Діяльність Комітету

26 січня 2015, 10:46

Рішення про створення підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, визначення їх предметів відання, обрання голів та членів підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим Заступником (Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету

 

Розглянувши Постанову Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року №22-VIII “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання ” та Постанову Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року №23-VIII “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання”, заслухавши інформацію Голови Комітету С.Власенка про пропозиції членів Комітету щодо назв підкомітетів та предметів їх відання, врахувавши заяви народних депутатів України щодо членства у підкомітетах, обговоривши пропозиції Голови Комітету щодо розподілу обов’язків між Першим Заступником (Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету, відповідно до положень Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, Комітет  в и р і ш и в:

 1.     Створити у складі Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування такі підкомітети:


підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою;

підкомітет з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності;

підкомітет з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород;

підкомітет з питань місцевого самоврядування;

підкомітет з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії.

 

2. Затвердити предмети відання підкомітетів:

 

Підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою:

1) організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади;

2) адміністративно-територіальний устрій України, зокрема:

утворення і ліквідація районів, встановлення, зміна меж районів і міст;

найменування і перейменування населених пунктів, районів;

віднесення населених пунктів до категорії міст;

3) земельні відносини, землекористування;

4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності:

1) засади регіональної політики та економічного розвитку регіонів;

2) законодавче регулювання міжмуніципальної співпраці;

3) засади бюджетного процесу, у тому числі міжбюджетних відносин;

4) статус об’єктів комунальної та спільної власності територіальних громад;

5) житло-комунальне господарство;

6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород:

1) засади організації надання адміністративних послуг;

2) державні символи України;

3) державні нагороди України;

4) знаменні події, пам’ятні дати та ювілеї;

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань місцевого самоврядування:

1) засади місцевого самоврядування;

2) спеціальний статус міст Києва та Севастополя;

3) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;

4) статус сільських, селищних, міських голів;

5) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

Підкомітет з питань державної служби та служби в органах місцевого:

1) державна служба;

2) служба в органах місцевого самоврядування;

3) попередній розгляд кадрових питань щодо осіб, призначення та звільнення яких здійснюється Верховною Радою України;

4) антикорупційне законодавство;

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.


Підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії:

1) органи самоорганізації населення;

2) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

3) загальні збори членів територіальної громад за місцем проживання;

4) місцеві ініціативи;

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

 

3. Обрати головами та членами підкомітетів:

 

1) підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою:

голова підкомітету – Федорук Микола Трохимович;

члени підкомітету:

ДЕХТЯРЧУК Олександр Володимирович;

ГОНЧАРЕНКО Олексій Олексійович;

КУРИЛО Віталій Семенович;

ШКРУМ Альона Іванівна;

 

2) підкомітет з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності:

голова підкомітету – РЕКА Андрій Олександрович;

члени підкомітету:

БЕРЕЗЮК Олег Романович;

БУБЛИК Юрій Васильович;

ГУЛЯЄВ Василь Олександрович;

ГОНЧАРЕНКО Олексій Олексійович;

КУРИЛО Віталій Семенович;

КУДЛАЄНКО Сергій Володимирович;

ШКРУМ Альона Іванівна;

 

3) підкомітет з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород:

голова підкомітету – ДЕХТЯРЧУК Олександр Володимирович;

члени підкомітету:

ГОНЧАРЕНКО Олексій Олексійович;

КУДЛАЄНКО Сергій Володимирович;

ШКРУМ Альона Іванівна;

 

4) підкомітет з питань місцевого самоврядування:

голова підкомітету – БУБЛИК Юрій Васильович;

члени підкомітету:

БАЛОГА Іван Іванович;

ГОНЧАРЕНКО Олексій Олексійович;

ДЕХТЯРЧУК Олександр Володимирович;

ДОБКІН Михайло Маркович;

РЕКА Андрій Олександрович;

ШКРУМ Альона Іванівна;

 

5) підкомітет з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування:

голова підкомітету – ШКРУМ Альона Іванівна;

члени підкомітету:

БОЙКО Олена Петрівна;

БУБЛИК Юрій Васильович;

КУДЛАЄНКО Сергій Володимирович;

КУРИЛО Віталій Семенович;

ЛЕДОВСЬКИХ Олена Володимирівна;

 

6) підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії:

голова підкомітету – БОЙКО Олена Петрівна;

члени підкомітету:

КУДЛАЄНКО Сергій Володимирович;

ЛЕДОВСЬКИХ Олена Володимирівна;

МАТВІЙЧУК Едуард Леонідович.

 

4. Доручити:

-  Першому Заступнику Голови Комітету О.Ледовських здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії;

-  секретарю Комітету О.Гончаренку здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань місцевого самоврядування та з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою;

-  Заступнику Голови Комітету С.Кудлаєнку здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород;

-  Заступнику Голови Комітету В.Курило здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності.

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка.