ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

     Комітет

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 99/14

                                                                                05 липня 2010 року                                                                                   16 год. 00 хв.

                                                                                 м. Київ,

        вул. Садова, 3а, к. 416

                                       

Голова Комітету Омельченко О.О.

Секретар Комітету Гордієнко С.В.

 

Присутні: члени Комітету: Боднар О.Б., Ключковський Ю.Б., Сінченко В.М., Черноморов О.М., Подгорний С.П., Трайдук М.Ф., Горбатюк А.О., Демчишен В.В., Єгоров О.М., Касянюк О.Р., Надоша О.В., Фомін О.В.

Відсутні: Петренко В.М., Матвієнко А.С., Павленко В.В.

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., заступник Завідувача секретаріату Комітету      Данилюк О.А., головні консультанти секретаріату Комітету:           Бережницький Я.В., Дмитрук Л.В., Корнієнко Т.М., Рибак О.Ф., Шкуріна Л.Б., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

Запрошені:

Федоренко В.Л. – директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України;

Юр’єв С.Є. – начальник відділу з прав людини Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №6278, друге читання)

 

***

СЛУХАЛИ: Голова Комітету О.Омельченко ознайомив членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: За” – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

О.Омельченко запропонував присутнім визначитися із зауваженнями та пропозиціями щодо проекту порядку денного засідання Комітету.

 

С.Гордієнко запропонував включити до проекту порядку денного засідання Комітету питання про проект Закону про адміністративні послуги (р. № 6199 від 16.03.2010р., н.д. В.І.Коновалюк) з метою скасування рішення Комітету від 30.06.2010 р. щодо прийняття законопроекту з реєстр. № 6199 в першому читанні за основу у зв’язку з відкликанням даного законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи 22.06.2010 р.

Пропозицію підтримано одноголосно.

 

С.Гордієнко нагадав, що на засіданні Комітету 02.07.2010 р. не було ухвалено остаточного рішення щодо проекту Постанови про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (р.№6524 від 15.06.2010р., н.д. В.Олійник) та вирішено продовжити його розгляд після необхідних юридичних консультацій. Зважаючи на дану обставину, доцільно було б питання щодо вказаного проекту Постанови розглянути саме на цьому засіданні Комітету.

еренести визнати його недоцільним.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 10 народних депутатів України, “Утрималися” - 2 народних депутати України (О.Боднар, С.Подгорний), “Не брали участі в голосуванні” – 2 народних депутати України.

Рішення прийнято.

 

Голова Комітету О.Омельченко ознайомив членів Комітету з оновленим проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував визначитися шляхом голосування щодо його прийняття в цілому з такою послідовністю питань:

1. Про проект Закону про адміністративні послуги (р. № 6199).

2. Про проект Постанови про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 6524, н.д. Олійник В.М.)

1. Про проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №6278, друге читання)

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 11 народних депутатів України, “Утрималися” - 2 народних депутати України (О.Боднар, С.Подгорний), “Не брав участі в голосуванні” – 1 народний депутат України (Ю.Ключковський).

Рішення прийнято.

 

Голова Комітету О.Омельченко зауважив, що прийнятий порядок денний передбачає роботу впродовж тривалого часу. Можливо навіть доведеться не закривати нинішнє засідання, а продовжити його наступного дня. Він зазначив, що з поважних причин не зможе далі бути на засіданні Комітету, передає право голосу народному депутату України, секретарю Комітету С.Гордієнку і пропонує доручити ведення засідання до 19 години народному депутату України, заступнику Голови Комітету Ю.Ключковському, а з 19 години – народному депутату України, заступнику Голови Комітету О.Черноморову.

Пропозицією підтримано одноголосно.

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету С.Гордієнка про проект Закону про адміністративні послуги (р.№6199).

С.Гордієнко нагадав, що на засіданні Комітету 30.06.2010 р. було прийнято рішення підтримати прийняття за основу проекту Закону про адміністративні послуги (реєстр. № 6199 від 16.03.2010р., н.д. В.І.Коновалюк), визначеного Президентом України В.Януковичем як невідкладний. Однак після цього до секретаріату Комітету надійшла офіційна інформація, що відповідно до листа народного депутата України В.Коновалюка від 22.06.2010 р., законопроект з реєстр. №6199 відкликано суб’єктом права законодавчої ініціативи. Зважаючи на цю обставину необхідно скасувати рішення Комітету від 30.06.2010 р. щодо даного законопроекту.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» скасувати висновок щодо поданого народним депутатом України В.Коновалюком проекту Закону України «Про адміністративні послуги» (реєстр. № 6199 від 16.03.2010 р.), ухваленого на засіданні Комітету 30.06.2010 р., у зв’язку з відкликанням зазначеного законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету О.Омельченка про проект Постанови про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 6524, н.д. Олійник В.М.).

О.Омельченко зазначив, що проект Постанови з реєстр. №6524 розглядався Комітетом на засіданні 2.07.2010 р. і щодо нього було висловлені окремі застереження, які залишаються актуальними і на сьогодні.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

Члени Комітету фактично повторили раніше виголошені точки зору щодо обставин, які можуть завадити однозначному розумінню положень проекту Постанови. Зокрема, йшлося про їх неузгодженість з Рішенням Конституційного суду України від 10.06.2009 р. № 14-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”.

З огляду на вищевикладене, члени Комітету не виробили єдину позицію та не визначилися з висновком щодо проекту Постанови про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 6524).

Рішення не підтримано.

 

3.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №6278, друге читання)

Доповідач зазначив, що підкомітетом з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян після 2.07.2010 р. було продовжено розгляд пропозицій та поправок, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №6278). Всього опрацьовано близько 600 пропозицій та поправок із 926, що надійшли до Комітету. В ході обговорення підкомітет запропонував особливу увагу звернути на проблемні питання, з яких не вдалося досягти згоди і остаточне рішення щодо яких пропонується прийняти Комітету.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

Дискусійними виявилися питання, з яких Комітет не визначився. Зокрема, це проблема кількості питань і проблем, які можуть виноситися на всеукраїнський референдум, предмету всеукраїнського референдуму, всеукраїнського референдуму щодо схвалення нової редакції Конституції України, суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму.

О 18 год. 30 хв. народний депутат України, заступник Голови Комітету Ю.Ключковський з поважних причин залишив засідання Комітету, заявивши про передачу ведення засідання Комітету народному депутату України, заступнику Голови Комітету В.Сінченку. В.Сінченко відмовився від ведення засідання, нагадавши, що за дорученням Комітету його має вести з 19 години народний депутат України, заступник Голови Комітету О.Черноморов. С.Подгорний зазначив, що розгляд законопроекту зайшов у глухий кут. Було внесено пропозицію оголосити перерву в засіданні Комітету тривалістю орієнтовно 30 хв.

Пропозицію підтримано.

Після завершення перерви засідання Комітету продовжилося під головуванням народного депутата України, заступника Голови Комітету О.Черноморова.

Народний депутат України, заступник Голови Комітету В.Сінченко і народний депутат України, голова підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорний не з’явилися на засідання Комітету після завершення перерви.

Народний депутат України, член підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян А.Горбатюквніс пропозицію надати слово народному депутату України, члену Комітету О.Надоші.

О.Надоша вніс пропозицію повернутися до розгляду всіх пропозицій та поправок починаючи з пропозиції №1. О.Черноморов поставив дану пропозицію на голосування.

Пропозицію підтримано.

У ході розгляду Комітетом було опрацьовано 926 поправок і пропозицій, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, 124 з яких було запропоновано врахувати, 8 – врахувати частково, 794 – відхилити.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про всеукраїнський референдум» за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання народному депутату України, члену Комітету А.Горбатюку.

ГОЛОСУВАЛИ:За” – 9 народних депутатів України, не брали участь у голосуванні – 8 народних депутатів України.

 

Рішення прийнято.

 

 

Голова Комітету                                                        О.ОМЕЛЬЧЕНКО

 

 

Секретар Комітету                                                     С.ГОРДІЄНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

05.07.2010 року

 

1. Про проект Закону про адміністративні послуги (реєстр. № 6199).

2. Про проект Постанови про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 6524, н.д. В.Олійник).

3. Про проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. № 6278, друге читання).

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“6 сесія 6 скликання ”

19 грудня 2014 14:35
19 грудня 2014 14:34
19 грудня 2014 14:31
19 грудня 2014 14:29
19 грудня 2014 14:14
27 листопада 2013 16:17
27 листопада 2013 16:16
27 листопада 2013 16:15
27 листопада 2013 16:12
27 листопада 2013 16:08