ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

        Комітет

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 85/17

                                                                                 20 січня 2010 року                                                                                    12 год. 00 хв.

                                                                                 м. Київ,

        вул. М.Грушевського, 5

                                                                                 кулуари 3-го поверху

                                       

Перший заступник Голови Комітету Боднар О.Б.

За Секретаря Комітету Сінченко В.М.

 

Присутні: члени Комітету:  Ключковський Ю.Б., Черноморов О.М., Павленко В.В., Трайдук М.Ф., Матвієнко А.С.

Відсутні: Омельченко О.О., Гордієнко С.В., Петренко В.М., Подгорний С.П., Льовочкін С.В.

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., заступник Завідувача секретаріату Комітету Данилюк О.А., головні консультанти: Дмитрук Л.В., Шкуріна Л.Б., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

 

Запрошені:

Зарубінський О.О. - народний депутат України;

        Граб В.А. - Керівник Управління по зв’язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. №3155 від 16.09.2008 р., н.д. В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо вдосконалення правового статусу медичних працівників (ДО реєстр. №3155 від 02.12.2008 р., н.д. Ю.Прокопчук, С.Павленко, В.Деревляний)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (ДО реєстр. №3155 від 22.12.2008 р., н.д. А.Павловський)

2. Про  виконання  Плану роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за вересень 2009 р. - січень 2010 р. (V сесія Верховної Ради України шостого скликання) та затвердження Звіту.

3. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

4. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

 

***

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про проект порядку денного засідання Комітету.

Перший заступник Голови Комітету О.Боднар поінформувала присутніх про ситуацію з находженням та станом розгляду впродовж шостого скликання Верховної Ради України проектів законів України, які стосувалися питання проведення місцевих виборів. Вона вказала на актуальність проблематики зміни і вдосконалення виборчого законодавства з огляду на наближення дати проведення чергових місцевих виборів – 30 травня 2010 року, та зазначила, що загалом питання носить політичний характер і з цього приводу доцільно було б звернутися до Голови Верховної Ради України В.Литвина для оголошення цього звернення на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та прийняття рішення. Це дозволить Комітету вчасно підготувати необхідні матеріали до розгляду Верховною Радою України, а також продовжити опрацювання проекту Виборчого кодексу України.

О.Боднар надала доручення секретаріату Комітету підготувати відповідний проект листа Комітету на адресу Голови Верховної Ради України В.Литвина та керівників депутатських фракцій парламенту.

Пропозицію підтримано.

 

Перший заступник Голови Комітету О.Боднар ознайомила членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонувала визначитися шляхом голосування щодо його прийняття за основу та в цілому в такій послідовності питань.

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. №3155 від 16.09.2008 р., н.д. В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо вдосконалення правового статусу медичних працівників (ДО реєстр. №3155 від 02.12.2008 р., н.д. Ю.Прокопчук, С.Павленко, В.Деревляний)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (ДО реєстр. №3155 від 22.12.2008 р., н.д. А.Павловський)

2. Про  виконання  Плану роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за вересень 2009 р. - січень 2010 р. (V сесія Верховної Ради України шостого скликання) та затвердження Звіту.

3. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

4. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання комітету за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 3155 від 16.09.2008 р.), внесений народними депутатами України В.Литвином, О.Зарубінським, С.Павленком.

Доповідач поінформувала присутніх про основні положення законопроекту з реєстр.№3155, в якому пропонується надати статус державних службовців медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам та ознайомила їх з позицією профільного підкомітету щодо даного питання. Також вона вказала, що у Верховній Раді України зареєстровані законодавчі пропозиції ДО законопроекту з реєстр. № 3155 про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів), внесені народним депутатом України А.Павловським (від 22.12.2009 р.), та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового статусу медичних працівників, внесені  народними депутатами України Ю.Прокопчуком, В.Пєрєдєрієм, В.Деревляним та ін. (від 29.12.2009р.), які спрямовано на врегулювання аналогічних правовідносин.

О.Боднар ознайомила членів Комітету з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, відповідно до якого за результатами розгляду у першому читанні законопроект з реєстр.№3155 доцільно відхилити, а також запропонувала проект висновку Комітету з пропозиціями про доопрацювання даного законопроекту, підготовлений підкомітетом з питань органів виконавчої влади .

      

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України, О.Зарубінський.

О.Зарубінський як один з авторів законопроекту з реєстр. №3155 наголосив, що необхідність його прийняття зумовлена потребою підвищення рівня матеріального забезпечення та соціальних гарантій медичних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється з Державного бюджету України, з метою покращення умов їхньої соціальної захищеності, підвищення престижу відповідних професій, подолання проблеми кадрового забезпечення освітніх установ, закладів охорони здоров’я, особливо в сільській місцевості.

На думку О.Зарубінського, бюджетні можливості України не дозволяють сьогодні значно підвищити розмір заробітної плати працівникам освітньої сфери та сфери охорони здоров’я, але, зважаючи на загрозливу ситуацію в цих галузях, небажання молодих кваліфікованих кадрів після закінчення вищих навчальних закладів працювати за спеціальністю, держава повинна розпочати роботу в цьому напрямку і знайти можливість стимулювати працівників цих професій.

М.Трайдук висловив власне бачення ситуації навколо прийняття вищевказаного законопроекту. На його переконання вирішення питання надання працівникам зазначених категорій статусу державних службовців у запропонований спосіб кардинально змінює концепцію вітчизняної державної служби, принципово суперечить Концепції розвитку законодавства України про державну службу, схваленій Указом Президента України вiд 20.02.2006  №140/2006, Програмі розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 р. № 746 (із змінами) та потребуватиме внесення численних суттєвих змін до законодавства з питань державної служби і значних додаткових витрат з Державного бюджету України. Поширення законодавства про державну службу на працівників освіти, науки та охорони здоров’я в певних випадках звужуватиме надані їм законом права та встановить додаткові обмеження, пов’язані з особливостями прийняття на державну службу, проходження та припинення її, що не допускається при внесенні змін до чинних законів відповідно до частини третьої статті 22 Конституції України. Запропоноване віднесення до державних службовців працівників відповідних категорій, які займають посади в державних установах і отримують заробітну плату за рахунок державних коштів, поставить у нерівне з ними становище працівників цих же галузей, які працюють у закладах охорони здоров’я та освіти комунальної власності, що фінансуються з місцевих бюджетів.

А.Матвієнко вважає, що для вирішення питання підвищення рівня матеріального забезпечення та соціальних гарантій працівників зазначених категорій більш доцільно прирівняти їх до державних службовців в питаннях оплати праці, матеріального та пенсійного забезпечення шляхом внесення змін до відповідних профільних законів, що регулюють окремі сфери професійної діяльності, за аналогією з положеннями статей 23 і 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

В.Сінченко висловився на користь посилення соціальних гарантій зазначених у законопроекті з реєстр. №3155 категорій працівників та заявив про необхідність його прийняття за основу.

О.Черноморов не підтримав жодної з оголошених народними депутатами України пропозицій, відзначивши при цьому, що реалізована в законопроекті концепція не відповідає поставленій меті вирішення важливої соціальної проблеми.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 3155 від 16.09.2008 р.), внесений народними депутатами України В.Литвином, О.Зарубінським, С.Павленком, за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень.

2. Запропонувати авторам проекту Закону України про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. №3155 від 16.09.2008 р.) - народним депутатам України В.Литвину, О.Зарубінському, С.Павленку, та авторам законодавчих пропозицій до даного законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів) - народному депутату України А.Павловському, та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового статусу медичних працівників, - народним депутатам України Ю.Прокопчуку, В.Пєрєдєрію, В.Деревляному та ін., спільно доопрацювати єдиний законопроект, який на законодавчому рівні вирішуватиме питання відповідного підвищення рівня матеріального забезпечення та соціальних гарантій працівників зазначених категорій.

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету О.Боднар.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - 5 народних депутатів України, “Проти” - 1 народний депутат України (О.Черноморов), “Утримався” - 1 народний депутат України (В.Сінченко).

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про виконання  Плану роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за вересень 2009 р. - січень 2010 р. (V сесія Верховної Ради України шостого скликання) та затвердження Звіту.

Доповідач зазначила, що відповідно до частини другої статті 53 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” наприкінці кожної сесії Комітет повинен розглянути питання про виконання  плану  роботи  Комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затвердити шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи. Проекти відповідних матеріалів щодо роботи Комітету протягом п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання підготовлено у секретаріаті Комітету та надано народним депутатам України - членам Комітету для розгляду і прийняття рішення.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Звіт про роботу Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за  вересень 2009 р. - січень 2010 р.           (Додається).

ГОЛОСУВАЛИ:За” - одноголосно.

 

Рішення прийнято.

 

3.

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про План роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.).

Доповідач нагадала присутнім, що відповідно до ст. 13, 41 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, Комітет має планувати свою роботу на кожну чергову сесію парламенту та затверджувати відповідний план. Проект такого документу на період роботи шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання підготовлено у секретаріаті Комітету під керівництвом його завідувача та надано народним депутатам України - членам Комітету для розгляду і прийняття рішення.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти План роботи Комітету з питань державного будівництва та  місцевого самоврядування на VI сесію Верховної Ради України шостого скликання (лютий-липень 2010 року) за основу з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. (Додається).

2. Контроль за виконанням підготовки питань на засідання Комітету та дотриманням термінів покласти на Секретаря Комітету Гордієнка С.В.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

 

4.

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Боднар про пропозиції Комітету з питань державного будівництва  та місцевого самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.).

Доповідач поінформувала присутніх, що на виконання ст. 13 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” та ст. 21 Регламенту Верховної Ради України Комітет має подати свої пропозиції до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.). Відповідний проект пропозицій підготовлено у секретаріаті Комітету та надано народним депутатам України - членам Комітету для розгляду і прийняття рішення.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити проект Пропозицій Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування до проекту порядку денного VI сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий-липень 2010 року), з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього.(Додається).

2.     Членам Комітету до 25 січня 2010 р. надати для узагальнення до секретаріату Комітету додаткові пропозиції до проекту порядку денного VI сесії Верховної Ради України шостого скликання.

3.  Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного організаційного управління Верховної Ради України для підготовки зведеного документа на розгляд Погоджувальної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        О. БОДНАР

 

 

За Секретаря Комітету                                               В.СІНЧЕНКО

     

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

 

20.01.2010 року

 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. №3155 від 16.09.2008 р., н.д. В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо вдосконалення правового статусу медичних працівників (ДО реєстр. №3155 від 02.12.2008 р., н.д. Ю.Прокопчук, С.Павленко, В.Деревляний)

Законодавчі пропозиції “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (ДО реєстр. №3155 від 22.12.2008 р., н.д. А.Павловський)

2. Про виконання  Плану роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за вересень 2009 р. - січень 2010 р. (V сесія Верховної Ради України шостого скликання) та затвердження Звіту.

3. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

4. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва  та місцевого самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2010 р.)

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“5 сесія 6 скликання ”

03 грудня 2014 10:54
27 листопада 2013 15:07
27 листопада 2013 15:05
27 листопада 2013 15:03
27 листопада 2013 15:02
27 листопада 2013 15:01
27 листопада 2013 14:59
27 листопада 2013 14:58
27 листопада 2013 14:56
27 листопада 2013 14:55