не брав участі в голосуванні” – 1 народний депутат України.

Рішення прийнято.

 

6.

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Омельченка про проект Постанови про звільнення Цушка В.П. з посади Міністра економіки України (реєстр. № 6657, н.д. О.Бондар).

Доповідач зазначив, що суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує Верховній Раді України звільнити Цушка Василя Петровича з посади Міністра економіки України та відзначає при цьому, що прийняття Постанови дозволить забезпечити реалізацію конституційних повноважень Верховної Ради України щодо звільнення членів Кабінету Міністрів України.

Голова Комітету відзначив, що внесення народним депутатом України проекту Постанови щодо звільнення члена Кабінету Міністрів України відповідає вимогам пункту 12 частини першої статті 85, частини першої статті 93 Конституції України, пункту 3 частини другої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

Водночас Верховна Рада України, керуючись положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, частин другої, третьої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” може звільнити члена Кабінету Міністрів України із займаної посади.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

О.Боднар, як ініціатор розгляду питання інформувала, що необхідність звільнення В.Цушка з посади Міністра економіки України викликана, на її думку, порушенням Регламенту Верховної Ради України та Закону України “Про комітети Верховної Ради України” під час його призначення, а також невідповідністю його особи встановленим частиною першою статті 7 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” вимогам до членів Кабінету Міністрів України (обов’язковість володіння державною мовою).

Більшість членів Комітету не погодилися з оцінками діяльності В.Цушка на посаді Міністра економіки України, наданими суб’єктом права законодавчої ініціативи.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати звільнення Цушка Василя Петровича з посади Міністра економіки України та прийняття проекту Постанови про звільнення Цушка В.П. з посади Міністра економіки України (реєстр. № 6657), поданого народним депутатом України О.Боднар.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання народному депутату України, Голові Комітету О.Омельченку.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 9 народних депутатів України, “Проти” -  4 народних депутати України, “Утримався” – 1 народний депутат України (А.Матвієнко).

Рішення прийнято.

 

7.

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету В.Сінченка про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

Доповідач поінформував присутніх про те, що до Комітету надійшла інформація Рахункової палати, яку було розглянуто в підкомітеті з питань місцевих бюджетів та комунальної власності.

Як вбачається зі змісту матеріалів, перевірка охопила 2008 та 2009 роки. За її результатами Рахункова палата дійшла низки висновків негативного характеру стосовно ситуації, яка склалася з організацією виконавчої влади на місцевому рівні, координацією і контролем за її діяльністю.

Зокрема, зазначено, що Уряд не забезпечив спрямування, координацію і контроль за діяльністю місцевих держадміністрацій в частині планування і використання коштів на здійснення виконавчої влади.

Бюджетні програми на цю мету не пов'язані із завданнями, покладеними законодавством на місцеві адміністрації, і не стали засобом для їх ефективного функціонування. Вони зводяться до того, що адміністрації отримують та виконують листи і доручення, проводять наради і закуповують обладнання.

Загалом результати аудиту засвідчили, що питання ефективності використання бюджетних коштів на здійснення виконавчої влади місцевими держадміністраціями потребує особливої уваги, оскільки є визначальними для соціально-економічного розвитку регіонів.

На думку, Комітету доцільно було б інформацію Рахункової палати взяти до відома та звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням  розглянути її з можливістю врахування в роботі з удосконалення нормативної бази, спрямування, координації та контролю за діяльністю місцевих державних адміністрацій.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

Члени Комітету визнали важливість проведеної роботи та відзначили, що законодавчо встановлені повноваження Рахункової палати дозволяють забезпечити залучення компетентних органів до здійснення необхідних заходів реагування за наслідками перевірок.

Було запропоновано інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі взяти до відома.

Пропозицію підтримано одноголосно.

 

8.

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету В.Сінченка про звернення Національного конгресу місцевого самоврядування до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності запровадження дієвого механізму взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

Доповідач зазначив, що Національний конгрес місцевого самоврядування оприлюднив звернення на адресу керівництва держави, в якому вказується на тенденції до обмеження повноважень місцевого самоврядування, що спостерігаються протягом останніх років. Представники органів місцевого самоврядування констатують, що ухвалений у 2009 році Закон України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, органами державної влади в частині проведення консультацій з асоціаціями не виконується. Зокрема, це стосується підготовки і прийняття таких основоположних  документів, як Бюджетний та Податковий кодекси України.

Національний конгрес місцевого самоврядування пропонує при підготовці важливих для суспільства та держави законопроектів, програмних документів, які стосуються прав та законних інтересів територіальних громад, брати до уваги думку місцевого самоврядування та забезпечувати дотримання норм Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” шляхом запровадження дієвого механізму взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

Заступник Голови Комітету В.Сінченко запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням враховувати у своїй діяльності норми Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” та повідомити про це провідні асоціації органі місцевого самоврядування з всеукраїнським статусом.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

Члени Комітету підтримали пропозицію В.Сінченка щодо направлення листа до Кабінету Міністрів України.

Пропозиції підтримано одноголосно.

 

8.

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету В.Сінченка про зустріч з Віце-прем’єр-міністром України В.Тихоновим та проведення 15 липня 2010 року круглого столу на тему: “Перспективи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні”.

В.Сінченко зазначив, що докладені Комітетом зусилля до вирішення проблем адміністративно-територіального устрою знайшли розуміння і підтримку Віце-прем’єр-міністра України В.Тихонова. 8 липня  2010 року під його головуванням у Кабінеті Міністрів України має пройти нарада відповідного тематичного спрямування, в якій візьмуть участь представники багатьох зацікавлених міністерств і відомств, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування. До участі в нараді запрошено також народних депутатів України –
членів Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

В.Сінченко також інформував про проведення 15 липня 2010 року під егідою Комітету спільно з Програмою Ради Європи круглого столу на тему: “Перспективи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні” та запропонував народним депутатам України – членам Комітету взяти участь у цьому заході.

 

 

 

Голова Комітету                                                        О.ОМЕЛЬЧЕНКО

 

 

За Секретаря Комітету                                              В.СІНЧЕНКО

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

07.07.2010 року

 

1. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори) (реєстр. № 6478, КМУ, М.Азаров).

2. Про проект Закону про внесення зміни до статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення в окремих галузях суспільної діяльності)                (реєстр. № 6502, КМУ, М.Азаров).

3. Про проект Закону про громадські об'єднання (реєстр. №4633,         н.д. Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І.).

4. Про проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (реєстр. № 2565, друге читання).

5. Про проект Постанови про звільнення Віце-прем'єр-міністра України Сівковича В.Л. (реєстр. № 6667, н.д. С.Олійник).

6. Про проект Постанови про звільнення Цушка В.П. з посади Міністра економіки України (реєстр. № 6657, н.д. О.Боднар).

7. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

8. Про звернення Національного конгресу місцевого самоврядування до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності запровадження дієвого механізму взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

9. Різне.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“6 сесія 6 скликання ”

19 грудня 2014 14:35
19 грудня 2014 14:34
19 грудня 2014 14:31
19 грудня 2014 14:29
19 грудня 2014 14:14
27 листопада 2013 16:17
27 листопада 2013 16:16
27 листопада 2013 16:15
27 листопада 2013 16:12
27 листопада 2013 16:08