ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Комітетз питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 76/08

14 жовтня 2009 року

14 год. 30 хв.

м. Київ,  вул. Садова, 3а

кім. 416

 

 

Голова Комітету Омельченко О.О.

За Секретаря Комітету Сінченко В.М.

Присутні: члени Комітету: Боднар О.Б., Ключковський Ю.Б.,  Черноморов О.М., Павленко В.В., Подгорний С.П., Трайдук М.Ф., Матвієнко А.С.

Відсутні: Гордієнко С.В., Петренко В.М., Льовочкін С.В.

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., заступник Завідувача секретаріату Комітету Данилюк О.А., головні консультанти: Бережницький Я.В., Дмитрук Л.В., Желтова О.М., Корнієнко Т.М., Шкуріна Л.Б., Юрчук Ю.А., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

Запрошені:

Усенко-Чорна Ж.І. - Заступник Голови ЦВК;

Ляхович В.А. - головний консультант відділу висвітлення діяльності Верховної Ради України (інформаційне управління);

Еттер М. - Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні;

Литвиненко О. - Національний програмний менеджер Швейцарської агенції Розвитку та Співробітництва в Україні (SDC)

Гарнець О. - Керівник проекту підтримки децентралізації в Україні DesPro;

Реміга О. - старший менеджер Програм ПРООН;

Скалій І.  - експерт із питань врядування та сталого розвитку Муніципальної програми врядування та сталого розвитку ПРООН.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. №5097, н.д. О.Лавринович, А.Портнов)

2. Про проект Постанови про перенесення чергових виборів сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад шостого скликання 27 березня 2011 року (реєстр. №4141, н.д. І.Кріль, Л.Оробець, О.Білозір)

3. Про перспективні напрямки співпраці Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва.

4. Презентація Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (ПРООН) «Ефективні моделі організації громад як шлях до реформи місцевого самоврядування».

 

***

 

Голова Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із проектом порядку денного засідання Комітету, яке призначено на 14.30, та визначитися шляхом голосування щодо його прийняття за основу та в цілому в такій послідовності питань:

1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. №5097, н.д. О.Лавринович, А.Портнов)

2. Про проект Постанови про перенесення чергових виборів сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад шостого скликання 27 березня 2011 року (реєстр. №4141, н.д. І.Кріль, Л.Оробець, О.Білозір)

3. Про перспективні напрямки співпраці Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва.

4. Презентація Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (ПРООН) «Ефективні моделі організації громад як шлях до реформи місцевого самоврядування».

 

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання комітету за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

 

Рішення прийнято.

 

 

1.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. №5097, н.д. О.Лавринович, А.Портнов).

Доповідач поінформував присутніх про те, що підкомітет розглянув проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. № 5097), внесений на заміну раніше поданого, яким пропонується призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 30 травня 2010 року, враховуючи, що положення Конституції України про п’ятирічний строк повноважень депутатів місцевих рад набрало чинності лише 25 травня 2006 року, коли депутати місцевих рад вже були обрані на чергових місцевих виборах 26 березня 2006 року.

При цьому автори проекту Постанови в пояснювальній записці посилаються на статтю 58 Конституції України, абзац другий пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), абзац другий пункту 6 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 27 травня 2008 року № 11-рп/2008, відповідно до яких дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Враховуючи Рішення Конституційного Суду України №13-рп/2009 від 4 червня 2009 року у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України, відповідно до якого Конституцією України визначені строки, на які обираються депутати до складу місцевих рад та сільські, селищні, міські голови на чергових та позачергових виборах, автори проекту пропонують встановити, що дія Постанови не буде поширюватись на депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах після 26 березня 2006 року. 

При цьому у зазначеному проекті не враховується, що депутати окремих місцевих рад були обрані на повторних виборах вже після 25 травня 2006 року, тобто у час, коли набрала чинності нова редакція частини першої статті 141 Конституції України, якою встановлено, що депутати місцевих рад обираються строком на п’ять років. Сільські, селищні, міські голови у відповідних адміністративно-територіальних одиницях були обрані на повторних місцевих виборах строком на чотири роки. Депутати ж Запорізької міської ради та Запорізький міський голова, обрані на чергових виборах 26 березня 2006 року, набули повноважень 14 червня 2006 року, у зв’язку з оскарженням рішення територіальної виборчої комісії до суду (Службова записка Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України додається).

Підкомітет з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян пропонує Комітету рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду зазначеного проекту Постанови у першому читанні прийняти його за основу.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Запропонувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. № 5097) та рекомендувати парламенту за наслідками розгляду зазначеного законопроекту у першому читанні прийняти його за основу відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України зі співдоповіддю з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян – народному депутату України С.П. Подгорному.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про проект Постанови про перенесення чергових виборів сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад шостого скликання 27 березня 2011 року (реєстр. №4141, н.д. І.Кріль, Л.Оробець, О.Білозір)

Доповідач поінформував присутніх про результати розгляду підкомітетом проекту Постанови з реєстр. №4141, яким пропонується продовжити строк повноважень сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та провести чергові вибори депутатів місцевих рад шостого скликання, сільських, селищних, міських голів 27 березня 2011 року. Він також повідомив, що Комітет Верховної Ради України з питань правової політики дійшов висновку, що даний проект Постанови не відповідає положенням Конституції України.

Підкомітет з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян  запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні проект Постанови з реєстр. №4141 відхилити.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

Ю.Ключковський запропонував присутнім звернутися до Голови ВРУ В.Литвина з проханням поінформувати Погоджувальну раду депутатських груп і фракцій, що Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування вважає за необхідне прискорити розгляд парламентом проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (реєстр. № 4177 від 24.06.2009) та невідкладно направити його до Конституційного Суду України. При цьому доцільно було б розглянути даний законопроект окремо, не пов’язуючи його з розглядом інших законопроектів, якими пропонується внесення змін до Конституції України. 

С.Подгорний, підтримуючи та розвиваючи пропозицію Ю.Ключковського, з огляду на актуальність питання вдосконалення законодавства про місцеві вибори, запропонував також звернутися до Голови Верховної Ради України В.Литвина з проханням включити до порядку денного одного з найближчих пленарних засідань Верховної Ради України розгляд законопроектів з реєстр.№1134 та №1458. Він підкреслив, що на засіданні Комітету слід розглянути всі законопроекти про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", як тільки надійдуть відповідні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати парламенту проект Постанови Верховної Ради України про перенесення чергових виборів сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад шостого скликання 27 березня 2011 року (реєстр. № 4141) за наслідками розгляду у першому читанні відхилити відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, оскільки цей проект не узгоджується з положеннями Конституції України.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України зі співдоповіддю з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян – народному депутату України С.П. Подгорному.

          ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

3. - 4 .

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Омельченка про перспективні напрямки співпраці Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та про Презентацію Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (ПРООН) «Ефективні моделі організації громад як шлях до реформи місцевого самоврядування».

О.Омельченко поінформував членів комітету про свою зустріч із Директором Представництва ПРООН в Україні Рікардою Рігер та співробітниками ПРООН.

Під час засідання Комітету обговорювались питання про тісну співпрацю Комітету з Швейцарською агенцією та Муніципальною програмою врядування щодо реформування адміністративно-територіального устрою та чіткого розподілу повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  Представники ПРООН запевнили, що надаватимуть експертну допомогу щодо проектів законодавчих актів, підсилюватимуть робочі групи комітету та ділитимуться досвідом у мобілізації громад.

 

Представники проекту  ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» відзначили, що накопичено значний досвід в 28 містах та селищах у залученні місцевих громад до розв’язання проблем місцевого розвитку. Проект ділиться досвідом з національними партнерами, серед яких Міністерство з питань  житлово-комунального господарства України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та парламентський Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Експерти проекту нагадали, що були членами робочої групи Комітету, яка проаналізувала законодавство про органи самоорганізації населення (ОСН) та розробила поправки до Закону України «Про органи самоорганізації населення», з метою розширення можливості місцевих громад створювати власні організації.
 Завдяки спільним зусиллям було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" №2108 від 21.02.2008. 14 жовтня 2009 року. Проект надає чітке визначення «неприбуткового статусу» ОСН та  спрощує процедуру реєстрації ОСН.

О.Реміга, старший програмний менеджер ПРООН представила проекти місцевого розвитку ПРООН, серед яких «Програма розвитку та інтеграції Криму», «Чорнобильська програма відродження та розвитку», «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» та «Підхід до місцевого розвитку за участі громади». Ці проекти використовують підхід за участі громади і впроваджують нові механізми участі громад, які довели свою ефективність у розв’язанні місцевих соціально-економічних проблем.

ПРООН/МПВСР навчає місцеві громади, як правильно обрати форму організації громади серед таких форм, як об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, обслуговуючий  кооператив для жителів будинків приватного сектору та громадська організація для дитячого садочку та школи. Важливо не плутати ОСН з іншими формами організацій громад та приймати рішення про форму організації на основі достовірної інформації.

М.Еттер, Директор Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в Україні розповів про допомогу Швейцарського уряду Україні для ухвалення підходу за участі громади, що здійснюється через проекти ПРООН/МПВСР та DesPro. “ШАРС сприяє децентралізації в Україні через відкриття місцевих рішень, а не копіювання закордонних моделей». Для підтримки децентралізації в Україні ШАРС підтримує розробку ефективних механізмів участі громад і виконання місцевих пілотних проектів в сільській місцевості та містах України.

О.Омельченко зазначив, що в ході зустрічі сторони досягли взаємного порозуміння щодо цілей та механізмів для посилення місцевого самоврядування та децентралізації. Він запропонував поглибити співпрацю і підписати нову угоду про партнерство між ПРООН та Парламентським комітетом в контексті нового персонального складу Комітету.

Учасники погодилися, що фінансові, законодавчі та адміністративні перешкоди до самодостатнього місцевого самоврядування можуть бути подолані на центральному рівні. Першими кроками для цього мають стати ухвалення Проекту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» та законодавче визначення чіткого розподілу повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ: продовжити співпрацю Комітету з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва в Україні та «Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку» ПРООН.

Пропозицію підтримано.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                       О. ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

    За Секретаря Комітету                                               В.СІНЧЕНКО

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

 

14.10.2009 року о 14.30

 

1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (реєстр. №5097, н.д. О.Лавринович, А.Портнов)

2. Про проект Постанови про перенесення чергових виборів сільських, селищних та міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, на один рік та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад шостого скликання 27 березня 2011 року (реєстр. №4141, н.д. І.Кріль, Л.Оробець, О.Білозір)

3. Про перспективні напрямки співпраці Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва.

4. Презентація Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (ПРООН) «Ефективні моделі організації громад як шлях до реформи місцевого самоврядування».

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“5 сесія 6 скликання ”

03 грудня 2014 10:54
27 листопада 2013 15:07
27 листопада 2013 15:05
27 листопада 2013 15:03
27 листопада 2013 15:02
27 листопада 2013 15:01
27 листопада 2013 14:59
27 листопада 2013 14:58
27 листопада 2013 14:56
27 листопада 2013 14:55