Стенограма

Опубліковано 20 09 2023

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань організації державної влади,

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

20 вересня 2023 року

Веде засідання голова Комітету ШУЛЯК О.О.

 

ГОЛОВУЮЧА. Шановні колеги, доброго ранку! Я пропоную розпочинати, тому що у нас засідання через годину. Я всіх вітаю.

Нагадую, що склад нашого комітету становить 25 народних депутатів. У відповідності до статті 44 Закону України про комітети засідання комітету є повноваженим, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні сьогодні присутні 15 народних депутатів. Нагадую, колеги, що в цілях безпеки прямої трансляції на ютуб-каналі комітету не буде і в разі технічної можливості засідання буде записано та викладено на сайт комітету згодом.

Секретар комітету Дмитро Ісаєнко буде на засіданні, він попереджав, із запізненням. Тому пропоную до моменту його присутності визначити секретарем сьогоднішнього засідання народного депутата. Пан Олег Дунда, ви не проти?

 

ДУНДА О.А. Проти.

 

ГОЛОВУЮЧА. Проти.

 

Олександр Качура.

 

_______________.  Качура – за.

 

КАЧУРА О.А. ... (Не чути) звісно, зробив би самовідвід, але після Олега Дунди ...(Не чути).

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Олександре.

Тоді в нас секретар сьогоднішнього засідання визначений народний депутат пан Олександр Качура.

Колеги, наше засідання є повноважним, розпочинаємо його. І пропонується прийняти порядок денний за основу та в цілому з урахуванням пропозицій щодо зміни черговості, пропонуємо спочатку проекти закону, які розглядаються в підкомітеті пані Аліни Загоруйко, 4070 і так далі.

Якщо немає інших пропозицій, підтримуємо і...

 

ДУНДА О.А. Пані голово, є пропозиція.

 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте.

 

ДУНДА О.А. Пропозиція додати до порядку денного, в нас уже кілька місяців був розглянутий на підкомітеті пані Аліни законопроект стосовно так званої публічної люстрації ОПЗЖ 9081 та альтернативні, до речі, які підписували всі наші члени, в тому числі… В мене  пропозиція додати до порядку денного сьогодні і розглянути ці законопроекти.

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, давайте за основу порядок денний, потім будемо додавати.

Колеги, будь ласка, прошу підтримати і проголосувати.

За – 15. За основу порядок денний прийнято.

Колеги, я нагадую, що ми зараз будемо працювати 50 хвилин. Пан Олег Дунда, якщо ми зараз будемо ставити на голосування вашу пропозицію, додати. Але, колеги, ми можемо не встигнути сьогодні все це розглянути, там не один законопроект. Немає основних авторів, немає Безгіна, не запрошені інші автори, альтернативних законопроектів.

 

ДУНДА О.А. Я думаю, що автори з'являться і їх представлять, тим більше, що в цих законопроектах є члени комітету, які підписувалися і можуть представити.

 

ГОЛОВУЮЧА. Звичайно, я просто хотіла би, щоб були всі…

 

ДУНДА О.А. Тому прошу поставити, а там як…

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, будь ласка, за пропозицією Олега Дунди сьогодні включити до порядку денного… Які законопроекти, пане Олег?

 

ДУНДА О.А. Пакет законопроектів. Основний – 9081. Це стосовно обмеження участі осіб, пов'язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена, в управлінні державою. Та альтернативні до нього, пакетом.

 

ГОЛОВУЮЧА. Які номери законопроектів?

 

ДУНДА О.А. 9081, 9081-1 і 9081-2.

 

ГОЛОВУЮЧА. Три законопроекти. Колеги, ставимо на голосування пропозицію Олега Дунди включити до порядку денного розгляд цих законопроектів. Будь ласка, голосуємо.

За – 16. Рішення прийнято. Включено до порядку денного.

Колеги, переходимо до розгляду проекту Закону України про внесення змін до статті…. (Шум у залі)

 Я вибачаюсь, переходимо до голосування в цілому за порядок денний. Прошу підтримати і проголосувати.

За – 18. Рішення прийнято.

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект Закону про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстраційний номер 4070), автори: Клочко, Безгін, Корнієнко.

Прошу… В нас немає пана Андрія Клочка. Від авторського колективу хто буде представляти законопроект? Тоді прошу до слова заступника голови комітету, голову підкомітету Загоруйко Аліну Леонідівну, прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую, пані голово.

Доброго дня, шановні колеги! Я думаю, що тут якихось заперечень зі сторони головного автора Андрія Клочка не буде, тому що у нас було засідання підкомітету, ми розглядали цей законопроект, він на підкомітеті був присутній, особливих заперечень, взагалі ніяких заперечень з його сторони не було.

Колеги, сьогодні я виношу чотири пропозиції, які стосуються чотирьох законопроектів. От перший з них ми зараз і розглядаємо, реєстраційний номер 4070. Це законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій.

Даний законопроект було розроблено у зв'язку з необхідністю вдосконалення виборчого законодавства в частині завдань органів Національної поліції України щодо цілодобової охорони приміщень виборчих комісій і виборчих бюлетенів з одночасним врахуванням необхідності виконання інших покладених на цей правоохоронний орган завдань з підтримки публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і свобод людини від протиправних посягань.

Що ж пропонується цим законопроектом? Пропонується внести зміни до статті 61 Виборчого кодексу в частині строку, з якого органами Нацполіції буде забезпечуватися цілодобова охорона приміщень дільничних виборчих комісій, а також у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії органів ведення державного реєстру виборців. І пропозиція полягає в тому, щоб цей період охорони скоротити з восьми до трьох днів до дня голосування. Таким чином охорона органами Національної поліції України приміщень дільничних виборчих комісій буде здійснюватися з моменту утримання ними від виборчих комісій вищого рівня виборчих бюлетенів в упаковці підприємства виготовлювача.

Але, опрацювавши цей законопроект, слід зазначити, що стаття 61 –  це загальна стаття, яка не містить деталізації щодо відповідних процедур по кожному з типів виборів, передбачених Виборчим кодексом. Водночас кодекс містить спеціальні норми, які конкретизують, які саме об'єкти та у які терміни охороняються поліцією. Також варто наголосити, що кодексом, залежно від виду виборів та рівня виборчих комісій, передбачено різні строки передачі і відповідно зберігання виборчих бюлетенів під охороною поліції у приміщеннях виборчих комісій.

Беручи до уваги ці та інші зауваження, які були висловлені у висновку ГНЕУ, підкомітет рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстраційний номер 4070), поданий народним депутатом України Клочком та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

Прошу колег підтримати пропозицію підкомітету.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Аліна, дякую.

Чи бажають виступити члени комітету, задати питання? Чи бажають виступити запрошені? Немає.

Тоді переходимо до пропозиції рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстраційний номер 4070) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання визначити народного депутата України Аліну Загоруйко.

Прошу підтримати та проголосувати.

За – 19. Рішення прийнято.

Наступне питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства (реєстраційний номер 4117). Автори – Загоруйко та інші.

Прошу до слова заступника голови комітету, голову підкомітету Загоруйко Аліну Леонідівну від авторського колективу представити проект і сповістити рішення підкомітету.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую.

Шановні колеги, прошу звернути увагу, що законопроект за реєстраційним № 4117 - про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства, цей законопроект мого авторства, тут, бачите, немає ніякої дискримінації, перший законопроект Клочка відхилили, зараз буду пропонувати і свій законопроект відхилити, цей законопроект був розроблений в зв'язку із необхідністю законодавчого врегулювання особливостей організації, підготовки і проведення виборів у період дії карантину.

Також законопроектом пропонувалося вдосконалити окремі положення Виборчого кодексу, які спрямовані на спрощення процедури реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій, забезпечення належної охорони громадського порядку та інші моменти.

Але відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року за номером 651 про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким з 1 липня поточного року на всій території України відмінено карантин, встановлений з метою запобігання поширенню цієї хвороби.

Як бачите, карантину вже немає, відповідно розгляд парламентом даного законопроекту втрачає свою актуальність. Тому підкомітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України (за реєстраційним 4117), поданий народним депутатом України Загоруйко та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

Прошу колег підтримати цю пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Аліно.

Чи бажають виступити члени комітету, можливо, задати запитання? Немає. Чи бажають виступити запрошені? Якщо ні, тоді переходимо до пропозицій.

Перше. Рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів щодо особливості організації підготовки та проведення виборів в період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства (реєстраційний номер 4117) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

Друге. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити народного депутата України Аліну Загоруйко.

Прошу  підтримати та проголосувати.

За – 20. Рішення прийнято. 

Переходимо до  наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій (реєстраційний номер 6014), автор – Шуфрич.

Прошу до слова заступника голови комітету, голову підкомітету Загоруйко Аліну Леонідівну і прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую.

Шановні колеги, як бачите, як розумієте, у автора є, мабуть, об'єктивні причини, щоб не бути присутнім на сьогоднішньому засіданні. Проте цей законопроект такого ж змісту нашим комітетом вже відхилявся відповідно. Коротко про його суть.

Суть законопроекту зводиться до того, що надати можливість народним депутатам України бути присутніми на засіданнях виборчої комісії у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування.

Законопроектом пропонується внести змін до статті 36 Виборчого кодексу щодо розширення переліку осіб, які мають право бути  присутніми на засіданнях виборчих комісій без запрошення чи дозволу, доповнивши його народними депутатами України. Знову ж таки нагадую, що ідентичний законопроект нами вже було відхилено, але його автор зареєстрував знову.

Підкомітет під час обговорення взяв до уваги, що відповідно до Виборчого кодексу народні депутати не є суб'єктами виборчого процесу. Також Верховна Рада України не здійснює контроль чи будь-яких наглядових повноважень у виборчому процесі, тому така законодавча ініціатива є необґрунтованою. До того ж обмеження кола відповідних суб'єктів спрямовано на забезпечення, зокрема, реалізації виборчих прав громадян України, належної організації роботи виборчих комісій, правопорядку в день голосування, під час підрахунку голосів виборців та встановлення результатів виборів, а також унеможливлення, забороненого частиною четвертою статті 32 кодексу, втручання в діяльність виборчих комісій. Також кодексом належної практики у виборчих справах визначено, що лише транспарентність, неупередженість і незалежність від політично вмотивованого маніпулювання забезпечить належне керування виборчим процесом від початку передвиборчої кампанії до закінчення обробки результатів виборів. І саме для цього мають утворюватися незалежні виборчі комісії.

Враховуючи все сказане, підкомітет прийняв рішення рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій за реєстраційним номером 6014, поданий народним депутатом України Шуфричем, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Прошу колег підтримати мою пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Аліно.

Чи бажають виступити члени комітету? Чи бажають виступити запрошені? Не бажають.

Переходимо до пропозицій. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій (реєстраційний номер 6014) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Співдоповідачем на пленарному засіданні зазначеного питання визначити народного депутата України Аліну Загоруйко.

Прошу підтримати та проголосувати.

За – 19. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гарантованого включення до виборчих списків учасників бойових дій (реєстраційний номер 7405), народний депутат Георгій Мазурашу.

Чи є на засіданні пан Георгій Мазурашу? Секретаріат, ви ж запрошували всіх? 

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА.  Запрошували, немає пана Мазурашу. Якщо так, прошу тоді до слова заступника голови комітету голову підкомітету Загоруйко Аліну Леонідівну, прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую.

Шановні колеги, власне, цей законопроект за реєстраційним номером 7405  це був той законопроект, який на засіданні підкомітету викликав найбільшу дискусію. Але  дискусія була активна, обговорення було активне, але суть цієї дискусії звелася до єдиної позиції підкомітету.

Що стосується законопроекту. Автор законопроекту зазначає, що цей проект спрямований на забезпечення  гарантованого представництва   у радах різного рівня учасників бойових дій, тобто війни проти росії, які мають великий рівень довіри в суспільстві і відповідно моральне право впливати на управління державою, регіонами та громадами.

Фактично проектом пропонується закріпити поряд з гендерною квотою квоту для військових, а саме: не менше  двох учасників бойових дій в кожній п'ятірці виборчого списку політичної партії. Така вимога стосується як парламентських виборів, так і місцевих.

Якщо ми допустимо і грубо порахуємо, то в уявленні автора виборчі списки на наступні парламентські вибори мають виглядати приблизно так: 180 кандидатів жіночої статі, 180 кандидатів учасників бойових дій і 90 кандидатів інших. Це я вам просто так для загального розуміння показала картинку.

Підкомітет детально обговорив даний законопроект. По-перше, з точки зору конституційних прав і принципів, зокрема щодо рівного виборчого права та певних цензів, жодних обмежень для військовослужбовців не існує щодо реалізації свого активного та пасивного виборчого права. Нагадую ще раз, жодних обмежень. Всі військовослужбовці мають право і балотуватися, і голосувати.

По-друге, така обов'язкова квота може призвести до того, і, на жаль, такі випадки траплялися щодо гендерної квоти, що кандидатів з числа учасників бойових дій будуть брати до списків лише задля того, аби заповнити цю квоту, а потім будуть просити писати заяви про відмову від мандату, щоб заходив інший потрібний кандидат.

По-третє, норми законопроекту не містять положень, якими б визначався механізм перевірки Центральною виборчою комісією чи територіальною виборчою комісією наявності в кандидата у депутати статусу учасника бойових дій у зв'язку із військовою агресією проти України.

Від себе я ще коротко хотіла би всіх нас закликати до того, що давайте все-таки поважати наших захисників і не намагатися втягувати їх в можливі маніпуляції і не плодити популізм  на їхніх іменах.

Колеги, беручи до уваги всі аргументи, підкомітет ухвалив рішення рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гарантованого включення до виборчих списків учасників бойових дій, внесений народним депутатом України Мазурашу (за реєстраційним 7405), за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

Дякую за увагу. Прошу колег підтримати дану пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Аліна.

Чи бажають виступити члени комітету, задати запитання? Можливо, бажають виступити запрошені? Не бажають.

Переходимо до пропозицій. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гарантованого включення до виборчих списків учасників бойових дій (реєстраційний номер 7405) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити народного депутата України пані Аліну Загоруйко. Прошу підтримати і проголосувати.

За – 17. Рішення прийнято.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради (реєстраційний номер 9520), автори – Гнатенко і Юрченко.

Чи присутні у нас на засіданні автори проекту? Я знаю, що Гнатенко начебто там відкликав свій голос. Немає Юрченка, Гнатенка? Немає нікого.

Тоді я прошу до слова першого заступника голови комітету Лозинського Романа Михайловича. Прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Вітаю, колеги! На засіданні підкомітету ми розглянули проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, поданий народними депутатами України Гнатенком та Юрченком (реєстраційний номер 9520).

На засіданні підкомітету його члени висловили, жаль, що авторів не було, ми не могли заслухати авторів законодавчої ініціативи. Дуже прикро, що сьогодні теж цього зробити ми не можемо. Тому що незважаючи на пояснювальну записку законопроекту, Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув цей законопроект на своєму засіданні і дійшов до висновку, що він не відповідає міжнародно-правовим нормам.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, висловило до нього низку концептуальних зауважень, власне, не технічних, а концептуальних.

І також Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад за результатами розгляду цього законопроекту вважає за необхідне його відхилити як такий, що, на думку асоціації, суперечить Конституції України та Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Тому на підкомітеті було прийнято рішення відхилити даний законопроект і співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України комітет визначив народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталія Юрійовича Безгіна.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Романе, дякую.

Чи є бажання виступити? Є бажання, будь ласка, пан Микиша.

 

МИКИША Д.С. Дякую.

Досить контраверсійний, звичайно, законопроект. Мабуть, багатьом з нас подзвонили представники місцевих рад і запитали, що це таке. Насправді норми дуже-дуже цікаві. І чому мені особисто хотілось би поспілкуватись з авторами законопроекту саме тут, у залі комітету, бо кому саме алаверди робили автори цієї законодавчої ініціативи? Бо вони виписані таким чином, що… Там написано так, що якщо військова адміністрація, то розпускається рада. Яка рада – невідомо. Тобто ми утворюємо Донецьку військову обласну адміністрацію – і розпускаємо всі ради в країні. Ну, досить цікаві новели, звичайно.

Хотілось поспілкуватися, дійсно, особливо нам на підкомітеті хотілося, можливо, сьогодні, але цього не сталося. Автор законодавчої ініціативи відкликав свій… заяву написав про відкликання, але до нас ще, до комітету, я так розумію, ця заява не дійшла. І тому вважаю за необхідне якраз, щоб ми комітетом показали свою позицію, відхилили остаточно те, що було запропоновано, бо це вже взагалі ні в які рамки, ні в які ворота.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Дмитре.

Будь ласка, пан Роман Лозинський.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Так, власне, ми на підкомітеті говорили про важливість відхилити цей законопроект рішенням нашого комітету. Незважаючи, що автори законодавчої ініціативи десь усвідомили, можливо, я думаю, не без допомоги зовнішньої, що ідеї і новели – вони катастрофічні і абсолютно абсурдні, і важливо, щоб всі органи місцевого самоврядування, які слідкують за діяльністю нашого комітету, розуміли ту нашу чітку позицію, що тут одноголосне рішення буде чітке, жодні такі норми пройти наш комітет не зможуть.

Тому однозначно відхиляємо цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Романе. Я думаю, що, пан Дмитре, дзвонили на минулому тижні там всім, телефони були у всіх червоні, тому що не розуміли, що ця ініціатива взагалі означає. (Загальна дискусія)

Дякую, Олександре. Мені також дзвонили з запитаннями, навіщо я подала такий законопроект. І всім рекомендуємо більш уважно читати сайт Верховної Ради, який, до речі, зараз відкритий, стосовно всіх питань.

Колеги, якщо немає бажань виступати запрошеним і іншим членам комітету, переходимо до голосування за пропозицію. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради (реєстраційний номер 9520) за результатами розгляду в першому читанні відхилити. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Віталія Безгіна. Прошу підтримати і проголосувати.

За – 20. Рішення прийнято.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язковості навчання державних службовців основ кібербезпеки) (реєстраційний номер 9268), автори – Олександр Федієнко, Ігор Васильєв та інші.

Шановні колеги, чи є на засіданні пан Олександр Федієнко? Я не бачу пана Олександра. Хто, може, ще є з авторського колективу? Пан Ігор Васильєв, може, ви будете представляти?

Переходимо до надання слова голові підкомітету Чорному Дмитру Сергійовичу. Прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЧОРНИЙ Д.С. Шановні колеги, на своєму засіданні 20 вересня 2023 року підкомітет з питань державної служби розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язковості навчання державних службовців основ кібербезпеки) (реєстраційний номер 9268).

Підкомітет на своєму засіданні 20 вересня прийняв рішення та рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради  України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язковості навчання державних службовців основ кібербезпеки) (реєстраційний номер 9268), поданий народним депутатом України Федієнком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Дмитре.

Чи є бажання виступити іншим членам комітету, задати питання? Чи бажають виступити запрошені?

Пане Дмитре, я ще хотіла б, в нас керівник НАДС пані Алюшина зараз не могла бути присутня на нашому засіданні, я б хотіла для членів комітету, щоб ви сповістили рішення також НАДС стосовно цього законопроекту.

 

ЧОРНИЙ Д.С. На підкомітеті я оголошував вже. Дивіться, якщо коротко, то НАДС не підтримує даний законопроект, посилаючись на те, що в чинних нормах законодавства вже є обов'язкове питання навчання кібербезпеці наших держслужбовців. І, більше того, вони загострюють нашу увагу на тому, що отримання нового державного сертифікату, воно більш, скажемо так, призведе до зриву проведення конкурсів, тому що не всі люди, які будуть приймати участь на конкурсах, будуть подавати ці сертифікати.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Дмитре.

 

ЧОРНИЙ Д.С.  Лист… Дивіться, сам лист від НАДС я надіслав також в чат, бо він сьогодні якби…

 

ГОЛОВУЮЧА. В чаті комітету є лист НАДС, він досить великий, я б просила би ознайомитись всіх членів комітету перед прийняттям рішення стосовно відхилення.

Інші органи наші центральної виконавчої влади, Мін'юст –  позиція. Немає, да, представників Мін'юсту?

Тоді, будь ласка, пан Олександр Качура.

 

КАЧУРА О.А. Шановні колеги, ми провели дискусію на нашому засіданні підкомітету насправді. Я вважаю, що проблема актуальна, тут питання – як її реалізувати. Тому також була пропозиція, яка не набрала необхідної кількості голосів, про те, щоб відправити на доопрацювання авторам цієї законодавчої ініціативи. Тому прошу також розглянути цю пропозицію в разі, якщо перша пропозиція не набере необхідної кількості голосів, ту, яку визначив підкомітет.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Олександре.

Якщо… Бачу, перша була Лариса Білозір.  

 

БІЛОЗІР Л.М. Дивіться, якщо НАДС вже чітко сказало, що це є в законодавстві і навчання потрібне, і можливе. І нам ще захаращувати і так проблемні питання з державною службою, йдуть з державної служби все більше людей ніж претендують, і мати ще сертифікат по кібербезпеці, я думаю, що відповідні органи мають цим займатися. А якщо ми хочемо держслужбовців навчити, це треба робити після прийому на роботу. Тому я хочу ще раз попросити колег проголосувати про відхилення цього законопроекту.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Лариса.

Будь ласка, пан Лозинський.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. У нас на підкомітеті не було дискусії підтримати за основу чи в цілому, була дискусія відхилити чи на доопрацювання. Це важливо. Тобто ми всі визначились, що приймати в такому вигляді зараз недоречно, але була позиція в тому числі про доопрацювання цього законопроекту. Моя позиція – за доопрацювання, а не відхилення, я поясню чому. Тобто у нас загалом є тема "кібербезпека" надзвичайно актуальною. В якій спосіб це втілити в життя аби не добивати державну службу тими процедурами, які зможуть через складність їх проходження зменшувати мотивацію долучення до держслужби, це треба думати і працювати. Доопрацювання означає думати і працювати. Відхилення означає забути і йти дальше. Мені здається, що доопрацювання, воно нікому не зашкодить точно. І в нас була навіть пропозиція спочатку розглядати доопрацювання. Я переконаний якби на підкомітеті було за доопрацювання, то воно би набрало достатньої кількості голосів. Тому, шановні члени комітету, комітет зараз приймає рішення.

Підкомітет пропонує відхилити, але це не було одноголосне рішення, це було рішення з невеликою перевагою мінімальною. Тому є пропозиція не підтримувати відхилення цього законопроекту, а підтримати його доопрацювання тим самим дати можливість темі жити, працювати і шукати ефективні механізми. Тому що питання кібербезпеки в державній службі воюючої країни чи країни після перемоги, це точно не те питання, яке треба просто так легко відхилити, забути і запити холодною водою. Прохання не голосувати за відхилення, а за доопрацювання.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Будь ласка, вам слово. Представтесь, будь ласка.

 

МЯЛКОВСЬКИЙ Д.В. Добрий день. Мене звати Данило Мялковський,  директор департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв'язку. Я дуже дякую за запрошення, яке було нещодавно надіслано на адресу Держспецзв'язку. Наша державна служба є єдиним державним органом, який має право ексклюзивно в Україні брати участь у формуванні та забезпечувати реалізацію державної політики у сфері кіберзахисту.     

Одним з  основних моментів, на яких ми наразі зосередилися, – це розгортання великої навчальної програми, в тому числі для державних службовців. Станом на сьогоднішній день ми маємо велику армію державних службовців, які отримують відповідно до схем посадових  окладів відповідні коефіцієнти 1,2 і в деяких державних органах 1,3 за те, що вони  безпосередньо виконують завдання із забезпечення кіберзахисту систем і безпеки  інформації.

Тому, на мій погляд, я підтримую попереднього виступаючого, щоб не забути, а направити на доопрацювання, якщо комітет дійшов до висновку про зняття цього законопроекту, все ж таки доопрацювання. Тому що це питання має мати нормативне підґрунтя задля того, щоб люди постійно працювали над удосконаленням своїх знань і навичок у сфері кібербезпеки.

Тому, починаючи з кібергігієни, а в подальшому вже ті керівники, які будуть очолювати відповідні підрозділи, які забезпечують кіберзахист та захист інформації, отримували відповідну надбавку за підтвердженими сертифікатами знаннями у цій сфері.

Дуже дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую вам.

Будь ласка, Дмитро Чорний.

 

ЧОРНИЙ Д.С. Шановні колеги, також я хотів би наголосити, що в листі НАДС говориться про те, що у Вищій школі публічного управління та регіональних центрах підвищення кваліфікації впродовж 2022 року пройшли навчання з питань кібербезпеки 7 тисяч 733 публічних службовці, упродовж першого кварталу 2023 року 3 тисячі 702. Тобто робота по кібербезпеці, вона йде і без обов'язкових сертифікатів. 

А якщо повертатись до теми про ці сертифікати, то давайте подивимося висновок ГНЕУ, в якому вони нашу увагу також звертають на те, що, наприклад, є такі питання, як боротьба з корупцією, є питання європейської та євроатлантичної інтеграції, питання застосування міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту, дій в екстремальних ситуаціях і тощо. І ці всі питання також можуть виникнути з отриманням сертифікатів. Тому, якщо ми зараз тему, будемо плодити ці сертифікати, то нічого  хорошого для державної служби не вийде.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Дмитре.

Будь ласка, Роман Лозинський.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Власне, повертаючись до виступу голови підкомітету щойно про плодіння сертифікатів. Саме тому  дискусія на підкомітеті не була про те, щоб підтримати чи не підтримати даний законопроект, точніше, підтримати за основу чи в цілому, а про доопрацювання. Тому що доопрацювання –  це шлях, який може сказати, сертифікати – недієвий засіб, засіб, який адмініструвати буде настільки складно і операційно дорого, що ми собі цього не можемо зараз дозволити в такій формі, і доопрацювання означає знайти іншу форму. Ми дамо можливість шукати цю іншу форму, якщо ми визначилися на підкомітеті, що сертифікат – це недієвий інструмент на цьому етапі. Зараз мова не про підтримання чи підтримання в цілому, а про доопрацювання. Давайте ми не будемо просто це косити, є автор законодавчої ініціативи, нехай працює.

Якщо для НАДС це зараз адмініструвати складно, то залучіть експертів зовнішніх, реальних, нормальних, не завжди формально за посадою, а реальних експертів у цій сфері. Ми не можемо зараз такі законодавчі ініціативи просто відкидати, тому що вони не працюють. Не працюють –  на доопрацювання. Дуже простий механізм.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Будь ласка, пан Ігор Васильєв.

 

ВАСИЛЬЄВ І.С. Долучуся до дискусії. Взагалі немає питань чи потрібна кібербезпека в країні, чи непотрібна. За час повномасштабного вторгнення особливо збільшилася кількість кібератак, і всі розуміють наскільки важливо зберігати дані у вірному форматі і підходити до цього виважено і професійно. Тому підтримаю питання відправити цей законопроект на доопрацювання для того, щоб знайшли вірну концепцію, як це реалізувати для того, щоб покращити кіберзахист нашої країни і відповідно чиновників.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Чи є представники у нас сьогодні НАДС? Сосновський Євген Олегович у нас присутній на засіданні? Немає.

Колеги, тоді ми переходимо безпосередньо до голосування. Я нагадую, що пан Дмитро Чорний вже сповістив рішення підкомітету, і є пропозиція голосувати.

Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо обов'язковості навчання державних службовців основ кібербезпеки) (реєстраційний номер 9268) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити народного депутата України Дмитра Чорного.

Прошу підтримати і проголосувати, колеги.

За – 12. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступних питань, які розглядаються на нашому засіданні. Про перейменування села Сухий Овраг...

 

ДУНДА О.А. Пані голово, ми не завершили цей розділ  законопроектом 9081. Вибачте, це основний розділ.

 

ГОЛОВУЮЧА. А ми не змінювали черговість, вибачте, поставили останнім питанням. Все розглянемо, не переживайте, пане Олеже.

Колеги, переходимо все ж таки до питання розгляду про перейменування села Сухий  Овраг Криворізького району Дніпропетровської області на село Сухий Яр.

Я прошу до слова першого заступника голови комітету Лозинського Романа Михайловича, прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Колеги, село Сухий Овраг входить до складу Миколаївської селищної територіальної громади Березівського району Одеської області та знаходиться на відстані 20 кілометрів від її адміністративного центру селища міського типу Миколаївка. На сьогодні в населеному пункті проживає 34 особи. Наш комітет розглядає всі рішення і нам важливий кожен населений пункт, в тому числі Сухий Овраг.

Мешканці ініціювали відповідно до законів України по процедурі, і Миколаївська селищна рада з метою приведення у відповідність до правопису стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назви села, що має російськомовний характер.

Український інститут національної пам'яті підтримує. Інститут української мови НАН України підтримує, підкомітет підтримує.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Романе.

Чи бажають виступити члени комітету, задати питання?

 

_______________ Голосуємо.

 

ГОЛОВУЮЧА. Голосуємо.

Пропозиція підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр та доручити народним депутатам України членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр прийняти в цілому.

Доручити виступити на пленарному засіданні народному депутату України Віталію Безгіну.

Прошу підтримати і проголосувати.

За – 20.  Рішення прийнято.

Наступне питання порядку денного: про перейменування села Першотравневе Білоцерківського району Київської області на село Травневе. Знову прошу до слова першого заступника голови комітету Лозинського Романа Михайловича та прошу сповістити рішення підкомітету.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Шановні колеги, тут прошу звернути вашу увагу, тому що підкомітет пропонує не підтримувати подання Київської обласної ради щодо перейменування села Першотравневе Білоцерківського району Київської області на село Травневе. Чому? Це село не має історичної пам'яті. 1992 рік, достатньо молоде, і село Першотравневе було засновано на базі колгоспу… радгоспу, точніше, радгоспу Першотравневе. Відповідно дискусія на підкомітеті була в такому ключі, що це саботаж законів України про декомунізацію, про деколонізацію, переназвати в такий спосіб.

Інститут української мови НАН не підтримує, тому що це в корені залишається Травневе. І підкомітет пропонує не підтримувати таке перейменування. Це був консенсус. Пропозиція таким консенсусом це рішення не підтримувати і на засіданні комітету.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Романе.

Переходимо до голосування пропозиції не підтримувати подання Київської обласної ради щодо перейменування села Першотравневе Білоцерківського району Київської області на село Травневе. Копії цього висновку комітету надіслати до Київської обласної ради.

Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати.

За – 18 Рішення прийнято.

Наступне питання порядку денного: про затвердження складу робочої групи нашого комітету з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (реєстраційний номер 6458).

Колеги, ви мали змогу завчасно ознайомитись зі складом робочої групи. Чи бажають виступити члени комітету? Можливо, бажають виступити запрошені?

Якщо таких бажань немає, переходимо до голосування за пропозицію затвердити склад робочої групи комітету з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (реєстраційний номер 6458). Прошу підтримати і проголосувати.

За – 20. Рішення прийнято.

Переходимо до питання, яке вніс до порядку денного сьогоднішнього засідання пан Дунда. Пропонується спочатку заслухати авторів проектів законів: 9081, 9081-1, 9081-2. Потім заслухати обов'язково рішення підкомітету, який проводила Аліна Загоруйко. І потім будемо приймати рішення по кожному законопроекту окремо.

Будь ласка, чи є автори законопроекту 9081? Я бачу, що є. Будь ласка, до слова, пані Галино.

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є. Шановні колеги, всім доброго дня! Мене звуть Галина Янченко. Я народний депутат від партії "Слуга народу".

Власне, півтора року, більше ніж півтора року, триває абсолютно загарбницька окупаційна війна кремлівського режиму проти України. В цей час наші захисники, наші правоохоронці, в тому числі які зараз не можуть в повному обсязі розслідувати кримінальні справи, в тому числі проти зрадників, колаборантів, іншого роду кремлівської агентури, захищають нас на фронті.

Що в цей час робить Верховна Рада? Верховна Рада час від часу реєструє певні законопроекти, які покликані, власне, покласти край кремлівській агентурі. Зокрема, в лютому я і ще ряд колег зареєстрували законопроект 9081, який забороняє всім депутатам всіх рівнів від заборонених партій, а я нагадаю, що забороняла партії Рада національної безпеки і оборони України і пізніше це рішення було підтверджено в суді. Так ось, вони забороняють ці партії, в лютому ми вносимо законопроект, яким депутатам всіх рівнів від цих партій забороняємо брати участь у виборах на наступні 10 років. Таким чином ми сподіваємося нарешті очистити нашу країну, нашу владу, наше майбутнє для наших дітей від кремлівської агентури.

Законопроект був зареєстрований 7 місяців назад, і я вдячна комітету, що нарешті знайшов можливість через 7 місяців винести його на розгляд.

Власне, нагадаю кілька важливих моментів, чому ми його розглядаємо. Тому що депутати від заборонених партій тривалий час не просто вели підривну діяльність, а фактично створювали тут агентурну мережу. На сьогоднішній день колишній депутат Запорізької обласної ради від ОПЗЖ Євген Балицький очолює окупаційний режим в Запорізькій області. Сальдо – ще одна заборонена партія, блок Сальдо, - очолює окупаційний режим Херсонської ради. Але, звичайно, апогеєм цього всього стало висунення Службою безпеки України звинувачення пану Шуфричу. Звинувачують його у створенні шпигунської мережі, яку організував депутат, ексзаступник Секретаря РНБО на той час і співробітник російського ФСБ.

Тому, підсумовуючи, власне, про законопроект, враховуючи, що у нас є три альтернативних, я хочу вас закликати проголосувати саме за цей законопроект. Він розроблявся багато місяців, в консультаціях з експертами, українськими, міжнародними, в консультаціях з працівниками ЦВК. Більше того, ЦВК вже склало перелік тих депутатів, які будуть піддані антикремлівській люстрації. Тобто цей законопроект можна виконати в повному обсязі без жодних корупційних або інших лазівок.

Тому прошу вас підтримати саме основний законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Галино.

Хочу нагадати, що війна в Україні триває вже понад 9 років, з 19 лютого 2014 року. Тому хотіла би закцентувати, колеги, вашу увагу саме на це.

Я прошу до слова пана Романа Лозинського. Він є одним із співавторів наступного законопроекту 9081-1. Співавтором цього законопроекту є також я, Шуляк Олена, є наші колеги з комітету. Це і пан Аліксійчук, і пан Безгін, і пан Рубльов, якщо я не помиляюся, пані Аліна Загоруйко.

І, будь ласка, пане Романе, вам слово.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Дякую, пані голово.

Також дякую авторці основного законопроекту, яка підняла цю тему, сформувала в законодавчий акт, до якого ми вже подали альтернативний. Ряд новел є абсолютно робочими, конструктивними, які вартують підтримки. Але чому з'явилась актуальність подачі альтернативного законопроекту, співавторами якого є значна кількість членів нашого комітету, першим автором Віталій Юрійович Безгін?

Найперше, в нашому альтернативному законопроекті ми пропонуємо прив'язати всі дії норм до дати початку тимчасової окупації російською федерацією окремих територій України, а саме: 19 лютого 2014 року. Це ключова і визначальна річ. 24 лютого 22-го року – це початок повномасштабного вторгнення. Війна почалась 19 лютого 2014 року, про що щойно було сказано головою комітету зокрема. І це одна з ключових ідеологічних відмінностей.

Також ми розширили перелік у нашому альтернативному законопроекті посад, до яких обмежується доступ до осіб, пов'язаних із забороною політичних партій. В тому числі ми додали державну службу категорії "А", членів Кабінету Міністрів України, міністрів та Президента Україна. Це надзвичайно важливо: коло осіб, на яких мають поширюватися норми закону, має бути ширше, на думку нас, авторів альтернативного.

І також важливо, що розширюється перелік суб'єктів, на яких поширюється дія цього закону. Мова не лише про тих осіб, які були обрані від партії, що заборонена, а також про осіб, які на час тимчасової окупації входили або досі входять до складу фракції. Це дуже важлива норма, тому що це показує, що люди мають певну позицію. Позиція: вони залишились у фракціях від заборонених партій під час воєнних дій. І передбачається щорічно оновлення списків осіб. Це теж дуже важливо для того, щоб дані норми були максимально ефективні.

Тому прохання членів нашого комітету підтримати саме альтернативний законопроект із позначкою -1. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Романе.

Будь ласка, я запрошую до слова по законопроекту 9081-2 пана Антона Яценка.

 

ЯЦЕНКО А.В. Доброго дня. Шановні колеги, от багато дискусій точилось у нас в чаті відносно цих законопроектів. І в принципі, я просто общую тенденцію скажу, що ви знаєте, що всі законопроекти, всі три розглянув Комітет євроінтеграції і визнав їх такими, що не відповідають, скажемо так, європейському законодавству, а Україна, я нагадаю, кандидат в члени ЄС. Також надіслано на комітет, якщо я не помиляюсь, позицію уповноваженого, у Кабінету Міністрів така ж сама, висновок Інституту права імені Корецького - така ж сама позиція. Але натомість ми, в принципі, якщо так уже іде, знаєте, як охота на відьом, як кажуть, то вина кожної людини має бути персоніфікована. Наприклад, хочу зазначити, я особисто двічі під санкціями російської федерації, але підпадаю під закон альтернативний, зараз розповідав колега Лозинський.

Тому я подав законопроект, який, в принципі, свідчить про те, що сьогодні той стан, коли Україна, на жаль, на початок війни була зовсім не готова до війни, скажемо так, от при всіх міністрах оборони, якщо подивитися з початку 91-го року, приблизно відчужувалось 500 - 1 тисяча танків, наприклад. Не готувались до війни. Пані Янченко казала, що є люди, які зрадники і так далі, також у "Слуги народу" є зрадник Ковальов, наприклад, всі ж знають, ваш колега, був він. Тому, в принципі, на моє переконання, якщо уже політичну відповідальність мають нести всі тоді за ті чи інші дії або війна має бути персоніфікована кожною людиною. До речі, в жодній країні світу, ми багато вивчали міжнародний досвід, немає такого, що позбавляється у правах обирати чи бути обраним.

Тому я би просив все ж таки, щоб ми прийняли виважене рішення як парламентський комітет країни, яка є членом, кандидатом, вибачте, кандидатом в Євросоюз, і все ж таки зрозуміли, що це не той шлях, коли по типу древнеримской проскрипции, коли там просто брали людину по признаку якомусь етнічному чи свій-чужий позбавляли права. Тому я би всі ці законопроекти  по-тихому направив на доопрацювання як такі, що... До речі, пані Шуляк, правильно було б, мені здається, звернутися до Венеціанської комісії перед тим, як їх виносити на розгляд в зал.

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Ми вже працюємо з Венеційською комісією, вони ознайомлені з цими законопроектами, був Zoom спільний з їх представниками. Я попрошу, можливо, пані Аліно Загоруйко, розкажіть про цей дзвінок, це важливо знати, тому що ми якраз очікуємо від них заключення десь на жовтень місяць, мені здається, вони обіцяли.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Да.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, пані Аліно.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Ну, дійсно, в нас була онлайн зустріч з представниками Венеційської комісії. В них на порядку денному стоїть розгляд двох законопроектів: оцей, який ми зараз обговорюємо, і ще один законопроект авторства нашого колеги Ігоря Фріса. Я вже не пам'ятаю, який там реєстраційний номер, вибачте мене. І Венеційська комісія готує висновок щодо цих законопроектів. Орієнтовно очікується, що на 7-8 жовтня буде відповідний висновок і ми всі з ним зможемо ознайомитися. Можливо, я відразу представлю позицію підкомітету?

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка, пані Аліно, будь ласка, позицію підкомітету, тому що підкомітет якраз розглядав ці висновки з урахуванням всіх пропозицій.

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Да. Значить, колеги, нагадаю вам, що засідання підкомітету з розгляду даних законопроектів відбулося 21 червня 2023 року.  І за результатами розгляду і основного законопроекту авторства Галини Янченко, і альтернативних авторства Безгіна і колег, і Антона Яценка ми прийняли рішення. Ну, власне, рішення таке було, які і просив пан Антон, виважене рішення, я вважаю. Ні, ми не по-тихому, в нас була активна дискусія, але  рішення дійсно виважене.

Законопроект за реєстраційним номером 9081 з позначкою 2 авторства Яценка рекомендуємо відхилити. А два законопроекти, 9081 і 9081 з позначкою 1, підкомітет рекомендує комітету визначитися шляхом голосування на своєму засіданні. Це позиція підкомітету.

Від себе особисто можу сказати, що, підтримуючи благу ідею цих законопроектів, тема надзвичайно чутлива, тема однозначно потребує свого вирішення, але як юрист мушу констатувати, що ні законопроект 9081, ні законопроект 9081 з позначкою 1  не відповідають Конституції. Тому я би закликала колег виходити на якусь доопрацьовану комітетську редакцію, тому що питання потрібно вирішувати, проблему потрібно знімати, але точно треба шукати ще якісь інші додаткові механізми, як з відповідними суб'єктами можна вирішити питання.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Аліно, дякую.

Я знаю, що підкомітет багато провів роботи з цього питання і інших консультацій, це питання точно на розгляді під вашим головуванням, вашого підкомітету. Я б хотіла просити колег це не перетворювати в якесь політичне шоу, тому що дійсно нам потрібно визначити ці норми в законі, які дійсно позбавлять можливості тих людей, які недостойні, не можуть приймати участь в наступних наших виборах, приймати таку участь. Ще раз нагадую, пані Галино, ще раз особисто, 19 лютого 2014 року почалася в Україні війна.

Переходимо, колеги, до обговорень, у нас небагато часу. Будь ласка, Олег Дунда.

 

ДУНДА О.А. Щоб заощадити час, я переконаний, що кожен член комітету вже має свою позицію, переконувати немає сенсу. Лише зазначу, що вже багато країн має такий закон, який фактично про політичну люстрацію,  в тому числі в Європейському Союзі. Тому давайте поставимо на голосування, вже проголосуємо.

Ще раз закликаю проголосувати, поставити спочатку один проект на підтримку – це основний, потім  альтернативний, якщо основний не набере. І ще раз, колеги, прошу підтримати будь-який з цих двох законопроектів –    або основний, або альтернативний перший за авторством пана Безгіна і пані Шуляк. Ще раз, ставимо на голосування і заощадимо час.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Хочуть, хочуть колеги говорити.

Будь ласка, пан Аліксійчук. У нас засідання розпочинається об 11-й, тому прошу колег, якщо ми хочемо проголосувати…

 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Добре. Я постараюсь вкласти в 30 секунд, да.

Стосовно того, що полювання на відьом і так далі. Насправді якби даний законопроект або подібний законопроект був підтриманий в 14-му, в 15-му році, сьогодні не було би тої війни, яку веде російська федерація проти України. Тому давайте голосувати, обидва законопроекти хороші, альтернативний більш розширений і дає більше можливостей проаналізувати ті проблеми, через кого ця війна прийшла, повномасштабна війна в наш дім,  і голосувати.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Олександре.

Пан Рубльов, потім Яценко.

 

РУБЛЬОВ В.В. Дивіться, скажу дуже коротко, в продовження того, що сказав Олександр. Відповідно, якщо сьогодні ми цього не зробимо, то ми на ці граблі будемо наступати знову і знову. Тому, колеги, я точно знаю, що в нас у комітеті є думка і, в принципі, кожен вже з нею прийшов на комітет. Я прошу підтримати і проголосувати дані законопроекти.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, Яценко.

 

ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, все ж таки я нагадаю, що в Україні є ще такий документ, який називається Основний Закон – тобто Конституція. І будь-який закон має відповідати Конституції.

І по-друге, от хочу сказати, що є ще один законопроект, який мали подати, я не знаю, подали його чи ні, коли СБУ представляла. Просто там інформування іде бюлетенів, коли хтось балотується, з якої партії хто був там і так далі. І хотів ще зазначити так просто для загальної, як кажуть, картинки, що у нас єдиним джерелом влади є народ і народ визначається, кого обирати, а кого не обирати. Тобто ми не можемо сьогодні, якщо вина не персоніфікована людини, ми не можемо цю людину позбавляти в правах.

До речі, от пан Дунда сказав, нема такої жодної країни, де є такі закони. Ну, немає таких законів, жодної країни нема, на жаль. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, давайте переходити.

Будь ласка, Галина Янченко.

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Друзі, колеги, два останні коментарі.

По-перше, навіть Молдова, в якій немає війни, вже прийняла такий законопроект не просто за основу, не просто в комітеті розглянула, а вже прийняла в цілому, і цей законопроект вже працює в Молдові. Це перший момент.

Другий момент. Я хотіла ще раз наголосити, що над основним законопроектом працювала ціла велика команда експертна протягом кількох місяців, розглядали різні концепції. В першій концепції були і члени партій заборонених, і члени фракцій заборонених, і інші категорії осіб. Але ми дійшли до висновку, що на сьогоднішній день єдиним переліком осіб, які можна встановити, які встановлені, є винятково чинні депутати, які на момент вторгнення 24 лютого 2022 року були чинними депутатами. Члени фракції… Цю інформацію ви можете отримати винятково у місцевих рад. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте отримувати цю інформацію у місцевих рад, які перебувають в окупації?

Тому, враховуючи ці моменти, я розумію, що колеги, які готували альтернативний законопроект, вони, звичайно, хотіли розширити, хотіли зробити краще. Але ми вже пропрацьовували ці всі моменти і, на превеликий жаль, неможливо встановити повного переліку осіб поіменного, який пропонується в альтернативному. Натомість той перелік, який пропонується в основному, - це чіткий перелік, зараз вже є фактично перелік цих прізвищ, і законопроект, якщо він буде проголосований Верховною Радою, може вступити в дію найближчим часом. ЦВК вже готове до цього. Давайте зробимо чіткий і стрункий законопроект, який можна виконати.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Будь ласка, пане Романе.

 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Шановні колеги, з моменту повномасштабного вторгнення у нас з'явилися у законодавстві ряд новел, які допомагають врегулювати діяльність органів місцевого самоврядування, які потрапили в окупацію, їхня діяльність на території, підконтрольній Україні, дія органів, дія посадових осіб. Як це буде адмініструватися, якщо відповідний законопроект буде прийнято, то відповідне адміністрування чи в підзаконних актах, чи в законодавстві щодо органів місцевого самоврядування буде відповідно прийнятий. Орган місцевого самоврядування, який діє та збирається на підконтрольній території України, приймає рішення, і ці всі рішення є публічні, вони публікуються, вони є. Якщо люди подають заяву про вихід з фракції, ці рішення фіксуються у відповідних органах місцевого самоврядування. Тобто таке адміністрування можливе. Звісно, для цього потрібно буде зробити додаткову роботу. Але в жодному разі ця інформація не є закритою чи такою, яка нівелює норми законопроекту.

Дякую. Прохання переходити до голосування.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Романе.

Пані Галино, євроінтеграційний комітет чомусь виступив проти. Чи це неправдива інформація?

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ви це задаєте з якимось натяком чи готові підтримати законопроект?

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні. Я автор альтернативного законопроекту, де більш жорсткі вимоги до тих людей, які не мають права взагалі бути обраними. У мене зараз запитання до вас: чи знайомі ви з рішенням євроінтеграційного комітету?

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, насправді я вважаю, що продовження обговорення цього законопроекту, обговорення, хто може бути проти, - це просто ганебно, це плювок в обличчя нашим військовим…

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  …які зараз в окопах. А ми з вами в теплому і сухому приміщенні обговорюємо законопроекти.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Тобто не знайомі з даними євроінтеграційного комітету.

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я цього не говорила, не перекручуйте мої слова.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Колеги, переходимо до розгляду,  проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо обмеження участі осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена, в управлінні державою) автор – Янченко Галина та інші.

(Шум у залі) Давайте, будь ласка, пан Олег, ми зробимо ще під протокол.

 

ДУНДА О.А. Пропозиція кожний законопроект поставити зараз на голосування: спочатку основний, якщо він набере голоси, то він за основу;  якщо ні, то наступний альтернативний, за основу, а в цілому там вже будемо доопрацьовувати між читаннями.

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді я буду по черзі. Будь ласка, пані Аліно.

 

ЗАГУРОЙКО А.Л. А можна ще таку пропозицію. Якщо жоден законопроект не набере необхідної кількості голосів, то поставити на голосування питання створення комітетської редакції, якоїсь "дешки" доопрацьованого проекту.

(Загальна дискусія)

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні. Це не рейтингове, це за один законопроект віддаємо голос.

 

_______________. Якщо комітет визначиться, то тоді буде доручення комітету підкомітету напрацювати… (Не чути)

 

ЯЦЕНКО А.В. А давайте Венеціанської комісії дочекаємося тоді висновок.

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я зараз по черзі буду ставити на голосування законопроект 9081, потім 9081-1, потім 9081-2. Кожний окремо, кожний окремо буду ставити на голосування.  Голосувати можна лише, це не рейтингове голосування, тільки за один законопроект. Після того, як ми побачимо результати рішення, вже приймемо рішення, що робити далі.

Переходимо до ухвалення. Законопроект номер 9081, автор – Янченко Галина. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо обмеження участі осіб, пов'язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена в управлінні державою).

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект за основу і співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата Аліну Загоруйко.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Переходимо до голосування.

Давайте, будь ласка… Треба готуватися до засідання, Олеже.

Будь ласка,  переходимо до голосування законопроект 9081. Колеги будь ласка.

За – 12. Рішення прийнято. 

Переходимо...  (Шум у залі)

 

МАЛЮГА А.В. Згідно 114 статті Регламенту з приводу кожного законопроекту має бути прийнято окреме рішення. Наступні законопроекти теж треба поставити на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, ставлю на голосування 9081-1, на відхилення. Будь ласка, рекомендувати Верховній Раді України відхилити 9081-1. Співдоповідачем визначити народного депутата Аліну Загоруйко. Переходимо до голосування.

Рішення прийнято. 

Проект 9081-2. Ставимо також на відхилення. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити. І співдоповідачем визначити пані Аліну Загоруйко.

За – 16. Рішення прийнято.

Колеги, порядок денний засідання вичерпано. Зустрічаємося в залі. Дякую.