ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Комітет

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

Протокол засідання № 61/35

                                                                                     23 червня 2009 року                                                                                            09 год. 00 хв.

                                                                                      м. Київ,

                                                                                      вул. Грушевського,5

                                                                                      кулуари 3-го поверху

 

                                       

Голова Комітету Омельченко О.О.

Секретар Комітету Гордієнко С.В.

Присутні: члени Комітету: Боднар О.Б., Ключковський Ю.Б., Сінченко В.М., Павленко В.В., Подгорний С.П., Петренко В.М., Трайдук М.Ф.,

Відсутні: Черноморов О.М., Льовочкін С.В., Матвієнко А.С.

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету Малюга А.В., заступник Завідувача секретаріату Комітету Данилюк О.А., головний консультант Желтова О.М., старший консультант Федоренко Ю.В.

 

 

Запрошені:

Шевченко А. В.- народний депутат України;

Теплюк М.О. - заступник Керівника Апарату Верховної Ради України -керівник Головного юридичного управління;

Антонюк В.М. - завідувач відділу служби зв’язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Секретаріату Президента України;

Магера А.Й. - заступник Голови ЦВК.

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проекти Постанов про призначення чергових виборів Президента України:

1.1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (27 грудня 2009 року) (реєстр.№4477, н.д. А.Шевченко),

1.2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (22 листопада 2009 року) (реєстр.№4477-1, н.д. Г.Москаль),

1.3. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (17 січня 2010 року) (реєстр.№4477-2, н.д. В.Литвин).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр.№4440, н.д. Р.Князевич).

     

***

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Омельченка про проект порядку денного засідання Комітету.

Голова Комітету поінформував членів Комітету про питання проекту порядку денного засідання Комітету, запропонував внести свої зауваження та  пропозиції і підтримати проект в цілому:

УХВАЛИЛИ:

1. Розглянути проекти Постанов про призначення чергових виборів Президента України, а саме:

- проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (27 грудня 2009 року) (реєстр.№4477, н.д. А.Шевченко),

- проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (22 листопада 2009 року) (реєстр.№4477-1, н.д. Г.Москаль),

-  проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (17 січня 2010 року) (реєстр.№4477-2, н.д. В.Литвин)

та проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр.№4440, н.д. Р.Князевич).

 ГОЛОСУВАЛИ:За” -  одноголосно.

Рішення прийнято.

 

***

 

1.

  СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про розгляд питання про проекти Постанов про призначення чергових виборів Президента України:

1.1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (27 грудня 2009 року) (реєстр.№4477, н.д. А.Шевченко),

1.2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (22 листопада 2009 року) (реєстр.№4477-1, н.д. Г.Москаль),

1.3. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (17 січня 2010 року) (реєстр.№4477-2, н.д. В.Литвин).

С.Подгорний поінформував, що проектом Постанови Верховної Ради України реєстр. № 4477 від 14.05.2009, поданим народним депутатом України Шевченком А.В. пропонується призначити чергові вибори Президента України на 27 грудня 2009 року.

А.Шевченко наголосив, що стаття 85 Конституції України закріпляє за Верховною Радою України повноваження призначати вибори Президента України у строки, передбачені Конституцією. Стаття 16 Закону України «Про вибори Президента України» визначає, що вибори Президента України призначаються Верховною Радою України, яка приймає відповідну постанову.  Порядок визначення дати чергових виборів Президента України регламентує стаття 103 Конституції України. Частина п’ята цієї статті встановлює, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України. Діючий Президент України набув повноважень 23 січня 2005 року. Відповідно п’ятим роком його повноважень є 2009 рік, а останньою неділею останнього місяця цього року є 27 грудня. Автор вказав, що спираючись на наведену логіку та керуючись Конституцією і законодавством України, він вніс на розгляд Верховної Ради проект Постанови Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента України на 27 грудня 2009 року.

С.Подгорний інформував, що проектом Постанови Верховної Ради України реєстр. № 4477-1 від 18.05.2009, поданим народним депутатом України Москалем Г.Г. пропонується призначити чергові вибори Президента України на 22 листопада 2009 року. Голова підкомітету оголосив ключові тези даного проекту:

- відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить “призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією”.

- згідно частини першої статті 16 Закону України «Про вибори Президента України» вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає постанову. Частина друга статті 17 Закону України «Про вибори Президента України» визначає, що Верховна  Рада України зобов’язана призначити чергові вибори Президента України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Рішенням Конституційного Суду України від 12 травня 2009 року № 10-рп/2009 у справі № 1-25/2009 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 17 Закону України „Про вибори Президента України“ від 5 березня 1999 року № 474–ХІV в редакції Закону України від 18 березня 2004 року № 1630–ІV та Постанову Верховної Ради України „Про призначення чергових виборів Президента України“ від 1 квітня 2009 року № 1214–VI. У мотивувальні частині цього рішення Конституційний Суд, поміж іншого, відзначив: «Системний аналіз конституційних норм, які врегульовують призначення чергових виборів Президента України, вказує на те, що вони пов’язані зі встановленням строків їх проведення. За Основним Законом України Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років (частина перша статті 103); новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України (частина перша статті 104); Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України (частина перша статті 108); чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року його повноважень (частина п’ята статті 103). Таким чином, Верховна Рада України, призначаючи чергові вибори Президента України та визначаючи дату їх проведення, повинна керуватися нормами Конституції України, а саме пунктом 7 частини першої статті 85, частинами першою, п’ятою статті 103… Конституційний Суд України виходить з того, що при обчисленні строку повноважень Президента України та визначенні дати його чергових виборів повинні застосовуватися положення частин першої, п’ятої статті 103, частини першої статті 104 Конституції України…»

-  За змістом Основного Закону України та рішень КС, строк повноважень Президента України становить п‘ять років. Інавгурація чинного Президента України відбулась 23 січня 2005 року. Отже, конституційний строк його повноважень має завершитись 23 січня 2010 року. Інавгурація наступного Президента України у будь-який інший день, як раніше, так і пізніше 23 січня 2010 року буде суперечити частині першій статті 103 Конституції України. З огляду на вимоги частини першої статті 104 Конституції, згідно з якою новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, офіційне оголошення результатів виборів має відбутись не раніше 24 грудня 2009 року. Водночас, чинним законодавством про вибори Президента України передбачено проведення голосування у два тури, якщо у першому турі жоден кандидат не набрав більше 50 відсотків голосів (на сьогодні, за даними усіх соціологічних служб одержання будь-яким кандидатом у Президента перемоги у першому турі є неможливим). Так, Законом України «Про вибори Президента України» встановлено, що ЦВК офіційно оприлюднює результати виборів Президента України у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів (частина перша статті 86); якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення про проведення повторного голосування (частина третя, п‘ята статті 84); повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів (частина перша статті 85); результати повторного голосування з виборів Президента України мають бути встановлені не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня повторного голосування (частини сьома статті 85). Таким чином, для того, щоб офіційне оголошення результатів виборів відбулось не раніше 24 грудня 2009 року і не пізніше 22 січня 2010 року, необхідно, щоб результати виборів були встановлені у період 21 грудня 2009 року – 19 січня 2010 року; повторне голосування було проведено між 06 грудня 2009 року та 04 січня 2010 року; дата першого туру виборів Президента відповідно у проміжку 15 листопада – 14 грудня 2009 року.

- враховуючи, що вибори можуть відбутись виключно у неділю можливими датами виборів може бути 15 листопада, 22 листопада, 29 листопада, 06 грудня та 13 грудня 2009 року. Вибір дати виборів буде виключно час з моменту офіційного оголошення результатів виборів до дня офіційної інавгурації наступного Президента України (тобто скільки часу буде у новообраного Президента на підготовку церемонії та розсилку офіційних запрошень). З цього приводу дати 06 та 13 грудня 2009 року є неприйнятними – у майбутнього Президента не буде часу для запрошення міжнародних гостей на свою інавгурацію. До того ж абсолютно недоцільно проводити другий тур виборів акурат під новорічні свята. Найоптимальнішою датою з 15, 22 та 29 листопада є, на наш погляд, неділя, 22 листопада. Тоді другий тур виборів відбудеться 13 грудня і до Нового 2010 року країна буде знати ім‘я нового Президента.

С.Подгорний запропонував членам комітету ознайомитись з проектом Постанови Верховної Ради України реєстр. № 4477-2 від 20.05.2009, поданим народним депутатом України Литвином В.М., яким пропонується призначити чергові вибори Президента України на 17 січня 2010 року, а також доручити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування забезпечити підготовку до розгляду Верховною Радою України у першому читанні протягом першого пленарного тижня у червні 2009 року законопроекту про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (нової редакції цього Закону), передбачивши проведення виборчого процесу чергових виборів Президента України у дев'яностоденний строк.

С.Подгорний вказав, що автор, зважаючи на Рішення Конституційного Суду України №10-рп від 12 травня 2009 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 17 Закону України “Про вибори Президента України” та Постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових виборів Президента України”, цим проектом Постанови про призначення чергових виборів Президента України передбачається проведення чергових виборів Президента України у неділю, 17 січня 2010 року. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить “призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією”. Частиною п’ятою статті 103 Конституції України встановлено, що “чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України”, тобто у строки, передбачені поданим проектом Постанови. Згідно з положеннями частини другої статті 17 Закону України "Про вибори Президента України" Верховна Рада України не пізніш як за 130 днів до дня виборів приймає постанову, в якій має бути визначено дату проведення виборів Президента України з урахуванням того, що вибори призначаються на неділю. Отже, проект Постанови відповідає зазначеним конституційним та іншим законодавчим положенням. Водночас з метою уніфікації виборчих процедур та раціонального використання коштів Державного бюджету України виборчий процес чергових виборів Президента України має проводитися у 90-денний строк. У зв’язку з цим проектом Постанови передбачено відповідне доручення профільному Комітету Верховної Ради України щодо підготовки та внесення на розгляд парламенту відповідного законопроекту. Крім того, з метою забезпечення належного функціонування Державного реєстру виборців проектом передбачається також надання відповідних доручень Кабінету Міністрів України та Центральній виборчій комісії.

С.Подгорний наголосив, що Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув зазначені проекти постанов та підтримав проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України на неділю, 17 січня 2010 року (реєстр. № 4477-2) як такий, що відповідає Конституції України.

В обговоренні питання взяли участь: присутні члени Комітету, А.Шевченко.

О.Боднар ще раз вказала, що конституційний строк повноважень Президента України В.А.Ющенка має завершитись 23 січня 2010 року. Інавгурація наступного Президента України у будь-який інший день, як раніше, так і пізніше 23 січня 2010 року буде суперечити частині першій статті 103 Конституції України. З огляду на вимоги частини першої статті 104 Конституції, згідно з якою новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, офіційне оголошення результатів виборів має відбутись не раніше 24 грудня 2009 року. Таким чином, для того, щоб офіційне оголошення результатів виборів відбулось не раніше 24 грудня 2009 року і не пізніше 22 січня 2010 року, необхідно, щоб результати виборів були встановлені у період 21 грудня 2009 року – 19 січня 2010 року; повторне голосування було проведено між 06 грудня 2009 року та 04 січня 2010 року; дата першого туру виборів Президента відповідно у проміжку 15 листопада – 14 грудня 2009 року. Враховуючи, що вибори можуть відбутись виключно у неділю можливою датою виборів може - 22 листопада.

С.Подгорний теж висловив припущення щодо можливої дати виборів Президента України 22 листопада, але вказав на те, що у разі прийняття відповідної постанови Верховної Ради України, дана дата може бути визнана не конституційною і Президент України В.А.Ющенко буде виконувати повноваження ще певний час.

О.Омельченко вніс пропозицію проголосувати представлені проекти Постанов почергово та визначитись сигнальним голосуванням для прогнозування результатів голосування.

Пропозиція 1:

1.      Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови реєстр. № 4477, поданий народним депутатом України Шевченком А.В., призначивши чергові вибори Президента України на 27 грудня 2009 року.

ГОЛОСУВАЛИ:Утрималися” -  одноголосно.

Пропозицію не підтримано.

 

Пропозиція 2:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 4477-1, поданий народним депутатом України Москалем Г.Г., призначивши чергові вибори Президента України на 22 листопада 2009 року.

ГОЛОСУВАЛИ: “За ” - 5 народних депутатів України, “Утрималися” - 4 народних депутати України.

Пропозицію не підтримано.

Пропозиція 3:

ГОЛОСУВАЛИ: “За ” - 5 народних депутатів України, “Утрималися” - 4 народних депутати України (О.Омельченко).

Пропозицію підтримано.

Пропозиція 3:

1.      Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 4477-2, поданий народним депутатом України Литвином В.М., призначивши чергові вибори Президента України на 17 січня 2010 року.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - 8 народних депутатів України, “Проти” - 1 народний депутат України (О.Боднар)

Пропозицію підтримано.

 

Підсумовуючи результати сигнального голосування, О.Омельченко наголосив, що члени Комітету визначились щодо двох проектів постанов, а саме: реєстр. №4477-1 та реєстр. №4477-2.

УХВАЛИЛИ:

1. Беручи до уваги результати сигнального голосування щодо двох проектів постанов, а саме: реєстр. №4477-1 та реєстр. №4477-2, зазначивши, що з перевагою в 3 голоси підтримано проект постанови реєстр. №4477-2, члени комітету підтримали призначення чергових виборів Президента України на неділю, 17 січня 2010 року та проект постанови реєстр. №4477-2.

Рішення прийнято.

 

2.

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.Подгорного про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр.№4440, н.д. Р.Князевич).

Доповідач С.Подгорний поінформував присутніх про те, що підкомітет з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр. № 4440 від 22.05.2009), поданий народним депутатом України Р.Князевичем.

Проектом Закону пропонується прийняти нову редакцію Закону України “Про вибори Президента України”, якою передбачається виправити недоліки та вдосконалити положення Закону України „Про вибори Президента України”.

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України у своєму висновку щодо законопроекту зазначає, що він внесений без фінансово-економічного обґрунтування, що порушує вимоги частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило зауваження до окремих положень законопроекту та дійшло узагальнюючого висновку, що за результатами розгляду у першому читанні він може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Підкомітет пропонує комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про вибори Президента України” (реєстр. № 4440) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про вибори Президента України” (реєстр. № 4440) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України.

2. З огляду на актуальність законопроекту та необхідність ухвалення його під час роботи четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, керуючись статтею 50 Регламенту Верховної Ради України, запропонувати Верховній Раді України скоротити строки подання пропозицій і поправок до законопроекту та встановити останній термін подання таких пропозицій і поправок - 1 липня 2009 року включно.

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України зі співдоповіддю з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян - народному депутату України Подгорному С.П.

ГОЛОСУВАЛИ:За” - 7 народних депутатів України, “Утримався” - 1 народний депутат України (С.Гордієнко), “Проти” - 1 народний депутат України (О.Боднар).

Рішення прийнято.

 

 

 

 

 Голова Комітету                                                      О. ОМЕЛЬЧЕНКО

 

 

 

     Секретар Комітету              ________________      С.ГОРДІЄНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ

24.06.2009 року

 

1. Про проекти Постанов про призначення чергових виборів Президента України:

 

1.1. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (27 грудня 2009 року) (реєстр.№4477, н.д. А.Шевченко),

1.2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (22 листопада 2009 року) (реєстр.№4477-1, н.д. Г.Москаль),

1.3. Про проект Постанови про призначення чергових виборів Президента України (17 січня 2010 року) (реєстр.№4477-2, н.д. В.Литвин).

 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр.№4440, н.д. Р.Князевич).

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“4 cесія 6 скликання ”

25 грудня 2013 17:27
25 грудня 2013 17:24
27 листопада 2013 14:43
27 листопада 2013 14:35
27 листопада 2013 14:33
27 листопада 2013 14:29
27 листопада 2013 14:28
27 листопада 2013 14:25
27 листопада 2013 14:24
27 листопада 2013 14:23