ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

        Комітет

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 78/10

                                                                                     02 листопада 2009 року                                                                                     13 год. 00 хв.

                                                                                      м. Київ,

                                                                                      вул. Садова, 3а

                                                                                      кім. 416

 

                                       

Голова Комітету Омельченко О.О.

Секретар Комітету Гордієнко С.В.

Присутні: члени Комітету: Боднар О.Б., Ключковський Ю.Б., Сінченко В.М, Черноморов О.М., Подгорний С.П., Матвієнко А.С.

Відсутні: Павленко В.В., Петренко В.М., Трайдук М.Ф., Льовочкін С.В.

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., головні консультанти: Желтова О.М., Рибак О.Ф., Шкуріна Л.Б., Юрчук Ю.А., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

Запрошені:

Писаренко В.В. - народний депутат України.

        

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Про проекти Законів:

 1.1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263 від 27.10.09 р., н.д. В.Писаренко, на заміну раніше поданого)

1.2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. №5263-1, від 29.10.09 р., н.д. О.Лукаш, на заміну раніше поданого)

1.3 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263-2, від 30.10.09 р., Президент України, В.А.Ющенко)

2. Про Закон України "Про всеукраїнський референдум" з пропозиціями Президента України (реєстр. №1374,  від 07.07.2009 р. )

 

***

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Омельченка про проект порядку денного засідання Комітету.

Секретар Комітету С.Гордієнко вніс пропозицію перенести круглий стіл Комітету “Державні символи України: минуле, сучасне, майбутнє”, який було заплановано провести 11 листопада 2009 року, на іншу дату в зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

Пропозицію підтримано одноголосно.

 

Голова Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із проектом порядку денного засідання Комітету та визначитися шляхом голосування щодо його прийняття за основу та в цілому в такій послідовності питань:

1.     Про проекти Законів:

 1.1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263 від 27.10.09 р., н.д. В.Писаренко, на заміну раніше поданого)

1.2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. №5263-1, від 29.10.09 р., н.д. О.Лукаш, на заміну раніше поданого)

1.3 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263-2, від 30.10.09 р., Президент України, В.А.Ющенко)

2. Про Закон України "Про всеукраїнський референдум" з пропозиціями Президента України (реєстр. №1374,  від 07.07.2009 р. )

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання комітету за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - 7 народних депутатів України, “Не брав участі в голосуванні” - 1 народний депутат України (В.Сінченко) .

Рішення прийнято.

 

1.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про проекти Законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263 від 27.10.09 р., н.д. В.Писаренко, на заміну раніше поданого); про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. №5263-1, від 29.10.09 р., н.д. О.Лукаш, на заміну раніше поданого) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263-2, від 30.10.09 р., Президент України, В.А.Ющенко).

Доповідач поінформував присутніх про результати розгляду  на засіданні підкомітету проектів законів України з реєстр. №№:№ 5263, 5263-1, 5263-2 від 30.10.2009), якими пропонується внести зміни до Закону України “Про вибори Президента України” та Кодексу адміністративного судочинства України. Законопроектами з реєстр. №№ 5263, 5263-1 також пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального Кодексу України, а законопроектом з реєстр. №5263-1 – також до Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

С.Подгорний ознайомив членів Комітету з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, відповідно до якого за результатами розгляду у першому читанні кожен з трьох законопроектів може бути прийнятий за основу при умові врахування висловлених до них зауважень, а також запропонував проект висновку Комітету з цього питання, підготовлений підкомітетом з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України, В.Писаренко.

На думку В.Писаренка, ключова відмінність поданого ним законопроекту з реєстр. № 5263 від законопроекту з реєстр. № 5263-1, внесеного народним депутатом України О.Лукаш, полягає в тому, що даний законопроект враховує рішення Конституційного Суду України щодо внесення змін до списків виборців.

А.Матвієнко вніс пропозицію підтримати законопроект реєстр. № 5263-2, поданий Президентом України, та вдосконалити його слушними положеннями, що містяться в законопроектах, внесених народними депутатами України О.Лукаш, С.Подгорним та В.Писаренком.

Ю.Ключковський зазначив, що не заперечує проти підтримки законопроекту з реєстр. № 5263, внесеного народним депутатом України В.Писаренком. Разом із тим, він запропонував паралельно провести політичні консультації та професійну роботу з опрацювання і підготовки даного законопроекту. На його думку, це можна було б здійснити протягом найближчих кількох днів та розглянути законопроект у другому читанні на черговому засіданні Комітету.

О.Черноморов інформував, що утримається щодо прийняття за основу законопроекту з реєстр. № 5263.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проектів Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України                    (реєстр. №№ 5263, 5263-2) та проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. №5263-1) прийняти за основу відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. № 5263).

2. Запропонувати Верховній Раді України, якщо проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. № 5263) буде прийнятий за основу, скоротити строки внесення зауважень і пропозицій до законопроекту та встановити, що вони можуть бути подані до 4 листопада 2009 року включно.

3. Вважати за доцільне Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. № 5263) у п’ятницю, 6 листопада 2009 року.

4. Вважати за доцільне при підготовці проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. № 5263) Комітетом до розгляду парламентом у другому читанні врахувати законодавчі пропозиції народного депутата України Лукаш О.Л., що містяться у законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. № 5263-1), Президента України, що містяться у законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. № 5263-2), а також народного депутата України Подгорного С.П., що містяться в проекті Закону України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (щодо особливостей порядку проведення виборів Президента України) (реєстр. № 5131).

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України зі співдоповіддю з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян – народному депутату України Подгорному С.П.

ГОЛОСУВАЛИ: За” - 6 народних депутатів України, “Утримався” - 1 народний депутат України (О.Черноморов), “Не брав участі в голосуванні” - 1 народний депутат України (С.Гордієнко).

Рішення не прийнято.

 

 

2.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про Закон України “Про всеукраїнський референдум” з пропозиціями Президента України (реєстр. №1374,  від 07.07.2009 р.).

Доповідач поінформував присутніх про зміст зауважень Президента України до прийнятого Верховною Радою України 5 червня 2009 року Закону України “Про всеукраїнський референдум” та його пропозицію відхилити цей Закон як такий, що не узгоджується з нормами Конституції України, не створює належних правових гарантій для здійснення народного волевиявлення, реалізації конституційного права громадян на участь у всеукраїнських референдумах.

Він також вказав, що за узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України доцільно було б  погодитись з підсумковою пропозицією Президента України про відхилення Закону України “Про всеукраїнський референдум” при його повторному розгляді.

Підкомітет з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді України за наслідками повторного розгляду зазначеного Закону погодитися з пропозиціями Президента України та відхилити його в цілому.

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду Закону України “Про всеукраїнський референдум” з пропозиціями Президента України (реєстр. №1374) погодитися з пропозиціями Президента України та відхилити зазначений Закон в цілому.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян – народному депутату України Подгорному С.П.

       ГОЛОСУВАЛИ: За” - 5 народних депутатів України, “Утрималися” - 2 народних депутати України (О.Омельченко, О.Черноморов), “Не брав участі в голосуванні”  – 1 народний депутат України (С.Гордієнко).

Рішення прийнято.

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                       О. ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

    Секретар Комітету                                                     С.ГОРДІЄНКО

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

 

02.11.2009 року

 

 

1. Про проекти Законів:

 1.1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263 від 27.10.09 р., н.д. В.Писаренко, на заміну раніше поданого)

1.2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України (реєстр. №5263-1, від 29.10.09 р., н.д. О.Лукаш, на заміну раніше поданого)

1.3 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (реєстр. №5263-2, від 30.10.09 р., Президент України, В.А.Ющенко)

2. Про Закон України "Про всеукраїнський референдум" з пропозиціями Президента України (реєстр. №1374,  від 07.07.2009 р. )

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“5 сесія 6 скликання ”

03 грудня 2014 10:54
27 листопада 2013 15:07
27 листопада 2013 15:05
27 листопада 2013 15:03
27 листопада 2013 15:02
27 листопада 2013 15:01
27 листопада 2013 14:59
27 листопада 2013 14:58
27 листопада 2013 14:56
27 листопада 2013 14:55