Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Позаштатні консультанти

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Позаштатні консультанти

18 грудня 2019, 15:00

Позаштатні консультанти Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

СКЛАД позаштатних консультантів Комітету
1. БАЙДАН Світлана Миколаївна
2. ЄХАНУРОВ Юрій Іванович
4. КЛИМЕНКО Кирило Олегович
5. КУЛІБАБА Андрій Юрійович
6. КУЙБІДА Василь Степанович
7. МАЛЯРЧУК Лілія Ярославівна
8. ПІТЦИК Мирослав Васильович
9. ПОЛІЩУК Василь Павлович
10. РОМАНЕНКО Євген Олександрович
11.ТРЕТЯК Юрій Іванович
12. ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович
13. ШАМРАЙ Наталія Василівна
14. ШКУРІНА Лідія Борисівна

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Комітету

від «18» грудня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
  про позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

          1. Позаштатний  консультант Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – позаштатний консультант) – працівник, який без зарахування до штату Апарату Верховної Ради України надає консультативно-дорадчі послуги щодо вдосконалення підготовки  проектів  законодавчих актів, їх наукової та юридичної експертизи під час здійснення Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – Комітет) своїх функцій у сферах організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та безпосередньої демократії, а саме:

         - організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород;

         - місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;

         - адміністративно-територіального устрою;

         - адміністративних послуг та адміністративних процедур;

         - регіональної політики та місцевих бюджетів;

         - виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.

 

          2. У своїй діяльності позаштатний консультант керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, Положенням про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України, депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701, а також цим Положенням та іншими актами Комітету.

          3. Основними завданнями позаштатного консультанта є:

         участь в практичній роботі по розробці законопроектів;

         здійснення експертизи законопроектів та підготовка відповідних висновків;

         виявлення неузгодженості чинних законодавчих актів та підготовка пропозицій щодо їх усунення;

         вивчення практики застосування законодавчих актів, здійснення моніторингу та аналізу їх політичних, економічних і соціальних наслідків, вивчення науково-практичних матеріалів з питань вітчизняного та зарубіжного законодавства.

           4. Права, обов’язки та засади відповідальності позаштатного консультанта, порядок залучення та звільнення від виконання функцій позаштатного консультанта визначаються Положенням про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України, депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701.

           5. Добір позаштатних консультантів здійснюється Комітетом з урахуванням граничної чисельності, визначеної Положенням про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України, депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701 (до 20 осіб).

          До роботи позаштатного консультанта можуть бути залучені вітчизняні та міжнародні експерти, що мають досвід роботи та фахову підготовку у сферах організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та безпосередньої демократії.

          6. Позаштатний консультант здійснює свої функції на громадських засадах. 

          7. За результатами своєї діяльності позаштатний консультант надає Комітету та підкомітетам пропозиції і рекомендації.

          8. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності позаштатних консультантів здійснюється секретаріатом Комітету та підкомітетами з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород, місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, адміністративно-територіального устрою, адміністративних послуг та адміністративних процедур, регіональної політики та місцевих бюджетів, виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.