Діяльність Комітету

16 травня 2011, 16:56

5419

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

“Про вибори Президента України”

(реєстр. № 5419 від 08.12.2009)

 

Комітет повторно розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (щодо унеможливлення фальсифікацій у виборчому процесі) (реєстр. № 5419 від 08.12.2009), поданий народними депутатами України С.П. Подгорним, С.Г. Міщенком, В.М. Сінченком, Т.В. Чорноволом та Р.М. Зваричем.

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих положень Закону України "Про вибори Президента України", якими врегульовуються питання уточнення списків виборців, в тому числі на закордонних виборчих дільницях, організації голосування виборців за місцем перебування, складання дільничними виборчими комісіями протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружними виборчими комісіями – про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу, Центральною виборчою комісією – про результати голосування у день виборів Президента України, а також порядку транспортування виборчої документації до окружних виборчих комісій та до Центральної виборчої комісії.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило окремі зауваження до законопроекту та дійшло висновку, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій. 

За Рішенням № 82/14 від 14.12.2009 р. Комітет звертався до Верховної Ради України з проханням включити проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо унеможливлення фальсифікацій у виборчому процесі) (реєстр № 5419) до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України 15 грудня 2009 року, однак законопроект так і не був розглянутий парламентом до 23 грудня 2009 року.

Заслухавши з цього питання інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян С.П. Подгорного, беручи до уваги можливість розгляду законопроекту на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України, а також враховуючи зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітет ухвалив:

1. У разі розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (реєстр. № 5419) на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України рекомендувати парламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням таких поправок до законопроекту:

1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«1) у частині дев’ятій:

друге та третє речення замінити двома реченнями такого змісту:

«Окружна виборча комісія приймає рішення про включення членів цієї окружної виборчої комісії до списку виборців на одній із звичайних виборчих дільниць відповідного виборчого округу. Окружна виборча комісія невідкладно після прийняття зазначених рішень, однак не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, надсилає такі рішення, а також рішення про зміни в складі дільничних виборчих комісій органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) виборчих комісій»;

доповнити двома абзацами такого змісту:

«Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке рішення, невідкладно повідомляє через автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему Державного реєстру виборців щодо кожного виборця, який включений до складу (виключений зі складу) виборчої комісії, орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою такої особи щодо внесення відповідних службових відміток, які виключають внесення цих осіб до списків виборців за їх виборчими адресами.

Особа, повноваження якої як члена виборчої комісії припинено, виключається зі списків виборців на відповідній виборчій дільниці і включається до списку виборців за своєю виборчою адресою»;

2) у пункті 6:

у абзаці восьмому після слів «їх заяви» доповнити словами «до якої додається видана лікувальним закладом довідка, що підтверджує факт нездатності виборця пересуватися самостійно»;

абзац дев’ятий доповнити реченням такого змісту: «До заяви додається видана лікувальним закладом довідка, що підтверджує факт нездатності виборця пересуватися самостійно»;

3) пункт 11 після пункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) у частині восьмій слова «не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів» виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4;

4) підпункт 1 пункту 12 після слова «першій» доповнити словами «абзац третій виключити».

2. Доручити виступити на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян, народному депутату України Подгорному С.П.